Reconstructie Heinsbergerweg

07 december 2023
Projecten

Samen met de buurt is de Reconstructie Heinsbergerweg in voorbereiding. Het ontwerpkader voor dit project omvat globaal de Heinsbergerweg vanaf de Kapellerlaan aan de noordzijde tot de Wirosingel aan de zuidzijde. Uit rioolinspecties is gebleken dat de riolering moet worden vervangen, waarbij tevens naar mogelijkheden wordt gekeken om meer groen aan te leggen en klimaat adaptieve maatregelen te nemen zoals het afkoppelen en infiltreren van hemelwater.

De gemeente Roermond heeft aan adviesbureau Kragten de opdracht verstrekt om de voorbereiding en het ontwerpproces voor de reconstructie samen met de bewoners vorm te geven.

Om op de hoogte te blijven van het project kunt u gebruik maken van de digitale nieuwsbrief. Om de digitale nieuwsbrief te ontvangen kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar heinsbergerweg@roermond.nl met als onderwerp “aanmelding nieuwsbrief Heinsbergerweg”. Uw emailadres wordt dan opgenomen in de mailing lijst.

Voorontwerp 16 oktober 2023

Hieronder vindt u het voorlopige ontwerp dat op 23-11-2023 gepresenteerd zal worden door Kragten tijdens de bewonersavond.

Herinrichting Heinsbergerweg
Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Klankbordgroep en bewonersbijeenkomst 13 juli 2023

Hieronder vindt u het verslag en de presentatie van de klankbordgroep- en bewonersbijeenkomst van 13 juli 2023. 

Informatie over het afkoppelen van regenwater van het riool vindt u op  www.roermond.nl/waterklaar  en www.waterklaar.nlexterne-link-icoon

Informatieavond 30 maart 2023

Op donderdag 30 maart heeft bureau Kragten voor het project Heinsbergerweg een informatieavond voor bewoners georganiseerd. Hieronder vindt u de presentatie en het verslag. 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

Projectgebied Heinsbergerweg