1 Miljoen bomenplan: Gemeente Roermond groener maken

Bomen zijn belangrijk voor onze omgeving. Ze geven zuurstof af, nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling en dragen bij aan de vergroting van de biodiversiteit. Belangrijke eigenschappen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving. Van de provincie heeft de gemeente Roermond subsidie gekregen om meer bomen te planten. Dit sluit goed aan bij de ambitie om een groene en natuurrijke omgeving te creëren, die bijdraagt aan een goede gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

Welke bomen worden er geplant?

De bomen die we gaan planten zijn een diverse mix van inheemse bomen en struiken. Op sommige plekken worden de bomen solitair aangeplant, in andere gebieden meer als bosplantsoen, meerdere bomen en struiken bij elkaar. 
Bij het aanplanten van de bomen worden verschillende scholen in de gemeente betrokken, om er zo voor de scholieren een educatief moment van te maken. 

Waar en wanneer worden de bomen geplant?

Aankomend plantseizoen, dat is van november 2022 tot maart 2023, worden de bomen en struiken aangeplant. Op welke plekken we de bomen gaan planten, kunt u zien op de locatietekening.

1. Maalbroek

Op het terrein van de voormalige autosloperij Maalbroek wordt een bos aangeplant van 7000m2 met een mix van de volgende bomen en struiken: zwarte els, ruwe berk, rode kornoelje, witte abeel, sleedoorn, wilde roos, boswilg en gelderse roos.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

2. Swalmdal A2

In het dal van de Swalm, nabij het Otterpad, worden de volgende bomen geplant: schietwilg, walnoot, fladderiep, hollandse linde, rode esdoorn, zwarte walnoot, zoete kers, notarisappel en sterappel. De bomen worden beschermd tegen bevervraat.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

3. Voetbalveld Boukoul

Naast het voetbalveld van Boukoul wordt een bos aangelegd van ongeveer 9000m2 met de volgende bomen en struiken: hazelaar, wegedoorn, rode kornoelje, witte abeel, sleedoorn, spaanse aak, zoete kers en zomereik.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

4. Spik-Laatweg

Langs de Spik en de Laatweg worden drie verschillende bomen geplant: de zomereik, gewone esdoorn en de fladderiep.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

5. Fietspad-straat

Langs het fietspad bij de Straat plant de gemeente de volgende bomen en struiken in een bosplantsoen: haagbeuk, wilde liguster, rode kornoelje, hazelaar, sleedoorn, wilde roos, wegedoorn en gelderse roos.  Daarnaast plant de gemeente ook nog een aantal solitaire fruitbomen zoals: walnoot, zoete kers, pruim, juttepeer, sterappel en notarisappel.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

6. Verzorgingsplaats A73

De verzorgingsplaats langs de A73 wordt vergroend met de volgende bomen: gewone esdoorn, grove den, tamme kastanje, rode beuk, fladderiep, zoete kers, wintereik, winterlinde en haagbeuk.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

7. Groenbuffer Oolderveste Oost 

In de waterbuffer van Oolderveste worden bosjes aangelegd met de volgende bomen en struiken: zwarte els, ruwe berk, rode kornoelje, sleedoorn, wilde roos, boswilg en gelderse roos. Naast de bossages worden de volgende solitaire bomen geplant: gewone esdoorn, spaanse aak, zwarte els, zwarte berk, boomhazelaar, schietwilg en fladderiep.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

8. Groenbuffer Oolderveste Noord 

Aan de noordkant  in de waterbuffer van Oolderveste worden ook bosjes en solitaire bomen geplant. De bossages bestaan uit een mix van zwarte els, ruwe berk, rode kornoelje, sleedoorn, wilde roos, boswilg en  gelderse roos. De solitaire bomen zijn: gewone esdoorn, spaanse aak, zwarte els, ruwe berk, boomhazelaar, schietwilg, ratelpopulier en fladderiep.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

9. Slenk Schuttersweg

Langs de Schuttersweg wordt een bosje van 560m2 aangelegd met de volgende bomen en struiken: zwarte els, ruwe berk, rode kornoelje, sleedoorn, wilde roos, boswilg en gelderse roos.  De solitaire bomen die geplant worden zijn: boomhazelaar, tamme kastanje, walnoot en ratelpopulier.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

10. Hollestraat 

Aan de zuidkant van de Hollestraat worden diverse bosjes aangelegd. De bosjes bestaan uit: hazelaar, rode kornoelje, sporkehout (vuilboom), sleedoorn, spaanse aak, zoete kers,zomereik, amerikaans krentenboompje, kardinaalsmuts, wilde roos, boswilg en gelderse roos. De oppervlakte bedraagt zo’n 600m2.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

11. Talud Koninginnelaan

Aan de achterzijde van de geluidswal aan de Koninginnelaan worden de volgende bomen en struiken in een bosje geplant: spaanse aak, ruwe berk, hazelaar, sleedoorn, gewone vogelkers, gewone vlier en wegedoorn. Een aantal bomen worden los aangeplant, dit zijn rode paardenkastanje, winterlinde en fladderiep.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

12. Poortereind

Bij de Poortereind worden er 8 ruwe berken aangeplant. 

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

13. Sint Wirosingel Tegelarije 

Langs de Sint Wirosingel ter hoogte van Tegelarije worden er 2 verschillende rassen gewone esdoorns aangeplant.

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

14. Sint Wirosingel A73

Noordelijk van de Sint Wirosingel, ter hoogte van het fietsviaduct over de A73 naar de Straat wordt een bosje aangeplant met een oppervlakte van ongeveer 2900m2. De volgende bomen en struiken zullen hier worden geplant: haagbeuk, wilde kardinaalsmuts, rode kornoelje, hazelaar, sleedoorn, eenstijlige meidoorn, spaanse aak en gelderse roos. 

De gelijknamige pdf van de situatietekening is onderaan deze pagina te vinden. Daar kunt u de exacte plantplekken bekijken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. Camp, telefoonnummer (0475) 35 95 37 of stuur een e-mail naar renecamp@roermond.nl.

In samenwerking met: