Roermonds Jeugdlintje aanvragen

Het Roermonds Jeugdlintje is een onderscheiding voor jongeren die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de Roermondse samenleving. De gemeente wil met deze jaarlijkse onderscheiding Roermondse jongeren waarderen en stimuleren om door te gaan met vrijwilligerswerk.

Wie komen in aanmerking voor een Jeugdlintje?

Roermondse jongeren tot 25 jaar die:

  • zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor Roermond en haar inwoners;
  • een bijzondere maatschappelijke of persoonlijke prestatie hebben geleverd of
  • een goed initiatief hebben genomen.

Het is een pré als de prestatie of activiteit innovatief of stimulerend is voor andere jongeren, bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen of bijdraagt aan een fijne woon-/leefomgeving. Het jeugdlintje is een stimulans om het vrijwilligerswerk in een vereniging of buurt voort te zetten.

Wie kan een jongere nomineren?

Iedereen kan een jongere nomineren voor een Jeugdlintje. Zorg dat u de nominatie goed motiveert. Voor een nominatie zijn 2 referenties nodig. De referenties mogen geen familie zijn van de genomineerde. De gemeente kan deze referenties benaderen bij de behandeling van het voorstel.

Hoe verloopt een voordracht?

Om iemand voor te dragen dient u onderstaand formulier in te vullen. Het jeugdlintje wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders. Het college krijgt hiervoor een advies van een speciale commissie. Deze adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en bestaat uit de burgemeester en een aantal leden van de Jongerenraad Roermond.

De uitreiking van het Jeugdlintje vindt plaats tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting.

Draag iemand voor

Via onderstaand aanvraagformulier kunt u iemand voordragen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar kabinet@roermond.nl. Aanvragen kunnen worden ingediend vóór 15 september. Beschrijf in het formulier zo goed en uitgebreid mogelijk waarom uw voorgedragen jongere een jeugdlintje verdient. De adviescommissie kijkt bij de beoordeling hoe bijzonder of uitzonderlijk de activiteit is, de positieve uitstraling hiervan naar de omgeving en of de activiteit een voorbeeldfunctie voor andere jongeren is.

  • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u mailen naar kabinet@roermond.nl of bellen met 0475-359550.