Asbest verwijderen

Wanneer u een bouwwerk wilt slopen, moet u een sloopmelding doen. Als het bouwwerk asbest bevat, moet u in veel gevallen een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om het te verwijderen. Wilt u asbest verwijderen? Maak een melding via het nieuwe omgevingsloket.
Doe de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint.

Kosten

  • Het maken van een sloopmelding is gratis.
  • U betaalt de kosten voor het verwijderen van de asbest zelf.

Communicatie via berichtenbox jeleefomgeving.nl

Tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, conceptverzoek of melding kunnen wij gebruik maken van een portaal waarmee we op een betrouwbare en veilige manier met burgers en bedrijven kunnen communiceren. Het portaal betreft de berichtenbox van jeleefomgeving.nlexterne-link-icoon.

Als u een aanvraag (omgevings)vergunning, conceptverzoek of melding heeft ingediend kunt u (en eventueel de gemachtigde) tijdens de behandeling een e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl met als onderwerp: Bericht van Gemeente Roermond. Na klikken op ‘bekijk uw bericht’ ontvangt u via uw mailbox een inlogcode.

Let op, onze berichten kunnen gezien worden als ‘Ongewenste e-mail’ in uw mailbox. Via de berichtenbox zijn hier de door ons verstuurde documenten te bekijken en te downloaden.

Hoe kan ik asbest (laten) verwijderen?

  • U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden via het nieuwe omgevingsloketexterne-link-icoon. Pas als u toestemming van de gemeente heeft, mag u beginnen met slopen.
  • Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dan een speciaal bedrijf inschakelen.
  • Asbest kan tot 35m2 gratis ingeleverd worden bij het milieuparkexterne-link-icoon aan de Mijnheerkensweg 31 in Roermond. Het asbest dient dubbel ingepakt te zijn in landbouwplastic, luchtdicht afgeplakt met brede tape en aangeleverd te worden in handzame pakketten. Deze asbestpakketten stapelt u vervolgens zelf in de daarvoor bestemde container.

Meer informatie

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon en bij Milieu Centraalexterne-link-icoon.