Bewijs van in leven zijn

Als u moet aantonen dat u nog leeft, bijvoorbeeld voor een pensioenfonds of uitkeringsinstantie, vraagt u een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aan.

Attestatie de vita

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Hoe vraag ik het aan?

U komt naar het stadskantoor om een bewijs van in leven aan te vragen. Hiervoor maakt u een afspraak.

  • Neem uw geldig paspoort of identiteitskaart mee.
  • Neem het bericht mee van de instantie waarin staat dat u het bewijs nodig heeft.
  • Neem uw pinpas of contant geld mee. Bij voorkeur met pin betalen.

Kan ik iemand machtigen?

Voor het aanvragen van een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland kunt u iemand machtigen via het machtigingsformulier uittreksel, onderaan deze pagina.

Kosten

  • Bewijs van in leven zijn €16,60.
    Vraagt uw pensioenfonds om een bewijs van in leven zijn? Neemt u de brief van het pensioenfonds mee, dan is het gratis.
  • Attestatie de vita €16,60. Vraagt uw pensioenfonds om een bewijs van in leven zijn? Neemt u de brief van het pensioenfonds mee, dan is het gratis.

Machtigingsformulier