Reconstructie Heinsbergerweg

17 maart 2023
Projecten

Samen met de buurt is de Reconstructie Heinsbergerweg in voorbereiding. Het ontwerpkader voor dit project omvat globaal de Heinsbergerweg vanaf de Kapellerlaan aan de noordzijde tot de Wirosingel aan de zuidzijde. Uit rioolinspecties is gebleken dat de riolering moet worden vervangen, waarbij tevens naar mogelijkheden wordt gekeken om meer groen aan te leggen en klimaat adaptieve maatregelen te nemen zoals het afkoppelen en infiltreren van hemelwater.

De gemeente Roermond heeft aan adviesbureau Kragten de opdracht verstrekt om de voorbereiding en het ontwerpproces voor de reconstructie samen met de bewoners vorm te geven.

Informatieavond 30 maart 2023

Op donderdag 30 maart heeft bureau Kragten voor het project Heinsbergerweg een informatieavond voor bewoners georganiseerd. Hieronder vindt u de presentatie en het verslag. 

Projectgebied Heinsbergerweg

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met: