hamer iconAsbest verwijderen

Wanneer u een bouwwerk wilt slopen, moet u een sloopmelding doen. Als het bouwwerk asbest bevat, moet u in veel gevallen een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om het te verwijderen. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen.
Doe de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint.

Kosten

  • Het maken van een sloopmelding is gratis.
  • U betaalt de kosten voor het verwijderen van de asbest zelf.
  • U kunt gebruik maken van een subsidieregeling van de Rijksoverheid als u een asbestdak heeft van meer dan 35 m2. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe kan ik asbest (laten) verwijderen?

  • U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden via Omgevingsloket online. Pas als u toestemming van de gemeente heeft, mag u beginnen met slopen.
  • Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dan een speciaal bedrijf inschakelen.
  • Asbest kan tot 35m2 gratis ingeleverd worden bij het milieupark aan de Mijnheerkensweg 31 in Roermond. Het asbest dient dubbel ingepakt te zijn in landbouwplastic, luchtdicht afgeplakt met brede tape en aangeleverd worden in handzame pakketten. Deze asbestpakketten stapelt u vervolgens zelf in de daarvoor bestemde container.

Meer informatie

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal.