tijd-klok iconNieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actueel nieuws van de gemeente Roermond.

 • Burgemeester sluit bedrijfspand

  Vandaag donderdag 23 maart heeft de burgemeester van Roermond de eerder opgelegde sluiting van een beautysalon, gelegen in een winkelpand aan het Wilhelminaplein, met 30 dagen verlengd. Dit omdat op basis van aanvullende informatie van de politie er nog steeds sprake is van een dreigende verstoring van de openbare orde. De burgemeester heeft al eerder een camera laten plaatsen met het oog op de dreiging.

  Panorama Maas, Kathedraal en Natalinitoren
 • Burgemeester verscherpt toezicht bedrijfspand

  Vrijdagavond 17 maart 2023 heeft de lokale driehoek van Roermond (Openbaar Ministerie, Politie en burgemeester) besloten het toezicht op een winkelpand aan het Wilhelminaplein aan te scherpen.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Meer tijd voor haalbaarheid fietsverbinding Roermond en Buggenum/Haelen

  De gemeente Roermond heeft in overleg met de gemeente Leudal onderzoek laten doen naar de constructieve (on)mogelijkheden voor de fietsverbinding tussen Roermond en Buggenum/Haelen en de te verwachten kosten.

 • Gouverneur maakt kennis met ambitieus Roermond

  Op woensdag 8 maart bracht gouverneur Emile Roemer een ambtsbezoek aan Roermond.

 • Noodopvang voor asielzoekers in Roermond nog tot 1 juli open

  Het gemeentebestuur heeft besloten dat de tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers, gelegen in de Roermondse wijk ’t Veld, nog tot 1 juli 2023 open blijft.

 • Werk in uitvoering: start bouw tijdelijke dam stuw Roermond

  Maandag 6 maart wordt gestart met de bouw van de tijdelijke dam bij stuw Roermond. De verwachting is dat de bouw in totaal ongeveer 3,5 week zal duren.

 • Tijdelijk landelijk Noodfonds Energie

  Op dinsdag 7 februari is het Tijdelijk Noodfonds Energie gelanceerd. Dit is een regeling van energieaanbieders, de Nederlandse SchuldhulpRoute en SchuldenlabNL. De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds. Het is een aanvulling op bestaande maatregelen zoals het prijsplafond en de energietoeslag.

  Panorama Maas - foto Koen Vullers
 • Afsluiting tunnels A73 voor regulier onderhoud

  Rijkswaterstaat voert reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de Roertunnel en de Swalmentunnel (A73). Tijdens deze werkzaamheden zijn de tunnels van vrijdagavond tot zaterdagochtend gesloten voor al het verkeer en gelden er omleidingen.

  Tunnelingang Roertunnel A73
 • Werk in uitvoering: kabels en leidingen

  Op diverse plaatsen in Roermond werken bedrijven aan de aanleg van kabels en leidingen in de straat. Belanghebbenden worden door de betreffende bedrijven geïnformeerd over werkzaamheden in de buurt.

  Verkeersbord werkzaamheden
 • Compensatie voor verenigingen met hoge energierekening

  Er komt een financiële compensatie voor verenigingen en maatschappelijke organisaties die de hoge energierekening niet meer kunnen betalen.

 • Werk in uitvoering: onderhoudsbaggerwerk vijvers

  In de periode tot medio april 2023 wordt fase 3 van het onderhoudsbaggeren van waterpartijen in Roermond uitgevoerd.

 • Check voor vertrek Roermond Bereikbaar

  Ga goed voorbereid op weg en check thuis welke werkzaamheden en evenementen er in Roermond plaatsvinden!

  Tunnelingang Roertunnel A73
 • Begroting 2023: Geplande lastenverhoging van de baan

  Het college van B&W heeft vandaag een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 gepresenteerd. Deze begroting is voor het nieuwe college een eerste vertaling van de ambities uit het in juli gepresenteerde coalitieakkoord ‘Stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. De beoogde verhoging van de woonlasten is van de baan. ‘We hebben nadrukkelijk oog en oor voor de situatie waarin veel huishoudens zich bevinden’

  Begroting 2023
 • Beoogde coalitiepartijen Roermond sluiten akkoord

  LVR, GroenLinks, VVD en PvdA presenteerden vandaag het coalitieakkoord ‘De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. Het is de eerste keer in de Roermondse geschiedenis dat deze partijen met elkaar een coalitie vormen.

  Coalitie Roermond