Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Project: Roermond werkt aan het station en omgeving!

De gemeente Roermond is aan de slag met de stationsomgeving. Samen met de provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen, maken we van de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. Bussen, treinen en ander vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het station is goed bereikbaar voor iedereen en veel groen, extra ruimte en duurzame verlichting, maken het prettig om er te zijn. Het regionale mobiliteitsknooppunt wordt een visitekaartje voor de stad en de regio.

Het busstation is klaar. Wat vind je ervan? Laat het ons weten!

Planning werkzaamheden stationsomgeving

De renovatie van het busstation is afgerond in november 2020. Naar verwachting gaat de NS in december 2020 de bewaakte fietsenstalling verbouwen. 

Vanaf 2022 willen we ook aan de slag gaan met de ruimte tussen het bus- en treinstation. Hier wordt begin 2021 een besluit over genomen. Dan wordt ook het besluit genomen of het voormalige Belastingkantoor een nieuwe bestemming krijgt of wordt gesloopt. 
Vanwege de onzekerheden die de Coronacrisis met zich meebrengt, is de beoogde voorbereiding van de verbouwing van het stationsgebouw door NS in 2020 voorlopig uitgesteld. 

Voor reizigers

Vanaf het NS-station Roermond kunt u reizen met de trein, bus, taxi, auto, (brom)fiets en lopend. 

 • De taxistandplaats ligt direct voor het station. 
 • Het busstation ligt direct bij het station.
 • Een OV-fiets is verkrijgbaar bij de bewaakte stalling van de NS, direct bij het station.
 • De Kiss & Rideplekken liggen direct voor het station.
 • Er zijn bewaakte en onbewaakte stallingen voor (brom)fietsen, direct bij het station.

Informatie voor fietsers en bromfietsers

De onbewaakte fietsenstalling ligt tussen perron 1 en het Busstation. Deze stalling is op de fiets alleen bereikbaar via de inrit van het busstation. Je mag niet fietsen onder het afdak waar de buspassagiers staan te wachten. Je mag je fiets niet stallen in de bromfietsstalling op de Veeladingstraat en ook niet op het Stationsplein. Fietsen die hier staan worden weggehaald. 

Je kunt je fiets elke eerste 24 uur gratis stallen in de bewaakte stalling bij het station. Kijk voor meer informatie op www.jefietswilnooitmeeranders.nl.

Fietsen die op plaatsen staan waar dat niet mag, worden verwijderd en zijn op te halen bij Stadstoezicht, Slachthuisstraat 102 in Roermond. Maak voor het ophalen een afspraak, per telefoon. Het telefoonnummer is: 0475-359101.

De buitenstalling voor bromfietsers ligt in de Veeladingstaat. Het is niet toegestaan om je bromfiets te stallen in de onbewaakte fietsenstalling. 

Informatie voor automobilisten

Het P+R terrein ligt aan de Veeladingstraat en de Godsweerdersingel. Automobilisten die iemand direct willen wegbrengen of ophalen van het station kunnen gebruik maken van de Kiss & Rideplekken voor het stationsgebouw. 

Informatie voor buspassagiers

Het busstation ligt achter Hotel Roermond. Op het digitale bord onder het afdak kun je zien hoe laat en vanaf welk busperron de bus vertrekt.

Hoe is de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking geregeld?

De stationsomgeving is goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Ter ondersteuning van slechtziende en blinde reizigers zijn diverse voorzieningen aangebracht. Er zijn geleidelijnen (de bekende ribbellijnen), noppenmarkeringen, klanktegels, braillepaaltjes voor het juiste vertrekperron en er is een groot display met informatie over actuele vertrektijden en perrons. Daarnaast draait op het busstation de app Navilens. Met je telefoon scan je een QR-code waarna er een tekst wordt voorgelezen over de route naar busperrons of vertrektijden. Verder op deze pagina vind je gedetailleerde informatie om als blinde of slechtziende te reizen via het busstation.

Informatie en contact

 • Heb je een vraag over de stationsomgeving? Stuur dan een e-mail naar station@roermond.nl.
 • Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de stationsomgeving? Klik dan hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief en buurtpost van de gemeente Roermond. 

Algemene vragen

Waarom verandert de stationsomgeving?

We maken van het station en omgeving een regionaal mobiliteitsknooppunt voor bus, trein, fiets en auto. Aan de rand van onze binnenstad komt een aantrekkelijke, duurzame en toekomstgerichte stationsomgeving. Het wordt een aantrekkelijke veilige plek voor bezoekers, reizigers en inwoners. Een visitekaartje voor de stad en omgeving.

