Beschermd wonen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur per dag toezicht en begeleiding nabij is.

Waarom Beschermd Wonen? 

Beschermd Wonen kan nodig zijn wanneer u niet voldoende geholpen kunt worden door ondersteuning in uw eigen thuissituatie. U hebt mogelijk een periode intensieve ondersteuning nodig, om weer voldoende zelfvertrouwen te krijgen in uw eigen vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. Een Beschermd Wonen traject is altijd bedoeld om u te helpen om zelfstandig te functioneren en te wonen. De verwachte tijdsduur van beschermd wonen is minimaal 6 maanden en maximaal twee jaar, daarna dient u in staat te zijn weer zelfstandig te wonen. 

Waar kan ik Beschermd Wonen vinden? 

Beschermd Wonen locaties zijn verspreid over de regio Midden- en Noord-Limburg te vinden. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij uw situatie past, niet altijd in uw eigen gemeente kan worden aangeboden maar wel in een andere gemeente in de regio. Hierover zijn met de zorgaanbieders van Beschermd Wonen goede afspraken gemaakt binnen de regio. 

Hoe kan ik mij melden?

U of uw hulpverlener kunnen de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente bellen om de hulpvraag te stellen. Een melding maken kan vanaf 17 jaar. De gemeente maakt met u een afspraak voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Bij dit gesprek mag u iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw hulpverlener, partner, familieleden of belangrijke andere personen uit uw omgeving. Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag en uw situatie met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Waarom denkt u aan beschermd wonen?
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er andere mogelijkheden die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek ontvangt u een verslag, hierin staan ook de conclusies van het gesprek. Als Beschermd Wonen wordt geadviseerd, staat dit ook in het verslag. Staat er in het verslag dat er voor u ook andere mogelijkheden zijn voor ondersteuning om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren en wonen? Dan kunt u hiervoor ook een aanvraag doen bij de gemeente of bij een andere organisatie die daarbij aangewezen is. 

Wat kost Beschermd Wonen?

Als u gebruikmaakt van Beschermd Wonen, dan verhuist u naar de Beschermd Wonen locatie. Zolang u binnen een Beschermd Wonen locatie woont, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door het CAK bij u in rekening gebracht. Informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAKexterne-link-icoon. U kunt daar ook een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.