Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actueel nieuws van de gemeente Roermond.

 • Traject Design Academy Eindhoven heeft kansen van Roermond inzichtelijk gemaakt

  De gemeente Roermond en Reel BV, de eigenaar van ontwikkelingslocatie Weerstand, hebben de afgelopen anderhalf jaar in een goede samenwerking met de directie en medewerkers van Design Academy Eindhoven (DAE) gewerkt aan een aanbod dat is gericht op de verhuizing van de onderwijsinstelling naar Roermond.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Gemeente Roermond maakt Rijke Schooldag mogelijk

  Vanaf komend schooljaar, tot en met schooljaar 2026-2027, stelt de gemeente Roermond in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar voor het project Rijke Schooldag. Roermondse basisscholen kunnen vanaf 13 juni voor het programma Rijke Schooldag subsidie aanvragen. De subsidie is beschikbaar vanuit het gemeentelijk programma Kiezen voor Kansen, dat erop gericht is de kansengelijkheid, gezondheid en bestaanszekerheid van inwoners in Roermond te verbeteren.

  Kinderen voor Vincent van Goghschool
 • Samen aan de slag voor een gezonde generatie in 2040

  De gezondheid van jongeren is kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat we blijven investeren, waarbij steun en inzet van alle partijen nodig is. Alleen samen kunnen we een gezonde, veilige en kansrijke omgeving realiseren waar onze Roermondse jeugd kan opgroeien.

 • Denk en doe mee voor Tegelarijeveld

  Woensdag 12 juni was de gemeente Roermond, samen met Wonen Zuid en Nester, aanwezig op de Nationale Straatspeeldag. Tijdens deze dag voerden we interessante gesprekken met bewoners over de toekomst van het Tegelarijeveld.

  Buitenspeeldag Tegelarijeveld als start wijkontwikkeling
 • Gem, onze virtuele assistent

  In april is de gemeente Roermond een proef gestart met een virtuele assistent op www.roermond.nl. Dit betekent dat op alle pagina’s van onze website een chatfunctie staat waar u als inwoner een vraag aan kunt stellen. De chat geeft dan zo goed mogelijk een antwoord.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Kom de Wmo-raad Roermond versterken!

  Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, die hun kennis en ervaring in willen zetten voor de Roermondse samenleving. Bent u maatschappelijk betrokken en heeft u een verfrissende kijk op onze samenleving? Kom de Wmo-raad Roermond versterken!

  Stadhuis Roermond
 • Gebiedsprofiel centrum Swalmen

  De afgelopen maanden keken we samen met de inwoners van Swalmen naar hoe we het centrum leefbaar en levendig kunnen houden. Dit heeft geleid tot een plan dat de kwaliteiten van het centrum laat zien, maar ook wat er beter kan, zowel op de korte als op de lange termijn.

  Swalmen vanuit de lucht
 • Bewoners van Tegelarijeveld: Kom naar de Nationale Straatspeeldag

  De komende jaren gaan we de wijk ontwikkelen om het wonen fijn, comfortabel en prettig te houden. Tijdens de Nationale Straatspeeldag willen we graag uw ideeën horen over de toekomst van het Tegelarijeveld.

  Tegelarijeveld Aankondiging visuals
 • Laatste kans om de energietoeslag 2023 aan te vragen!

  Inwoners met een laag inkomen hebben over jaar 2023 recht op een energietoeslag. Deze energietoeslag bedraagt € 800,- en is bedoeld om inwoners te helpen bij het betalen van de energierekening. De energietoeslag is nog aan te vragen tot en met 31 augustus 2024.

 • Werk in uitvoering: Werkzaamheden 'Herinrichting Oranjelaan'

  Op dit moment vinden werkzaamheden plaats rondom de herinrichting van de Oranjelaan.

 • Geen jongeren meer die buiten de boot vallen in onderwijs

  Voor jongeren in het reguliere onderwijs waarvoor het huidige onderwijsaanbod niet passend is, is de Maatwerkalliantie opgericht. De Maatwerkalliantie is een samenwerking van onderwijspartners en gemeenten, ondersteund door zorgpartners.

 • Werk in uitvoering: Werkzaamheden spoorwegovergang Kapellerlaan

  ProRail gaat ter hoogte van de Kapellerlaan een stuk spoor vernieuwen.

 • Roermond tevreden met behalen van ruim 75% van gestelde doelen

  Uit de jaarstukken 2023 van de gemeente Roermond blijkt dat het college van B&W het jaar 2023 afsluit met een positief resultaat van circa 26 miljoen euro.

 • Gemeente Roermond is voornemend om Sportcentrum Swalmen aan te kopen

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond heeft aangekondigd dat het voornemend is om het private deel van Sportcentrum Swalmen aan te kopen. Het college beschouwt het behoud van deze overdekte sportfaciliteit als essentieel voor de leefbaarheid van de kern Swalmen.

  Swalmen vanuit de lucht
 • Roermond is de eerste Dementievriendelijke gemeente van Limburg

  Op maandag 13 mei heeft wethouder Marianne Smitsmans van de gemeente Roermond het certificaat Dementievriendelijke gemeente ontvangen. Het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Midden-Limburg reikte het certificaat uit.

  Wethouder Marianne Smitsmans spreekt de volle statenzaal toe
 • Update over de werkzaamheden aan de Oranjelaan

  We houden u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden aan de rotonde Oranjelaan-Bredeweg en de verdere herinrichting van de Oranjelaan.

  Update Oranjelaan
 • 400e zonnestroominstallatie geplaatst binnen zonnepanelenproject gemeente Roermond

  De zon komt weer meer tevoorschijn de afgelopen weken en zo is vandaag de 400e zonnestroominstallatie geplaatst binnen het zonnepanelenproject van gemeente Roermond. De wethouder van gemeente Roermond, Jos van Rey, heeft een bezoek gebracht aan de Brededwarsstraat 13 om de eigenaar van de woning te feliciteren met de zonnestroominstallatie. Hierbij waren ook de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente aanwezig evenals de projectleider en financieel directeur van Zelfopwekken.

 • Wijzigingen dienstverlening in verband met feestdagen

  Kijk hier voor wijzigingen in de dienstverlening in verband met komende feestdagen.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Uitreiking gemeentelijke onderscheiding ‘de Christoffel’ aan de heer Eric Munnicks

  Op vrijdag 3 mei 2024 reikte burgemeester Yolanda Hoogtanders de gemeentelijke onderscheiding ‘de Christoffel’ uit aan de heer Eric Munnicks uit Roermond. Hij ontving deze onderscheiding omdat hij via zijn boeken een belangrijke bijdrage levert aan het in leven houden van de herinneringen aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.

 • Roermond wordt omgetoverd tot stad van de wetenschap!

  Hét Nationale Wetenschapsfestival ‘Expeditie NEXT’ komt in 2025 naar Roermond. Volgend jaar, in de meivakantie, is de binnenstad van Roermond dé plek waar de nieuwsgierigheid van kinderen (in de basisschoolleeftijd) wordt geprikkeld. Zij kunnen duizend-en-een vragen stellen aan wetenschappers uit heel Nederland. Er zijn mini-colleges, je kunt zelf onderzoek doen, de nieuwste uitvindingen met eigen ogen bekijken en alles zelf uitproberen. Dit alles onder leiding van zeven vrolijke fantasiefiguren die de kinderen meenemen op avontuur.

  Expeditie NEXT