Bekendmakingen en ruimtelijke plannen

Officiële publicaties van onder meer verleende vergunningen, gepubliceerde regelgeving en ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen).

Op officielebekendmakingen.nl vindt u alle bekendmakingen van de gemeente Roermond.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

De regelgeving publiceert de gemeente Roermond op overheid.nl:

Een veelgezochte regeling is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

Via de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ kunt u op de hoogte blijven van berichten van de overheid. 

Bekendmakingen uit de periode 2011 tot 1 januari 2014 vindt u terug in ons webarchief.