Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Project: Roermond werkt aan het station en omgeving!

Impressie stationsomgeving Roermond

De komende jaren is de gemeente Roermond aan de slag met de stationsomgeving. Samen met de provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen, maken we van de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. Bussen, treinen en ander vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het station is goed bereikbaar voor iedereen en veel groen, extra ruimte en duurzame verlichting, maken het prettig om er te zijn. Het regionale mobiliteitsknooppunt wordt een visitekaartje voor de stad en de regio.

Planning werkzaamheden stationsomgeving

De renovatie van het Busstation is vrijwel afgerond. Later dit jaar worden nog wat puntjes op de i gezet.

Voor fietsers en bromfietsers

De onbewaakte fietsenstalling ligt (weer) tussen perron 1 en het Busstation. Deze stalling is op de fiets alleen bereikbaar via de inrit van het busstation. Je mag je fiets niet stallen in de bromfietsstalling op de Veeladingstraat en ook nog steeds niet op het Stationsplein. Fietsen die hier staan worden weggehaald. 

Je kunt je fiets elke eerste 24 uur gratis stallen in de bewaakte stalling bij het station. Kijk voor meer informatie op www.jefietswilnooitmeeranders.nl.

De tijdelijke fietsenstalling op de Veeladingstraat is opgeheven en een aantal fietsen is verwijderd. Deze fietsen staan bij Stadstoezicht, Slachthuisstraat 102 in Roermond. Je kunt, na het maken van een afspraak per telefoon, je fiets ophalen. Het telefoonnummer is: 0475-359101.

De buitenstalling voor bromfietsers ligt in de Veeladingstaat. Het is niet toegestaan om je bromfiets te stallen in de onbewaakte fietsenstalling. 

Voor automobilisten

Met ingang van 14 september is de P+R Veeladingstraat weer in gebruik.

Voor buspassagiers

Het busstation ligt sinds 30 augustus weer op de vertrouwde plek; achter Hotel Roermond. Op het digitale bord onder het afdakje kun je precies zien vanaf welk busperron uw bus vertrekt.

Informatie en contact

 • Heb je vragen over de bouwwerkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar station@roermond.nl. U kunt ons ook bellen via 14 0475.
 • Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de stationsomgeving? Klik dan hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief en buurtpost van de gemeente Roermond. 

Algemene vragen

Waarom wordt er gewerkt aan de stationsomgeving?

De gemeente Roermond maakt van het station en omgeving een regionaal mobiliteitsknooppunt voor bus, trein, fiets en auto. Aan de rand van onze binnenstad komt een aantrekkelijke, duurzame en toekomstgerichte stationsomgeving. Het wordt een aantrekkelijke veilige plek voor bezoekers, reizigers en inwoners. Een visitekaartje voor de stad en omgeving.

Wanneer is het klaar?

De werkzaamheden aan de stationsomgeving vinden plaats in fases. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het busstation waar je wel al gebruik van kan maken. Naar verwachting start de NS eind 2020 met de verbouwing van de bewaakte fietsenstalling.

Vanaf 2022 willen we ook aan de slag gaan met de ruimte tussen het bus- en treinstation. Hier wordt eind 2020 een besluit over genomen. Dan wordt ook het besluit genomen of het voormalige Belastingkantoor een nieuwe bestemming krijgt of wordt gesloopt. Vanwege de onzekerheden die de Coronacrisis met zich meebrengt, is de beoogde voorbereiding van de verbouwing van het stationsgebouw in 2020 voorlopig uitgesteld. 

Hebben de coronamaatregelen invloed op de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer zich aan alle geldende regels van het RIVM. 

Wie voert de werkzaamheden uit?

Den Ouden Aannemingsbedrijf uit Schijndel voert het werk aan het busstation uit. 

Ondervind ik hinder van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn in een afrondende fase en leveren vrijwel geen hinder meer op.

Hoe is de hulp voor mensen met een fysieke beperking geregeld?

