Project: Roermond werkt aan het station!

Impressie stationsomgeving Roermond

De komende jaren gaat Roermond aan de slag met de stationsomgeving. Samen met de provincie Limburg, NS, ProRail en andere betrokkenen gaan we de stationsomgeving ontwikkelen tot een regionaal mobiliteitsknooppunt. Het station moet een goed overstappunt worden waar de verschillende vervoersvormen naadloos op elkaar aansluiten. Het station moet een prettige omgeving zijn, waar bezoekers, reizigers en inwoners graag komen. Tot slot moet de stationsomgeving goed bereikbaar zijn voor alle inwoners en bezoekers van Roermond. Dat wil zeggen een goede verbinding aan zowel de oost- en westzijde van de stad. Kortom, het station moet een visitekaartje worden voor de stad en de regio.

Visie

Om deze ontwikkeling te starten heeft de gemeente Roermond een visie opgesteld voor de stationsomgeving. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie staat de beoogde toekomstige structuur van het gebied beschreven. Ook wordt aangegeven welke toekomstige ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de stationsomgeving.

  1. Als eerste is de stationstunnel in de Oranjelaan opgeknapt. Deze is sinds 11 mei 2019 weer open voor verkeer. 
  2. In de loop van 2020 wordt het busstation vernieuwd.
  3. Vanaf 2021 willen we een nieuwe voetgangersverbinding met de oostzijde realiseren en de rest van de gebieden vernieuwen. Zowel aan de centrumkant van het station, als aan de oostkant.

Denk met ons mee

Op dinsdag 16 april 2019 vond er een inloopbijeenkomst plaats in Hotel Roermond. Hier werden de eerste ideeën voor het Busstation en het Beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Iedereen kon daar zijn of haar  ideeën inbrengen. Daarnaast konden belangstellenden reageren via een digitaal platform. De vragen en opmerkingen én de reactie van de gemeente hierop kunt hier bekijken:

Planning

We hopen na de zomervakantie van 2019  het ontwerp voor het Busstation en het Beeldkwaliteitsplan te presenteren. We weten dan ook meer over de planning van de andere delen van het Stationsgebied, zoals een nieuwe tunnel of de herinrichting van het Stationsplein. Vanaf het voorjaar van 2020 wordt het nieuwe Busstation gerealiseerd.
Graag houden we u via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen in de stationsomgeving!

Uw Reactie
Uw Reactie