Boete of bekeuring van Stadstoezicht

Het kan dat u een boete ontvangt bijvoorbeeld voor foutparkeren of voor het verkeerd aanbieden van huisvuil of het lopen met een loslopende hond.

Ik heb een boete of bekeuring gekregen. Wie kan mij uitleggen wat ik fout heb gedaan?

Belangrijk is om te kijken door wie de bon is uitgeschreven. Als boven aan de bon het logo van de gemeente Roermond en Handhaving staat, dan moet u bij Stadstoezicht zijn.

U kunt naar ons bureau (Slachthuisstraat nr. 102) komen voor uitleg of bellen met ons centrale telefoonnummer 0475 359 101.
Als de betreffende collega aanwezig is, dan krijgt u over het algemeen direct antwoord. Als dat niet het geval is, dan maakt men een terugbelnotitie.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een boete?

Als u het niet eens bent met een boete, kunt u bezwaar maken. Hieronder kunt u vinden welke werkwijze u moet volgen:

Als het gaat om een ‘mededeling van beschikking' is het belangrijk dat u eerst wacht op de (straf)beschikking van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). 
U ontvangt thuis een brief met een acceptgiro. Vanaf de dagtekening van de brief, heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Dit kan online via de website van het CJIB. U kunt ook een brief schrijven naar het adres dat vermeld staat op de brief.
Meer informatie hierover staat in de brief die u thuis krijgt of kunt u lezen op de website van het Centraal Justitieel Incassobureauexterne-link-icoon

Als het gaat om een 'Naheffingsaanslag Parkeerbelasting', dan is de procedure anders. Het bezwaar gaat dan naar de gemeente waar de overtreding heeft plaatsgevonden. 
U kunt binnen 6 weken vanaf het moment dat de naheffing is uitgeschreven (datum van de bon op uw auto) een bezwaar indienen bij BsGW (Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen).
In de brief die u ontvangt van BsGW en op de website van BsGWexterne-link-icoon vindt u hier meer informatie over.

Parkeerinformatie

Informatie over parkeren algemeen, parkeervergunningen, parkeren in de blauwe zone of gehandicaptenparkeerplaatsen kunt u vinden op de pagina ‘parkeren’