Roermond werkt aan het station!

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond werkt aan het station!

Roermond werkt aan het station!

De komende jaren gaat Roermond aan de slag met de stationsomgeving. Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail en andere betrokkenen gaan we de stationsomgeving ontwikkelen tot een regionaal mobiliteitsknooppunt. Het station moet een goed overstappunt worden waar de verschillende vervoersvormen naadloos op elkaar aansluiten.

Het station moet een prettige omgeving zijn, waar bezoekers, reizigers en inwoners graag komen. Tot slot moet de stationsomgeving goed bereikbaar zijn voor alle inwoners en bezoekers van Roermond. Dat wil zeggen een goede verbinding aan zowel de oost- en westzijde van de stad. Kortom, het station moet een visitekaartje worden voor de stad en de regio.

Visie

Om deze ontwikkeling te starten heeft de gemeente Roermond een visie opgesteld voor de stationsomgeving. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie staat de beoogde toekomstige structuur van het gebied beschreven. Ook wordt aangegeven welke toekomstige ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de stationsomgeving.

De visie gaat uit van twee fasen, de eerste met aanpak van de stadszijde van het station, fase 2 behelst een nieuwe verbinding met de oostkant van de stad met bijbehorende voorzieningen. Om de verbinding met de oostzijde van Roermond op korte termijn al te verbeteren, wordt  de stationstunnel in de Oranjelaan in 2018 opgeknapt. Kijk voor meer informatie hierover op: www.roermond.nl/stationstunnel 

Groene OV-boulevard

De volgende stap is de aanpak van de westzijde van het station (de stadszijde). Er wordt een OV-boulevard aangelegd. Deze OV-boulevard geeft voetgangers een prettige verbinding tussen de verschillende vervoerssoorten en voorzieningen (fietsenstalling, P&R).
Het huidige busstation is onoverzichtelijk en biedt te weinig ruimte voor alle bussen die praktisch tegelijk aankomen en vertrekken. Bovendien ontbreekt een prettige wachtruimte. Voor treinreizigers die niet bekend zijn en de bus willen nemen is onduidelijk waar het busstation ligt. Ook is er  geen prettige looproute naar de bussen. Om de bus te bereiken moeten twee verkeersstromen worden doorkruist, fietsers en bussen.

Op dit moment worden de laatste noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en willen we in 2019 samen met de omgeving en onze partners een definitief ontwerp voor fase 1 maken. Als dit allemaal goed verloopt dan kan de eerste schop in 2020 de grond in.

Graag houden we u via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen in de stationsomgeving!