Privacy

U bevindt zich hier: Home » Privacy

Privacy

De gemeente Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens.

Informatie over bezoeken aan www.roermond.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.
De verstrekte (persoonlijke) gegevens ten behoeve van informatieverzoeken of aanvragen zullen nimmer ter beschikking gesteld worden aan derden.

Privacybeleid

“De gemeente Roermond voert wettelijke taken  uit zoals de Wet Basisregistratie Personen (BRP), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor de uitvoering van deze taken zal de gemeente gegevens van u moeten bewerken, of dat nu bijvoorbeeld is voor de aanvraag van een paspoort,  een gehandicaptenparkeerkaart, een bouwvergunning of een aanvraag voor ondersteuning in het kader van de Wmo. De gemeente zou haar wettelijke taken niet kunnen uitvoeren als daarvoor geen gegevens mogen worden vastgelegd.

De gemeente heeft een door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld  privacybeleid  waarin specifieke zaken zijn vastgelegd zoals de wijze van verantwoording, het borgen van privacyrechten en het invullen van nadere privacy richtlijnen. Het privacybeleid is een standaard voor de wijze waarop de gemeente omgaat met privacybescherming.”

Gebruik van "cookies"

De gemeente Roermond is geïnteresseerd in het gedrag van bezoekers op onze site (bijvoorbeeld welke pagina’s worden het meest bezocht en op welk tijdstip). De gemeente maakt daarvoor onder andere gebruik van Google Analytics. Deze gegevens worden verzameld door middel van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website meestuurt naar uw computer om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Dit is geheel anoniem en heeft alleen als doel om de website te verbeteren. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten, wordt uw IP-adres gemaskeerd, worden geen gegevens gedeeld en wordt géén gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Géén cookies?
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geweigerd of dat vooraf toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies.

Cameratoezicht in gemeentelijke gebouwen

In diverse gemeentelijke gebouwen hangen bewakingscamera’s voor de  veiligheid van medewerkers en bezoekers en ter bescherming van eigendommen van de gemeente en van bezoekers.

De beelden die middels deze camera’s worden verkregen worden bewaard en zijn onderworpen aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente heeft een protocol vastgesteld, waarin het gebruik van camera’s wordt geregeld en een protocol waarin de rechten van degenen die aan cameratoezicht zijn onderworpen zijn geregeld.

Als u gefilmd bent in een gemeentelijk gebouw en u wenst inzage in die opnames te hebben, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. U dient daarbij gebruik te maken van het formulier ‘Verzoek om inzage opname camerabeelden’ dat u hier kunt downloaden(PDF).