Thuis in Roermond: onze woonzorgvisie

Roermond vergrijst, de vraag naar zorg neemt toe en er is een groeiend tekort aan personeel. In de toekomst zijn er minder mantelzorgers en professionals in de zorg, met daarentegenover meer inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag. Het traditionele wonen in een zorginstelling dreigt niet meer haalbaar, en in sommige gevallen ook niet meer wenselijk te zijn. Steds meer inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag moeten, en willen vaak ook, zelfstandig (blijven) wonen. Deze ontwikkeling vindt plaats in een gespannen woningmarkt. Hoe gaan we ervoor zorgen dat wonen met zorg en welzijn toekomstbestendig is in Roermond?

Over de woonzorgvisie

De gemeente Roermond is bezig met het schrijven van een woonzorgvisie die richtinggevend is voor alle stappen die we al zetten en de komende jaren moeten gaan zetten rondom deze uitdagingen. In de woonzorgvisie richten we ons zowel op het woningaanbod, vernieuwende woon(zorg)vormen, alsmede de fysieke en sociale omgeving van mensen die een belangrijke rol spelen.

Inwonersbijeenkomst

Over de inwonersbijeenkomst

Hierover gaan we graag met u als inwoner in gesprek. We horen graag uw zorgen, wensen en ideeën. Wat kan de gemeente Roermond doen om wonen met zorg en welzijn toekomstbestendiger te maken? En hoe kunnen inwoners hier zelf hun steentje aan bijdragen en elkaar helpen?

Thema's die tijdens deze avond ter sprake komen zijn onder andere:

De stad waar iedereen meedoet

Hierbij hebben we het over zaken als: lichte ondersteuning zodat mensen (weer) mee kunnen doen, inclusie, ondersteuning van mantelzorg, gemeenschappen activeren en de behoefte aan zorg en ondersteuning beperken (preventie).

De stad waar je wilt leven

Goed wonen met zorg en welzijn gaat ook over voldoende en de juiste voorzieningen, informatie, mobiliteit, een prettige openbare ruimte die uitnodigt tot beweging en het wonen in leefbare, veilige wijken.

Een passende woning voor iedereen

Welke woon(zorg)vormen zijn er nodig om iedereen een passende woonplek te kunnen bieden? Voor verschillende doelgroepen zoals jeugd met een ondersteuningsvraag, mensen met psychische problematiek en voor de toenemende groep ouderen die vaker en langer zelfstandig thuis wonen. Hierbij wordt ook gedacht aan toegankelijkheid van woningen, innovatie en techniek toepassen, samenwonen meer mogelijk maken, meer betaalbare woningen in gemengde wijken en het beschikbare woningaanbod passend verdelen.

Verbinden van wonen, zorg en welzijn en het verbeteren van samenwerkingen

Het verbinden van de verschillende thema's en werkvelden en het verbinden van partijen. Door het versterken van samenwerking tussen verschillende partijen, werkzaam in verschillende thema's, is er meer mogelijk.

Datum: maandag 10 juni 2024
Tijd: 19:00 - 21:00 uur
Locatie: Het Forum, Roermond

Meld je aan het voor het event!

Ontdek tijdens de inwonersbijeenkomst wat onze visie is op wonen, zorg en welzijn. Daarnaast horen wij graag uw mening en visie. Draag bij aan een toekomstbestendig Roermond.