Hebben de coronamaatregelen invloed op het project?

Als er werkzaamheden worden uitgevoerd dan houden alle betrokkenen zich uiteraard aan de geldende regels van het RIVM.

Het busstation van Roermond is een zogenaamd statisch busstation. Dat wil zeggen de alle bussen altijd op hetzelfde perron vertrekken en ook op hetzelfde perron aankomen. 

Geleidelijnen, markeringen en braillepaaltjes

Vanaf het NS-station en vanaf de Godsweerdersingel is het busstation voorzien van geleidelijnen en noppenmarkeringen.

Route van het treinstation naar het busstation (en vice versa)

 • Aan de onderzijde van de trap bij de Kiosk vind je de geleidelijn naar het busstation.
 • Enkele meters verder voel je met je taststok een attentievlak dat je naar rechts leidt. 
 • Enkele meters verder voel je weer een attentievlak met direct rechts een objectmarkering (een klanktegel) die leidt naar het grote display met actuele reisinformatie.
 • Als je geen reisinformatie nodig hebt, loop je rechtdoor richting het busstation.
 • Na een tiental meters voel je weer een attentievlak. Hier heb je de mogelijkheid om naar rechts te lopen (richting busperron E, D, C, B en A) of naar links te lopen (richting busperron F, G, H en I ). 
 • Het busstation is uitgevoerd in een waaiervorm. Dit betekent dat de busperrons niet evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst. Dat betekent ook dat de geleidelijn richting de attentievlakken naar de perrons over een groot gedeelte in een lichte boog lopen. 
 • Op het busstation voel je regelmatig een attentievlak dat je naar het juiste vertrekperron leidt. Direct naast het attentievlak staat op 30 centimeter een metalen paaltje. Aan de bovenzijde van dat paaltje zit braillebordje. Op dat bordje staat in braille en tactiel voelbare letter de perronletter aangegeven waarnaar de geleidelijn leidt. Volg hier de geleidelijn naar het juiste vertrekperron.
 • Nadat je de geleidelijn naar het gewenste vertrekperron ben ingeslagen, voel je snel een waarschuwingsmarkering (noppen). Let op: de richting van de geleidelijn geeft de juiste oversteekrichting aan. De oversteek naar het busperron is vrij lang, probeer recht over te steken. 
 • Aangekomen op het busperron, voel je weer een waarschuwingsmarkering. Zoek vandaar de geleidelijn op die je naar de instapmarkering (klanktegels) leidt. 
 • Wil je weten of je op het juiste busperron bent aangekomen; loop iets verder over de geleidelijn totdat je een attentievlak voelt. Naast het attentievlak staat een lichtmast met daarop een braillebordje waarop de perronletter staat aangegeven. Deze voorziening is er vanaf december 2020.

Display met vertrektijden en vertrekperron

Het grote display onder het afdak waarop de vertrektijden en vertrekperrons worden aangegeven, is voor veel slechtzienden door het grote contrast redelijk tot goed te lezen. Mocht dat niet lukken, dan kun je gebruik maken van de gesproken reisinformatie. Rechts onder het display voel je een display waarop je het lijnnummer kunt intikken gevolgd door een hekje (rechts van de 0), waarna een stem de vertrektijd en het vertrekperron uitgesproken. Natuurlijk is de toets met het cijfer 5 verzien van een voelbaar puntje.

Navilens

Binnenkort draait op het busstation een systeem dat blinden en slechtzienden helpt om de juiste bus te vinden. De app Navilens werkt met een soort QR-code die van grote afstand te scannen is. Zodra de telefoon de code herkent, wordt een tekst voorgelezen over de situatie. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld informatie over de plek waar de bus staat, hoe ze daar naartoe moeten lopen en wat vertrek- en aankomsttijden zijn. Het systeem werkt naast de standaard geleidelijn en paaltjes waarmee de busperrons te vinden zijn.

 • Download de app op je smartphone (Appstore of Google Play Store)
 • Start de app en zoek met de camera van de telefoon naar de QR-code die op de meeste locaties op circa 2 meter hoogte te vinden is. 
 • Zodra de telefoon een QR-code vindt, krijg je instructies over de route naar het juiste perron of de vertrektijden.