De stationsomgeving is weer goed bereikbaar voor mensen met een fysieke beperking. 

Het project:
Voor vragen en opmerkingen over het project kun je terecht bij de gemeente Roermond via e-mail: station@roermond.nl of bij het KlantContactCentrum, telefoonnummer: 14 0475.

Automobilisten

Is het station bereikbaar voor automobilisten?

Ja. De Kiss & Rideplekken en taxistandplaatsen voor het stationsgebouw zijn bereikbaar. 

Kan ik parkeren bij het station?

Automobilisten kunnen kort parkeren op de daarvoor bestemde plekken op het Stationsplein. Sinds 14 september kunnen auto’s weer parkeren op het P+R terrein aan de Veeladingstraat.  De parkeerplaatsen op het Busstation zijn permanent opgeheven.

Bezoekers stationsomgeving

Zijn de stationswinkels geopend?

Ja. Het station en de voorzieningen zijn open. 

Kan ik in of bij het station iemand wegbrengen of ophalen?

Ja. De Kiss & Rideplekken op het Stationsplein zijn altijd bereikbaar.

Blijft de taxistandplaats gehandhaafd?

Ja.

Is Hotel Roermond bereikbaar?

Ja. Het hotel is bereikbaar voor automobilisten, voetgangers en fietsers.

Hoe kan ik bezoekers aan Roermond het beste informeren?

We actualiseren regelmatig deze projectpagina op www.roermond.nl/station. Bezoekers aan Roermond kun je verwijzen naar deze pagina.

Busreizigers

Veranderen de aan- en aankomsttijden van de bussen en de lijnnummers tijdens de werkzaamheden?

Nee. De dienstregeling van de bussen is niet veranderd.

Fietsers

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Je kunt je fiets stallen bij het station op de volgende manieren:

 •  Bewaakte stalling NS: Je kunt je fiets elke eerste 24 uur gratis stallen in de bewaakte stalling bij het station. Kijk voor meer informatie op www.jefietswilnooitmeeranders.nl.
 • Onbewaakte stalling: Je kunt je fiets ook neerzetten op de onbewaakte fietsenstalling tussen het busstation en perron 1. 

Mijn fiets is verwijderd, wat kan ik doen?

Verwijderde fietsen staan bij Stadstoezicht, Slachthuisstraat 102 in Roermond. Je kunt, na het maken van een afspraak per telefoon, je fiets ophalen. Het telefoonnummer is: 0475-359101.

Treinreizigers

Is het station bereikbaar?

Ja.

Kan ik het centrum inlopen of is er een omleidingsroute?

De werkzaamheden zijn niet van invloed op de loop- of fietsroutes naar het centrum.

Ik wil een OV-fiets huren op het station, kan dat?

Ja. Een OV-fiets is verkrijgbaar bij de bewaakte stalling van de NS.

Kan ik bij aankomst in Roermond een taxi nemen?

Ja. De taxistandplaats op het Stationsplein is open.

Kan ik gebruikmaken van busvervoer bij aankomst in Roermond?

Ja. Het busstation ligt voor het NS-station.

Voetgangers

Kan ik tijdens de werkzaamheden langs het station lopen?

Ja.

Is het treinstation bereikbaar?

Het treinstation is goed bereikbaar voor voetgangers vanuit alle richtingen.

Voor de ontwikkeling van de stationsomgeving heeft de gemeente Roermond een visie opgesteld. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie staat de beoogde toekomstige structuur van het gebied beschreven. Ook geven we aan welke toekomstige ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de stationsomgeving.

Waaruit bestaan de werkzaamheden?

1. Als eerste is de stationstunnel in de Oranjelaan opgeknapt. Deze is sinds 11 mei 2019 weer open voor verkeer. 

2. Werkzaamheden in 2020:

 • Het busstation vernieuwen
 • De bewaakte fietsenstalling vernieuwen.
 • Een ontwerp maken voor de transferruimte, dat is de ruimte tussen het busstation en het NS-station.
 • De toekomst van het voormalig Belastingkantoor bepalen; sloop of een nieuwe bestemming.

