tijd-klok iconNieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actueel nieuws van de gemeente Roermond.

 • Financiële ruimte biedt mogelijkheden voor de toekomst

  Roermond sluit het jaar 2022 af met een positief resultaat van circa 30 miljoen euro. Dit resultaat is voor het overgrote deel ontstaan door gebeurtenissen die vooraf niet te voorspellen waren. Hierdoor zijn er, veelal eenmalige, financiële meevallers en overschotten ontstaan.

 • Nachtelijke controles Maasplassen

  Onlangs zijn nachtelijke controles uitgevoerd in de Maasplassen en omgeving van Roermond. Het belangrijkste doel van de controles is ervoor te zorgen dat de veiligheid van bezoekers aan de Maasplassen kan worden gewaarborgd. 

  Een waterskier op de Maasplassen
 • Samenwerkingsovereenkomst archiefbeheer Roermond-Weert

  Gemeente Roermond en gemeente Weert gaan samenwerken voor het archiefbeheer. Een deel van de archieven wordt nu in de beschikbare ruimte van de archiefbeheerplaats in Weert geplaatst. Wethouder Suzanne Winters van gemeente Weert en wethouder Jos van Rey van gemeente Roermond tekenden op 31 mei de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee worden de archieven behouden voor Midden-Limburg.

 • Project Delta Rhine Corridor gaat van start

  De Delta Rhine Corridor is een project om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. De Delta Rhine Corridor komt dus ook langs Roermond. Het gaat om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Werk in uitvoering: Doctor Philipslaan

  De Doctor Philipslaan is tot en met vrijdag 16 juni 2023 afgesloten voor verkeer.

 • Voorjaarskermis van 2 tot en met 8 juni

  Van 2 tot en met 8 juni vindt de Roermonds voorjaarskermis op verschillende pleinen in de binnenstad plaats: Munsterplein, Kloosterwandplein, Stationsplein en Graaf Gerardstraat/ Kloosterwandstraat. Op deze pagina vindt u het volledige kermisprogramma van dag tot dag.

 • Vervolg Erfgoedvisie Roermond

  De gemeente Roermond werkt aan een nieuwe Erfgoedvisie. In het voorjaar zijn drie bijeenkomsten geweest om de ideeën van inwoners, bedrijven, stichtingen verenigingen op te halen. Deze werden goed bezocht. Dat geeft maar weer aan hoe het erfgoed leeft in deze gemeente.

 • Eerste Roermond Pride op 27 mei

  Op zaterdag 27 mei wordt voor de eerste keer de Roermond Pride georganiseerd door lhbti organisatie Ouch Zo, in samenwerking met de gemeente Roermond.

  De regenboogvlag hangt aan het stadhuis van Roermond
 • Bijeenkomsten voor mantelzorgers

  Op deze pagina vindt u een overzicht van (online) bijeenkomsten voor mantelzorgers.

 • Wijzigingen dienstverlening

  Kijk hier voor wijzigingen in de dienstverlening in verband met feestdagen.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Roermond sluit opnieuw bedrijfspand

  Vandaag, 19 mei 2023, heeft de loco-burgemeester van Roermond besloten om een beautysalon gelegen in een winkelpand aan het Wilhelminaplein te sluiten.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Nieuwe subsidieregeling: Samenwerken in Cultuur

  De gemeente Roermond investeert vanaf nu nog meer in kunst en cultuur! Met de nieuwe subsidieregeling ‘Samenwerken in Cultuur’ wil de gemeente Roermond een impuls geven aan verenigingen, culturele instellingen, culturele ondernemers en maatschappelijke organisaties om de handen ineen te slaan en in gezamenlijkheid betekenisvolle projecten te realiseren.

  Dansgroep The Movement - Yara Verstappen
 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Chris Aubert

  De heer Chris Aubert zet zich al tientallen jaren in voor de Schutterij & Drumband Sint Anna. Hij is sinds 1 februari 1998 penningmeester van deze vereniging uit Merum.

 • Een bijzonder verhaal over een bevrijdingskind

  Het is van belang om de verhalen uit het verleden en de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Deze week wordt daar op allerlei manieren bij stilgestaan. Een bijzonder verhaal is dat van de inmiddels 77-jarige Cor Linssen uit Roermond. Lange tijd wist hij niet wie zijn echte vader was. Hij groeide op als het enige donkere jongetje in zijn omgeving.

  Een foto van Cor Linssen
 • Koninklijke Onderscheidingen Koningsdag 2023

  Ter ere van Koningsdag heeft de burgemeester van Roermond, de heer Onno Hoes, de volgende Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt op woensdag 26 april 2023.

 • Subsidie voor het afkoppelen van regenwater

  De gemeente Roermond geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Met dit stimuleringsbedrag kunnen inwoners en bedrijven de regenpijpen afkoppelen van de riolering. Het regenwater komt dan niet meer in de riolering terecht, maar in de tuin.

 • Sportservice presenteert: Watersjportiefestasie en Goldensports

  Ook dit jaar organiseert Sportservice van 6 tot en met 11 juni weer de Watersjportiefestasie. Nieuw dit jaar is GoldenSports: sámen bewegen in de buitenlucht op een plezierige manier voor 55 plussers.

 • Stop geweld en discriminatie tegen lhbti+ gemeenschap

  Op diverse plaatsen in Nederland is de lhbti+ gemeenschap (lesbische, homo, bi+, transgender en intersekse personen) pasgeleden slachtoffer geworden van geweld en discriminatie. De gemeente Roermond betreurt dit zeer en leeft mee met de slachtoffers.

  De regenboogvlag hangt aan het stadhuis van Roermond
 • Handhaving op het water voor veilige Maasplassen

  De gemeente Roermond gaat intensiever controleren en optreden op en rond de Maasplassen. Er is een overeenkomst gesloten met Sportvisserij Limburg voor het gebruik van hun boot om te handhaven op het water.

  Een waterskier op de Maasplassen
 • Lokale bon tijdelijk niet verkrijgbaar

  Inwoners met een ontvangen energietoeslag kunnen in Roermond gebruik maken van gratis energiebesparende maatregelen t.w.v. € 200,00. Indien dit ook voor u geldt dan heeft u hier een brief over ontvangen. De lokale bon is één van de maatregelen. Deze is tijdelijk niet verkrijgbaar.