Bijzondere bijstand

Heeft u onverwachte hoge kosten die u niet zelf kunt betalen? Bijvoorbeeld als uw bril vervangen moet worden of u ineens een advocaat nodig heeft. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen. De kosten moeten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Met bijstandsuitkering: bel uw klantmanager inkomen via 14 0475.
Ander inkomen: maak hier een afspraak voor de intake bijzondere bijstand via telefoonnummer 14 0475.

U kunt de bijzondere bijstand ook online aanvragen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'online aanvragen bijzondere bijstand'.

Bij uw aanvraag hebben wij bewijzen nodig. Uw klantmanager informeert u welke bewijsstukken nodig zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.

Wanneer krijgt u een besluit/betaling?

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan krijgt u binnen 5 werkdagen voor de volgende kosten een besluit:

  • Eigen bijdrage mondzorg (tandarts, orthodontie)
  • Brillen en contactlenzen
  • Bewindvoering
  • Eigen bijdrage rechtsbijstand (ook griffierecht)
  • Maatschappelijke participatie

Als u geen bijstandsuitkering heeft óf voor andere kosten bijzondere bijstand aanvraagt, dan krijgt u binnen 8 weken een besluit.

Is de aanvraag niet compleet?

Dan krijgt u van de klantmanager inkomen een brief waarin staat welke stukken u nog moet inleveren. Het duurt hierdoor wel langer voordat u een beslissing krijgt. 
Levert u geen of te weinig stukken in of doet u dit te laat? Dan wordt de aanvraag niet verder behandeld.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Op berekenuwrecht.nlexterne-link-icoon kunt u berekenen of u recht heeft op bijzondere bijstand en andere inkomensondersteuning. 
Regelhulp.nlexterne-link-icoon wijst u de weg voor zorg en ondersteuning.