Bar horeca Bibob

Bibob-beleid

Roermond heeft sinds 19 december 2023 een nieuw Bibob-beleid. In het Bibob-beleid is vastgelegd in welke gevallen er extra onderzoek wordt gedaan naar de partijen waar de gemeente zaken mee doet.

Vragen en antwoorden

Het Bibob beleid is gebaseerd op de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Deze wet zorgt ervoor dat de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er een risico is op misbruik. Misbruik kan bijvoorbeeld het witwassen van geld of het plegen van misdrijven zijn. Het toepassen van de Wet Bibob is een manier om ondermijning* tegen te gaan.

Uit onderzoek bleek dat criminele organisaties via vergunningen en subsidies hun invloed in de samenleving vergrootten. Tot voor kort konden alleen politie en justitie hiertegen optreden. Dankzij de Wet Bibob hebben nu ook andere overheidsorganen de mogelijkheid om deze ontwikkeling te voorkomen en te stoppen dat vergunningen en subsidies misbruikt worden voor criminele activiteiten.

Ondermijning betekent dat criminelen, legale bedrijven en diensten gebruiken om illegale activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door een pand te huren voor een drugslaboratorium, door met een legaal bedrijf illegale goederen te vervoeren, of door een bedrijf te starten om fictieve winsten te maken en zo geld wit te wassen. Ook werken deze activiteiten concurrentievervalsend tegenover ondernemers die op een normale manier hun bedrijf voeren. 

Alle aanvragers van een bepaalde vergunning of subsidie en partijen die contracten met de gemeente aangaan, krijgen te maken met een Bibob-onderzoek. Daarbij weet de gemeente dat veruit de meeste partijen goede bedoelingen hebben, maar het helpt om de aanvragers met verkeerde bedoelingen in beeld te krijgen en te stoppen. Als iedereen met een bepaalde aanvraag op de zelfde wijze wordt behandeld dan kan er geen sprake zijn van willekeur door de gemeente.  
De gemeente doet een Bibob-onderzoek bij de aanvraag van de volgende vergunningen: 

 • Alcoholwetvergunning.
 • Exploitatievergunning voor een horecabedrijf.
 • Exploitatievergunning voor een smartshop, headshop, belwinkel of internetcafé.
 • Vergunning voor kansspelen (automaten en speelhallen).
 • Vergunning voor een seksinrichting.
 • Vergunning voor een vechtsportevenement.
 • Omgevingsvergunning voor Bouw wanneer de bouwkosten hoger zijn dan € 500.000 of wanneer het om een risicocategorie gaat.
 • Omgevingsvergunning voor milieu wanneer het om een risico categorie gaat.
 • Omgevingsvergunning voor een bestemmingsplan- of omgevingsplan activiteit wanneer het om een risicocategorie gaat.

De gemeente voert ook een Bibob-onderzoek uit bij:

 • Subsidieaanvragen als de activiteiten vallen onder een risicocategorie.
 • Vastgoedtransacties als het gaat om een activiteit in een risicocategorie, wanneer de transactie uitzonderlijk complex is, als er uitzonderlijk hoge risico's zijn voor de gemeente en als het gaat om een complexe bedrijfsstructuur.
 • Overeenkomsten met en beschikkingen aan zorgpartijen voor hulp bij het huishouden, ambulante WMO/dagbesteding, Jeugd GGZ en inburgerings- en taalvoorzieningen.

De gemeente kan verder een onderzoek instellen:  

 • Wanneer er signalen zijn dat een aanvrager of diens zakelijke kring in verband gebracht kunnen worden met strafbare feiten. 
 • Bij reeds verleende beschikkingen en subsidies uit een risico categorie.
 • Bij overheidsopdrachten en aanbestedingen zoals de inkoop van goederen en diensten.
 • Horecabedrijven, met inbegrip van hotels, pensions, restaurants, cafés, shisha-lounges en coffeeshops;
 • Kamerverhuur;
 • Smartshops, headshops, belwinkels;
 • Prostitutie- en seksbedrijven, escortbedrijven, seksbioscopen, erotische massagesalons, sekswinkels;
 • Speelautomatenhallen, gamecenters;
 • Afvalbewerkings- en -verwerkingsbedrijven, sloopbedrijven, autodemontagebedrijven;
 • Autohandel (verkoop en verhuur);
 • Vuurwerkbranche;
 • Mestverwerkingsbedrijven;
 • Bedrijfsmatige paardenhouderijen, paardenopfokbedrijven, maneges met meer dan 30 aanwezige paarden;
 • Schoonheids-, wellness- en/of sportcentra; 
 • Kappers;
 • Huur en verhuur van gemeentelijk vastgoed, waarbij sprake is van een minimale huursom van € 100.000 per jaar (exclusief bijkomende kosten);
 • Aankoop en verkoop van gemeentelijk vastgoed, waarbij sprake is van een minimale koopsom van € 500.000.

Meer informatie

De beleidsregel Wet Bibob gemeente Roermond staat hier: Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Roermond | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)externe-link-icoon

Meer informatie over de Wet Bibob vindt u hier: Wet Bibob | Justisexterne-link-icoon