documenten-1 iconBeleidsdocumenten en regelgeving

Onderstaand vindt u (verwijzingen naar) een aantal belangrijke beleidsdocumenten en de regelgeving van de gemeente Roermond.

Begroting 2023: Geplande lastenverhoging van de baan

Het college van B&W heeft op 29 september een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 gepresenteerd. Deze begroting is voor het nieuwe college een eerste vertaling van de ambities uit het in juli gepresenteerde coalitieakkoord ‘Stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. De beoogde verhoging van de woonlasten is van de baan. ‘We hebben nadrukkelijk oog en oor voor de situatie waarin veel huishoudens zich bevinden’ 

Beleidsdocumenten vindt u onderaan de pagina.

Beleidsdocumenten

Actuele regelgeving

Op Overheid.nl vindt u alle regelgeving van de gemeente Roermond die op dit moment geldt.

Een veelgeraadpleegde regeling is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Websites met beleidsdocumenten