default iconSubsidie Europees Sociaal Fonds

Voor de periode tot 1-4-2020 maakte gemeente Roermond samen met de arbeidsmarktregiogemeenten gebruik van de ESF regeling Actieve Inclusie 2014-2020. In verband met de bestrijding van de gevolgen van de Coronapandemie is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra geld vrijgemaakt in de vorm van de subsidieregeling ESF REACT-EU. Na de publicatie van de regeling op 16-4-2021 in het Staatscourant heeft centrumgemeente Roermond ook namens de andere gemeenten de arbeidsmarktregio Midden-Limburg de aanvraag ingediend.