fabriek-zonder-wolk iconBrandveilig gebruik van gebouwen

Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. In bepaalde gevallen is een vergunning nodig.

Hoe vraag ik het aan?

 • Doe vergunningcheck op Omgevingsloket online. U weet dan of u een vergunning nodig heeft of dat een gebruiksmelding voldoende is. 
 • U kunt de melding of de vergunningaanvraag via het Omgevingsloket indienen. 
 • Als het gebouw of het gebruik van het gebouw wijzigt, geeft u dit aan de gemeente door.

Hoelang duurt het?

 • Een melding brandveilig gebruik doet u minimaal 4 weken voordat het gebouw in gebruik wordt genomen. 
 • De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag over de vergunning. De gemeente mag deze termijn eenmaal verlengen. 

Wat heb ik nodig?

 • Een situatietekening van het perceel met bouwwerk
 • Per bouwlaag een plattegrondstekening, minimaal schaal 1:100 voorzien van:
  • maatvoering
  • bestemming van ruimten
  • gebruiksoppervlakte
  • maximum aantal personen per ruimte
  • alle brandpreventieve voorzieningen

Kosten

 • Gebruiksmelding is gratis.
 • De kosten voor een vergunning zijn afhankelijk van het soort aanvraag.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met de aanvraag dan kunt u een zienswijze indienen tijdens de ter inzage legging van het ontwerp-besluit. Doe dit binnen 6 weken na de ter inzage legging. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op de aanvraag, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.