tijd-klok iconNieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actueel nieuws van de gemeente Roermond.

 • Van 4 tot en met 10 maart: Week van de AfvalHelden

  Van 4 tot en met 10 maart is het in heel Nederland de Week van de AfvalHelden. Dé week waarin we iedereen in het zonnetje zetten die werkt in de afvalinzameling, groenbeheer of bij de reiniging en verwerking. Want alle mannen en vrouwen die elke dag keihard werken om onze mooie gemeente schoon én veilig te houden zijn Helden!

 • Mantelzorgtest Roermond online

  Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Het is om die reden van belang dat de mantelzorgers ook goed voor zichzélf zorgen. Om mantelzorgers te ondersteunen in het goede werk dat zij doen, kunnen zij voortaan gebruikmaken van de Mantelzorgtest Roermond. De Mantelzorgtest maakt het lokale aanbod van hulp en ondersteuning inzichtelijk.

  Een mantelzorg helpt haar clënt
 • Gastlessen van de Imker

  Stadsimkers laten basisschoolleerlingen kennismaken met de belangrijke functie van de bij. Bijen zijn belangrijke bestuivers en daarom onmisbaar voor mens, plant en dier. Helaas gaat het niet goed met de bij. Daarom richtten de Roermondse stadsimkers samen met de gemeente Roermond, enkele jaren geleden een initiatief op om onze jonge inwoners bewust te maken van de cruciale rol die bijen spelen in onze samenleving.

  Wethouder van Ballegooij op met leerlingen bij een bijenraat
 • Lokale coalitie Kansrijke Start aan de slag in Roermond

  Om meer kinderen een kansrijke start te geven, gaat de gemeente Roermond aan de slag met de (keten)aanpak Kansrijke Start. . De aanpak Kansrijke Start richt zich op de periode van -10 maanden tot 2 jaar. Die periode is ontzettend belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die geen kansrijke start hebben op latere leeftijd vaker problemen ondervinden. Kern van de aanpak is om mogelijke problemen met het opvoeden en opgroeien sneller te signaleren en ouders beter te ondersteunen.

  Wethouder Smitsmans met het logo van Kansrijke Start
 • Dé drie beste Cyber Agents van Roermond!

  Maandag 26 februari was in het Stadhuis van Roermond de eerste huldiging van HackShield. De drie winnaars Christiaan, Hamit en Bo zijn door burgemeester Yolanda Hoogtanders gehuldigd en door politiechef Mike Deswijzen gefeliciteerd. Na de huldiging gingen Christiaan, Hamit en Bo mee in een politieauto naar het politiebureau. Daar kregen zij een indrukwekkende rondleiding met uitleg over het cellencomplex.

  Kinderen voor stadhuis huldiging hackshield
 • Plan ‘Werk aan de wijk!’ voor samenwerken aan een betere leefomgeving

  De gemeente Roermond zet een volgende stap met wijkgericht werken. Daarmee worden inwoners betrokken bij het maken van plannen voor hun wijk of dorp en kunnen ze hier een actieve rol in vervullen. De gemeenteraad heeft donderdagavond akkoord gegeven op het nieuwe beleid ‘Werk aan de wijk!’.

 • 20 miljoen voor Regio Deal Midden-Limburg

  Het ministerie heeft laten weten 20 miljoen euro toe te kennen aan Samenwerking Midden-Limburg (SML). Midden-Limburg krijgt deze bijdrage om verdere stappen te zetten in de bevordering van brede welvaart in de regio. Deze deal is een volledige erkenning van het regionale programma met een grotendeels toegekend aangevraagd bedrag. De aanvraag van deze Regio Deal is ingediend door de zeven gemeenten vertegenwoordigd door Samenwerking Midden Limburg (SML), Provincie Limburg en Waterschap Limburg.

  De regiodeal
 • Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

  In februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente.

