Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Nieuwsoverzicht

Roermond viert diversiteit op Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Dinsdag 17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Op deze dag besteden we als Regenboogstad extra aandacht aan de diversiteit en laten we zien dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Zo hijsen we de regenboogvlag, net als vele andere ondernemers en verenigingen in Roermond. Dragen de baliemedewerkers van de gemeente een regenboogpin en kleurt de stationstunnel roze.

Denk mee over locaties voor nieuwe elektrische laadpalen

Gemeente Roermond streeft ernaar dat iedereen die elektrisch wil rijden, toegang heeft tot een laadpunt in de buurt van zijn of haar woning. Omdat niet iedereen een eigen oprit of garage heeft, wil de gemeente meer openbare laadpunten maken.  

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

De gemeente Roermond gaat de energietoeslag betalen aan bijstandsgerechtigden en andere inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die bekend zijn bij de gemeente. Andere inwoners die denken dat ze hier recht op hebben, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen via deze site.

Werk in uitvoering

Werk in uitvoering: aanleg glasvezel

Op diverse plaatsen in Roermond werken KPN, Delta en Glaspoort aan de aanleg van glasvezel in de straat. Belanghebbenden worden door de betreffende bedrijven geïnformeerd over werkzaamheden in de buurt. 

De bestrijding van eikenprocessierups gaat weer van start

Het is weer voorjaar. Dat betekent dat bomen en planten weer tot bloei komen. In deze periode laat ook de eikenprocessierups zich weer zien. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling aan de zogenaamde brandharen van de rups. 

Het logo van de gemeente Roermond

Gemeente bekijkt hoe wandelend stadsbos mogelijk gemaakt kan worden

Het college was verrast door het initiatief van het wandelend stadsbos. Er heeft vooraf geen afstemming plaatsgevonden, wat tot problemen kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van hulpdiensten en de beschikbaarheid van de ruimte door andere activiteiten, zoals de zaterdagmarkt. 

Verkeersmaatregelen op drukke dagen in Roermond

Tijdens drukke dagen (topdagen) verwachten we meer bezoekers en meer verkeer dan gemiddeld in Roermond. Met name tijdens Duitse en Belgische feestdagen is het gezellig druk. Ook voor de komende periode verwachten we weer een aantal topdagen. 

Uitreiking Koninklijke Erepenning Scouting Pater Bleijs 

Op 15 februari 2021 bestond Scouting Pater Bleijs vijfenzeventig jaar. De meeste jubileumactiviteiten heeft de vereniging vanwege de coronamaatregelen moeten uitstellen. Maar op zaterdag 9 april 2022 kon deze vereniging dan eindelijk haar 75-jarig jubileum vieren. Bij die gelegenheid reikte de burgemeester van Roermond, mevrouw Rianne Donders – de Leest, de Koninklijke Erepenning uit.

De vlag van Oekraine

Hoe kunt u Oekraïeners helpen?

Veel Oekraïners hebben (nood-) hulp nodig. U kunt zelf op verschillende manieren mensen uit Oekraïne helpen. Kijk hier voor meer informatie. 

Informateur Dirk Franssen

Eindverslag informateur Franssen

Informateur Dirk Franssen heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle negen in de raad van Roermond vertegenwoordigde politieke partijen. In een openbare bijeenkomst op 6 april heeft de informateur zijn eindverslag gepresenteerd.

Koninklijke Onderscheiding voor Leon Guffens

Bij gelegenheid van zijn afscheid van de gemeenteraad heeft burgemeester Rianne Donders – de Leest een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Leon Guffens. De uitreiking van de versierselen vond plaats tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad in de bestuursperiode 2018 - 2022. De heer Leon Guffens werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

Gemeente en Vijf samen op weg naar een positief gezond Roermond

Sinds dit jaar werken Gemeente Roermond en Vijf nauw samen om welzijn, ondersteuning en zorg voor  volwassen inwoners van Roermond anders te organiseren. Aanleiding voor de samenwerking was de uitdaging om de vraag naar professionele ondersteuning en zorg in de toekomst betaalbaar te houden. De uitkomst is een vernieuwende aanpak die gebaseerd is op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 

Lokale evaluatie hoogwater gepresenteerd

Op 21 maart presenteerde de gemeente Roermond de lokale evaluatie van de hoogwateraanpak in juli 2021. Op regionaal niveau hebben de veiligheidsregio Limburg-Noord en het Waterschap Limburg al eerder hun leerevaluaties afgerond. De lokale evaluatie biedt belangrijke leerpunten voor de gemeentelijke inzet bij het hoogwater.

