Bemoeizorg

Iedereen maakt zich wel eens zorgen over iemand anders. Vaak komt het vanzelf weer goed, maar er zijn momenten waarop dat niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde woning, vreemd/onbegrepen gedrag of overmatig middelengebruik. Dit kan leiden tot overlast, maatschappelijke achteruitgang of er voor zorgen dat iemand onder zijn problemen lijdt.

Het is goed om uw zorgen te bespreken met de desbetreffende persoon. Soms lukt dit niet of worden de zorgen door degene in kwestie niet zo ervaren en wordt er geen hulp geaccepteerd. In dat geval kunt u een beroep doen op Team BZ. 

Laagdrempelig en toegankelijk

Team BZ bestaat uit een team van professionals en worden ook wel ‘bemoeizorgers’ genoemd. Zij zullen, wanneer nodig, contact zoeken met degene die hulp nodig heeft. Zij doen dit met doorzettingsvermogen en op een open en waardevrije manier. Nadat ze de situatie hebben ingeschat wordt diegene, wanneer nodig, gemotiveerd tot het aanvaarden van passende hulp of zorg.

Mocht de persoon geen hulp willen aanvaarden of deze niet nodig vinden, dan mag dat. Zolang er geen sprake is van gevaar voor diegene of zijn omgeving. Team BZ maakt deze inschatting als team, samen met een psychiater en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouwverenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Mocht er sprake zijn van gevaar, dan kan het team ervoor kiezen om een traject te starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Benader ons gerust, ook bij twijfel

Als u zich zorgen maakt over iemand, voelt u zich dan vrij om te contact met ons op te nemen en uw zorgen te bespreken. Ook als u twijfelt. Wij staan u te woord, denken met u mee, verwijzen u eventueel door en helpen u waar we kunnen. Dit kost u niets.
U kunt per e-mail contact met ons opnemen via midden@teambz.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Over Team BZ

Bemoeizorg valt in onze regio onder de Openbare GGZ en wordt vanuit de gemeentes van Noord- en Midden-Limburg gefinancierd. Dat betekent dat alle inwoners van deze gemeentes kosteloos gebruik mogen maken van deze geestelijke gezondheidszorg, en dat iedereen contact met ons op kan nemen. Bemoeizorg door Team BZ wordt vanaf 2022 geleverd door een alliantie van drie partijen: Vincent van Gogh, Buro Andersom en Zelfregie NL. Zo kunnen we alle expertise rondom psychiatrie, verslaving, sociaal-maatschappelijke problemen en ervaringsdeskundigheid maximaal inzetten.