 • Hulp bij belastingaangifte

  Inwoners uit de regio Roermond kunnen met vragen over belastingen terecht bij verschillende instanties.

 • De eerste geldkrant

  In deze maand valt op iedere deurmat de eerste Geldkrant van de gemeente Roermond en het Nibud. Als gemeente spelen we een belangrijke rol in het voorkomen armoede en schulden bij onze inwoners.

 • Belangrijke wijziging in regels voor regenwaterafvoer

  Doordat het steeds vaker en heviger regent, lopen straten, kelders, woningen en gebouwen vaker het risico op wateroverlast. Om dit probleem aan te pakken, heeft de gemeente Roermond de regels voor regenwaterafvoer herzien.

  regenwaterafvoer in regenton
 • Gaat u ook voor zonnepanelen in 2024?

  Wilt u zonnepanelen op uw dak? Zonnepanelen zijn zowel voor nu als in de toekomst interessant. U wekt namelijk uw eigen duurzame energie op en verlaagt zo uw energierekening.

 • Keigezond: maak kennis met de centrale zorgverleners

  Keigezond is een (gezins)programma voor kinderen en jongeren met die lekker in hun vel willen zitten of willen werken aan een gezondere leefstijl voor de toekomst.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Yolanda Hoogtanders

  Burgemeester Yolanda Hoogtanders deelde woensdag 3 januari tijdens de openbare Nieuwjaarsontmoeting haar nieuwjaarstoespraak. In dit artikel staat de gehele tekst weergegeven.

  Burgemeester Hoogtanders tijdens de nieuwjaarstoespraak
 • Werk in uitvoering: vierde fase onderhoudsbaggerwerk aan de stadswateren

  Op 8 januari 2024 begint aannemer Ploegam met de vierde fase van het onderhoudsbaggerwerk aan de stadswateren.

 • Het gevaar van lege lachgascilinders

  We komen met grote regelmaat lachgascilinders tegen in de openbare ruimte, natuur, afvalcontainers en vuilniswagens. Dat is zeer gevaarlijk, want lachgascilinders kunnen ontploffen. Op sommige plekken in het land heeft dit al tot ernstige ongelukken geleid.

 • Volgende stap in ontwikkeling Weerstand Roermond

  Voor het voormalige Philipsterrein, dat beter bekend staat als Weerstand Roermond, is er een belangrijke stap in de ontwikkeling van het terrein gezet. Het college van B&W heeft besloten op 12 december jl. het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen en een anterieure grondexploitatie aan te gaan met de eigenaar. Met deze stap kan Weerstand de komende jaren transformeren tot een levendige plek waar duurzaam wonen, creatieve bedrijvigheid en elkaar ontmoeten centraal staan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 december ter inzage.

  Het Weerstand-terrein
 • Afvalwijzer 2024

  Vanaf 1 januari 2024 is de afvalwijzer alleen nog digitaal te raadplegen. Naast de Nederlandse versie is er ook een optie om via de afvalwijzer de inzameldata in de Engelse taal te lezen.

  De kliko's in Roermond
 • Roermond – Om!-krant 17: vol inspiratie en mooie verhalen

  Heeft u hem al ontvangen? De Om! krant is er weer! Vol met mooie verhalen over en van Roermondenaren.

  OM-Krant-editie-17-december
 • Succesvolle inzet stimuleringsregelingen: opening 'Binnenstad Boost'

  Vrijdagochtend werd het pand aan de Bergstraat nr. 3 in de binnenstad van Roermond feestelijk geopend, symbolisch voor het succes van de eerste inzet van de stimuleringsregelingen voor de Binnenstad Boost. Ondernemers Victor Adams en Sjoukje van de Laer hebben met dit prachtige pand een voorbeeld neergezet van hoe de regelingen uniek ondernemerschap stimuleren, leegstand aanpakken en het historische karakter van onze binnenstad versterken.

  Pand aan de Bergstraat 3