regenwaterafvoer in regenton

Belangrijke wijziging in regels voor regenwaterafvoer

15 januari 2024
Nieuwsbericht

Doordat het steeds vaker en heviger regent, lopen straten, kelders, woningen en gebouwen vaker het risico op wateroverlast. Om dit probleem aan te pakken, heeft de gemeente Roermond de regels voor regenwaterafvoer herzien.

Met name bij nieuwbouw gelden er nu aangepaste voorschriften. Het is niet langer toegestaan om regenwater direct naar het riool af te voeren. In plaats daarvan moet het ter plekke worden opgevangen, zodat het in de grond kan infiltreren. Deze aanpassing draagt niet alleen bij aan het voorkomen van wateroverlast, maar helpt ook bij het verminderen van verdroging tijdens langere periodes zonder neerslag.

Meer informatie over de gewijzigde regels vindt u hierexterne-link-icoon. Laten we samenwerken aan een waterbestendige en duurzame toekomst!