Voor de ontwikkeling van de stationsomgeving heeft de gemeente Roermond een visie opgesteld. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie staat de beoogde toekomstige structuur van het gebied beschreven. Ook geven we aan welke toekomstige ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de stationsomgeving.

Waaruit bestaan de werkzaamheden?

1. Als eerste is de stationstunnel in de Oranjelaan opgeknapt. Deze is sinds 11 mei 2019 weer open voor verkeer. 

2. Werkzaamheden in 2020:

 • Het busstation vernieuwen
 • De bewaakte fietsenstalling vernieuwen.
 • Een ontwerp maken voor de transferruimte, dat is de ruimte tussen het busstation en het NS-station.
 • De toekomst van het voormalig Belastingkantoor bepalen; sloop of een nieuwe bestemming.

Oorspronkelijk stond ook de voorbereiding van de verbouwing van het stationsgebouw op de planning van 2020. Vanwege de onzekerheden die de Corona-crisis met zich mee brengt, is dit voorlopig uitgesteld. De verbouwing zal in ieder geval niet eind 2020 van start gaan.

3. Vanaf 2021 willen we de mogelijkheden voor een nieuwe voetgangersverbinding met de oostzijde van het station verder onderzoeken. We onderzoeken ook een mogelijke bestemming voor de gronden die vrijkomen als de overbodige sporen verdwijnen.

Er gaat dus vanaf 2020 veel gebeuren in de stationsomgeving. Het doel is uiteraard dat reizigers en bezoekers aan het station zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Maar dat er overlast kan ontstaan, valt niet uit te sluiten. We doen ons uiterste best om gebruikers tijdig te informeren over de geplande activiteiten, zodat iedereen hier rekening mee kan houden. 

Denk met ons mee!

Op 16 april en 23 oktober 2019 hebben we belangstellenden gevraagd om met ons mee te denken. Hieronder vind je:

 • de presentatie op 23 oktober over de verschillende onderdelen van de stationsomgeving;
 • de resultaten van een enquête in oktober en november 2019; 
 • de gestelde vragen tijdens de inloopbijeenkomst van 16 april en onze reactie daarop. 
   

Inloopbijeenkomst woensdag 23 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober 2019 waren belangstellenden van harte welkom tijdens een inloopbijeenkomst in Hotel Roermond aan het Stationsplein. Circa 120 mensen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij werden door medewerkers van de gemeente bijgepraat over het nieuwe busstation en fietsenstalling en de andere plannen in de stationsomgeving.

De bezoekers konden reageren op onder meer de toekomst van het voormalige Belastingkantoor en de eerste schetsen voor de vernieuwing van delen van de stationsomgeving. 

Onderstaande (gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst op 23 oktober 2019) geeft een beeld van hoe de stationsomgeving eruit kan gaan zien. 

 1. Ontwerp busstation (Pdf, 1 MB)
 2. Ontwerp transferruimte (Pdf, 1 MB)
 3. Toelichting ontwerpen busstation en transferruimte (Pdf, 1 MB)
 4. Beeldkwaliteitsplan (Pdf, 13,5 kB)
 5. Animatie busstation en transferruimte
 6. Voormalig belastingkantoor, gebiedsontwikkeling Oostzijde en tunnelonderzoeken (Pdf, 1,7 MB)

Resultaten enquête oktober – november 2019

Rondom de inloopbijeenkomst van 23 oktober 2019, is een digitale enquête gehouden over de plannen rondom het station. Ruim 400 inwoners hebben gebruikgemaakt van deze reactiemogelijkheid. Bekijk hier de presentatie(Pdf, 420 kB) met de belangrijkste resultaten.

Eerste ideeën

Op dinsdag 16 april 2019 vond een inloopbijeenkomst plaats in Hotel Roermond. Hier werden de eerste ideeën voor het busstation en het beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Iedereen kon daar zijn of haar ideeën inbrengen. Daarnaast konden belangstellenden reageren via een digitaal platform. De vragen en opmerkingen én de reactie van de gemeente hierop, kun je hier bekijken:

Informatie en contact

 • Heb je vragen over de bouwwerkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar: station@roermond.nl. Je kunt ons ook bellen: 14 0475 (Klant Contact Centrum gemeente Roermond). 
 • Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de stationsomgeving? Klik dan hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief en buurtpost van de gemeente Roermond. 
 • Je kunt ons ook volgen op Facebook: www.facebook.com/gemeenteroermond.
Uw Reactie
Uw Reactie