Roermond werkt aan het station!

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond werkt aan het station!

Roermond werkt aan het station!

De komende jaren gaat Roermond aan de slag met de stationsomgeving. Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail en andere betrokkenen gaan we de stationsomgeving ontwikkelen tot een regionaal mobiliteitsknooppunt. Het station moet een goed overstappunt worden waar de verschillende vervoersvormen naadloos op elkaar aansluiten.

Het station moet een prettige omgeving zijn, waar bezoekers, reizigers en inwoners graag komen. Tot slot moet de stationsomgeving goed bereikbaar zijn voor alle inwoners en bezoekers van Roermond. Dat wil zeggen een goede verbinding aan zowel de oost- en westzijde van de stad. Kortom, het station moet een visitekaartje worden voor de stad en de regio.

Visie

Om deze ontwikkeling te starten heeft de gemeente Roermond een visie opgesteld voor de stationsomgeving. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie staat de beoogde toekomstige structuur van het gebied beschreven. Ook wordt aangegeven welke toekomstige ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de stationsomgeving.

  1. Als eerste wordt op dit moment de stationstunnel in de Oranjelaan opgeknapt. Kijk voor meer informatie hierover op: www.roermond.nl/stationstunnel
  2. In de loop van 2020 wordt het Busstation vernieuwd.
  3. Vanaf 2021 willen we een nieuwe voetgangersverbinding met de oostzijde realiseren en de rest van de gebieden vernieuwen. Zowel aan de centrumkant van het station, als aan de oostkant.

Waar staan we nu?

In het voorjaar gaan we een ontwerp maken voor het Busstation en de ruimte tussen het Hotel en de huidige tunnel naar perron 2 en 3. In dezelfde periode komen we met een zogenaamde Beeldkwaliteitsplan waarin we vastleggen hoe het gebied er uit moet gaan zien qua uitstraling, het moet het visitekaartje voor Roermond worden.

Denk met ons mee

Op dinsdag 16 april organiseren we een inloopbijeenkomst in Hotel Roermond waarin we de eerste ideeën voor het Busstation en het Beeldkwaliteitsplan laten zien. Iedereen is tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom om hierop te reageren of om andere ideeën aan te dragen. We ga dan na of het  mogelijk is dat die ideeën een plek krijgen in het ontwerp.  Ook kunt u tot zondag 21 april ideeën aandragen via ons digitale platform Argu.

Planning

We hopen na de zomervakantie van 2019  het ontwerp voor het Busstation en het Beeldkwaliteitsplan te presenteren. We weten dan ook meer over de planning van de andere delen van het Stationsgebied, zoals een nieuwe tunnel of de herinrichting van het Stationsplein. Vanaf het voorjaar van 2020 wordt het nieuwe Busstation gerealiseerd.

Graag houden we u via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen in de stationsomgeving!

Impressie station