Actueel

Omgevingsvergunning herinrichting monding Asseltse Leijgraaf en opwaarderen geul Biesweerd ter inzage tot en met 13 april

Rijkswaterstaat is voornemens de oorspronkelijke loop van de Asseltse Leijgraaf in de gemeente Roermond te herstellen door de beek weer net als vroeger door het moerassige gebied achter de Rozenkerk in Asselt te leiden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Waterschap Limburg en het kerkbestuur. Belanghebbenden kunnen de omgevingsvergunning nog tot en met dinsdag 13 april 2021 inzien op het gemeentehuis in Roermond. Een tweede ecologische maatregel in deze regio is het opwaarderen van geul Biesweerd.

Liveblog coronavirus

Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van belangrijke updates over de maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus.