Subsidie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) maakt mede mogelijk dat werkgelegenheid wordt bevorderd en mensen aan het werk worden geholpen. De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Nederland gebruikt dat geld voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Roermond gebruikt de ESF-subsidie voor de uitvoering van de trajecten richting arbeid met uitkeringsgerechtigden in het kader van de doelmatigheid van de Participatiewet. De consulenten richten zich op activeren, stimuleren, begeleiden en ondersteunen van cliënten op het gebied van participatie, re-integratie en doorgeleiding naar werk. Met de subsidie van de Europese Unie hebben we meer mogelijkheden om werkzoekenden in de regio te begeleiden.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen cliënten richting de arbeidsmarkt helpen:

  • Jongeren tot 28 jaar;
  • Cliënten die een uitkering hebben;
  • Cliënten met een arbeidsbelemmering;
  • Statushouders;
  • Niet-uitkeringsgerechtigden.

Meer informatie over deze subsidie (ESF+ 2021 - 2027) staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.