Nieuwe containers voor iedereen met een duobak

In onze gemeente verdwijnt de duobak. Dat is de container die de meeste huishoudens nu gebruiken voor het aanbieden van afval. De duobak wordt ingewisseld voor twee nieuwe containers: eentje voor restafval en eentje voor gft. 

Het logo van de gemeente Roermond

Burgemeester doet aangifte van ronselen stemmen

Burgemeester Rianne Donders van Roermond heeft op 15 maart 2022 aangifte gedaan van het ronselen van volmachtstemmen. Er zijn concrete aanwijzingen dat er in Roermond gepoogd is om meerdere stemmen te ronselen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Veilig op de vlucht uit Oekraïne

Veilig op de vlucht

Vluchtelingen zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Lees hier tips en adviezen in meerdere talen. 

Vlag Oekraïne aan stadhuis

Gemeente Roermond hijst vlag Oekraïne

De gemeente Roermond heeft de vlag van Oekraïne gehesen. Op deze manier willen wij als stad onze steun aan Oekraïne tonen en laten zien dat we meeleven met haar inwoners en slachtoffers.

De vlag van Oekraine

Roermond leeft mee met de mensen in de Oekraïne

1 Maart was het precies 77 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd. Met de inval van Rusland in de Oekraïne is de kwetsbaarheid van de vrijheid, die soms te vanzelfsprekend lijkt, intens voelbaar.

Liveblog coronavirus gesloten

Tenzij nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, wordt dit liveblog voor dit moment gesloten. Kijk voor actuele informatie over Corona op de site van de Rijksoverheid. 

Transitievisie Warmte als basis voor buurtgerichte aanpak

De gemeenteraad van Roermond heeft op 21 februari 2022 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat globaal beschreven hoe we in Roermond van het aardgas af gaan. In 2050 moeten we onze woningen en gebouwen namelijk op een duurzame manier kunnen verwarmen en niet meer met aardgas. Roermond moet dan aardgasvrij zijn, net als de rest van Nederland.

Logo SML

Ambitieuze investeringsagenda voor Midden-Limburg

De zeven samenwerkende gemeenten van Midden-Limburg (SML) hebben samen met een aantal partnerorganisaties een investeringsagenda opgesteld voor de periode 2022-2032. De agenda is de concretisering van de eerder vastgestelde visie ‘Midden-Limburg, verbindend Hart van Limburg’. In totaal gaat het om investeringen tot een bedrag van ruim € 100 miljoen.

Boom uitdeelactie 2022

Bomen voor een groenere gemeente

Door de grote toeloop zijn alle bomen vergeven. Ook de extra bomen die ter beschikking zijn gesteld, zijn inmiddels op. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wij bedanken jullie voor de grote interesse om Roermond mee te vergroenen.

Inkomenskaart 2022

Inkomenskaart 2022 verschenen

De gemeente Roermond wil burgers met een laag inkomen ondersteunen en de weg wijzen naar de voorzieningen die er voor hen zijn. Daarom hebben wij de beschikbare regelingen in kaart gebracht op de inkomenskaart 2022. De kaart geeft een duidelijk overzicht bij welke instanties u terecht kunt, om uw financiële situatie te verbeteren. hancuijpers@roermond.nl

Foto: Yara Verstappen fotografie

Roermond lanceert nieuwe initiatieven ter versteviging cultuursector

De gemeente Roermond zet in op behoud én versteviging van de culturele infrastructuur in Roermond. Afgelopen maand introduceerden we al de Tweede steun- en herstelregeling waarmee culturele organisaties die door corona hard zijn geraakt, financiële steun kunnen aanvragen. Nu lanceren we ook Maakplaats en een nieuwe cultuurwebsite, bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe culturele projecten in Roermond te stimuleren.

Roermond door de ogen van haar inwoners

2021 is weer voorbij. Een jaar dat voor veel mensen heel anders verliep dan verwacht. Het virus dat toch weer wild om zich heen greep en een hoogwatercrisis, waarvan velen nu nog steeds de gevolgen ondervinden. Wij hopen dat deze video een beetje hoop en houvast biedt.

Voorwaarden toeristisch verhuur

Verruiming toeristische verhuur van woonruimte

Bij toeristische verhuur van woonruimte bieden eigenaars/ bewoners/ huurders hun woning tegen betaling aan voor een gedeelte van het jaar. Dit was voorheen niet toegestaan in Roermond. Vanaf nu mag dit wel, mits de opgestelde regels en voorwaarden worden nageleefd. 

Deelauto’s SHAREuregio beschikbaar voor inwoners

Heb je slechts af en toe een auto nodig? Dan is een elektrische deelauto dé oplossing. De deelauto’s van SHAREuregio Unplug&Go zijn nu voor iedereen te gebruiken. In onze regio staan er 15.

Roermond krijgt duurzaamheidscentrum

In 2022 krijgt Roermond een duurzaamheidscentrum. De gemeente verleent hiervoor subsidie aan stichting RoerOm die dit centrum gaat realiseren. 

Het logo van de gemeente Roermond

Samenwerking gemeenten Midden-Limburg en Kennisloket Coöperatie VGZ

De zeven gemeenten in regio Midden-Limburg en Coöperatie VGZ werken samen om ouderen beter te adviseren en te begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg. Het gaat om de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert.

Om!-krant 15: Een krant vol inspiratie en mooie verhalen

Vanaf maandag 22 november verschijnt de Om!-krant weer bij alle huishoudens in Roermond op de deurmat. Vanwege corona neemt de verspreiding meer tijd in beslag dan gebruikelijk. Het kan daarom wat langer duren voordat de krant bij u in de brievenbus ligt. U kunt hem wel alvast digitaal lezen.

Groen&Doen Roermond van start!

Onder toeziend oog van ruim 100 medewerkers onthulde wethouder Marianne Smitsmans donderdagochtend op de nieuwe locatie aan de Daalakkerweg het gevelbord met de naam en het logo voor de werkmaatschappij Groen&Doen Roermond. Medewerkers waren gevraagd zelf een naam te bedenken voor de nieuwe organisatie. Het winnende team ontving uit handen van de wethouder een smakelijk presentje. 

Gemeente Roermond helpt bij aanschaf zonnepanelen

Op donderdag 14 oktober 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om leningen te gaan verstrekken aan woningeigenaren voor de plaatsing van zonnepanelen op hun daken. Veel inwoners vinden de aankoop van zonnepanelen lastig, hebben geen tijd om zich erin te verdiepen of kunnen het niet in één keer betalen. Met dit project nemen we die drempels weg.

Omslag stadsgids 2021 - 2022

Nieuwe stadsgids Roermond verschenen

De nieuwe stadsgids is verschenen en digitaal te raadplegen. Ook bestaat de mogelijkheid om de papieren stadsgids Roermond op een aantal locaties af te halen.

    Het logo van de gemeente Roermond

    Werkgevers opgelet: groot risico op terugbetaling noodhulp NOW!

    Werkgevers die in de eerste aanvraagperiode (maart-april-mei 2020) NOW ontvangen hebben, dienen vóór 31 oktober een definitieve berekening te laten maken. In de praktijk blijkt dat de aanvragen voor de definitieve berekening achterblijven, 55,6% van de werkgevers in Midden-Limburg loopt hierdoor risico op terugbetaling van het voorschot. 

    Aangepaste dienstverlening

    De dienstverlening van de gemeente is weer genormaliseerd na de coronapandemie. Hieronder vindt u een overzicht.