Oorspronkelijk stond ook de voorbereiding van de verbouwing van het stationsgebouw op de planning van 2020. Vanwege de onzekerheden die de Corona-crisis met zich mee brengt, is dit voorlopig uitgesteld. De verbouwing zal in ieder geval niet eind 2020 van start gaan.

3. Vanaf 2021 willen we de mogelijkheden voor een nieuwe voetgangersverbinding met de oostzijde van het station verder onderzoeken. We onderzoeken ook een mogelijke bestemming voor de gronden die vrijkomen als de overbodige sporen verdwijnen.

Er gaat dus vanaf 2020 veel gebeuren in de stationsomgeving. Het doel is uiteraard dat reizigers en bezoekers aan het station zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Maar dat er overlast kan ontstaan, valt niet uit te sluiten. We doen ons uiterste best om gebruikers tijdig te informeren over de geplande activiteiten, zodat iedereen hier rekening mee kan houden. 

Denk met ons mee!

Op 16 april en 23 oktober 2019 hebben we belangstellenden gevraagd om met ons mee te denken. Hieronder vind je:

 • de presentatie op 23 oktober over de verschillende onderdelen van de stationsomgeving;
 • de resultaten van een enquête in oktober en november 2019; 
 • de gestelde vragen tijdens de inloopbijeenkomst van 16 april en onze reactie daarop. 
   

Inloopbijeenkomst woensdag 23 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober 2019 waren belangstellenden van harte welkom tijdens een inloopbijeenkomst in Hotel Roermond aan het Stationsplein. Circa 120 mensen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij werden door medewerkers van de gemeente bijgepraat over het nieuwe busstation en fietsenstalling en de andere plannen in de stationsomgeving.

De bezoekers konden reageren op onder meer de toekomst van het voormalige Belastingkantoor en de eerste schetsen voor de vernieuwing van delen van de stationsomgeving. 

Onderstaande (gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst op 23 oktober 2019) geeft een beeld van hoe de stationsomgeving eruit kan gaan zien. 

 1. Ontwerp busstation (Pdf, 1 MB)
 2. Ontwerp transferruimte (Pdf, 1 MB)
 3. Toelichting ontwerpen busstation en transferruimte (Pdf, 1 MB)
 4. Beeldkwaliteitsplan (Pdf, 13,5 kB)
 5. Animatie busstation en transferruimte
 6. Voormalig belastingkantoor, gebiedsontwikkeling Oostzijde en tunnelonderzoeken (Pdf, 1,7 MB)

Resultaten enquête oktober – november 2019

Rondom de inloopbijeenkomst van 23 oktober 2019, is een digitale enquête gehouden over de plannen rondom het station. Ruim 400 inwoners hebben gebruikgemaakt van deze reactiemogelijkheid. Bekijk hier de presentatie(Pdf, 420 kB) met de belangrijkste resultaten.

Eerste ideeën

Op dinsdag 16 april 2019 vond een inloopbijeenkomst plaats in Hotel Roermond. Hier werden de eerste ideeën voor het busstation en het beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Iedereen kon daar zijn of haar ideeën inbrengen. Daarnaast konden belangstellenden reageren via een digitaal platform. De vragen en opmerkingen én de reactie van de gemeente hierop, kun je hier bekijken:

Informatie en contact

 • Heb je vragen over de bouwwerkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar: station@roermond.nl. Je kunt ons ook bellen: 14 0475 (Klant Contact Centrum gemeente Roermond). 
 • Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de stationsomgeving? Klik dan hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief en buurtpost van de gemeente Roermond. 
 • Je kunt ons ook volgen op Facebook: www.facebook.com/gemeenteroermond.
Uw Reactie
Uw Reactie