De bestrijding van de eikenprocessierups

De bestrijding van de eikenprocessierupsen

Het is weer voorjaar. Dat betekent dat bomen en planten weer tot bloei komen. In deze periode laat ook de eikenprocessierups zich weer zien. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling aan de zogenaamde brandharen van de rups.

Bestrijding eikenprocessierups 

De gemeente Roermond doet er alles aan om de overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te voorkomen.

Op basis van monitoring wordt bepaald wat het beste en meest effectieve moment voor de preventieve bestrijding is om te voorkomen dat er brandharen ontstaan. Op basis van deze monitoring verwachten in week 18  te starten met de bestrijding  van de eikenprocessierupsen in de openbare gebieden van de Gemeente Roermond. 

Gestart wordt in het buitengebied. Bedoeling is dat de werkzaamheden binnen drie weken zijn afgerond. In verband met de korte bestrijdingsperiode wordt ook in de avond- en nachtelijke uren gewerkt. Aannemer Herman Vaessen B.V. uit Maasbree voert de werkzaamheden voor de gemeente Roermond uit en probeert overlast zoveel mogelijk te beperken. 

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en eind april/ begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. De haartjes die de rupsen afscheiden kunnen zorgen voor huiduitslag, zwellingen, jeuk en prikkende ogen.

De gemeente bestrijdt deze rupsen omdat de brandharen van deze rupsen gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Denk hierbij aan jeuk en ontstekingen. Ook kortademigheid en kriebelhoest kunnen voorkomen. Sommige mensen krijgen zelfs koorts of worden misselijk. De brandharen worden door de wind meegevoerd. Zo kunnen ook mensen die niet in de buurt van een nest zijn er last van hebben.

In de komende periode worden de eikenbomen rond voet- en fietspaden, speelterreinen, wegen én begraafplaatsen in de openbare ruimte van de gemeente Roermond weer allemaal preventief bestreden. Ook openbare locaties waar veel mensen komen zoals scholen en pleinen worden preventief bestreden. Daarnaast worden bosranden met eikenbomen langs belangrijke wegen en fietspaden meegenomen in de bestrijding. In de bossen wordt de rups niet bestreden.

Op enkele locaties krijgt de natuur de voorrang en wordt, bij wijze van proef, niet preventief bestreden. Hier wordt ingestoken op een bestrijding door natuurlijke predatoren. Dit zijn enkele locaties in de natuur waar eventuele nestvorming weinig tot geen overlast veroorzaak voor de direct omgeving.

De gemeente bestrijdt de rupsen op een milieuvriendelijke wijze met een biologisch middel. De rupsen worden op het meest geschikte moment in een heel vroeg stadium bestreden als ze nog klein zijn. Dit om te voorkomen dat ze zich verder ontwikkelen tot rupsen met haartjes die tot overlast kunnen leiden. 

Het middel wordt met een spuitkanon in de bomen geblazen. Voor mensen en dieren is dit middel onschadelijk. Ook de natuurlijke vijanden van de rups zoals sluipwespen- en vliegen, bijen en mijten, zijn niet gevoelig voor het middel. De inzet van het spuitkanon kan enige geluidshinder veroorzaken. 

Op enkele plekken wordt ingestoken op een bestrijding door natuurlijke predatoren: bijvoorbeeld vogels of sluipvliegen die de larven en/of rupsen als lekkere maaltijd zien. 

Hier streven we naar een optimale situatie voor de natuur en laten we de natuur en haar natuurlijke vijanden zijn werk doen. Het kan zijn dat hier het eerste jaar nesten ontstaan die aantrekkelijk zijn voor de natuur en de vogels. 

Om overlast in de toekomst meer te voorkomen wordt daarnaast in projecten door gemeente Roermond gestreefd naar een divers bomenbestand om ziekte en plagen, zoals de eikenprocessierupsen, meer te voorkomen. Eiken worden bijvoorbeeld nagenoeg niet meer, of niet meer als overheersende soort, aangeplant. Ze worden enkel geplant als deze in het beeld van de huidige situatie gewenst zijn.

Probeer in ieder geval direct contact met de rupsen en de nesten te vermijden. Attendeer ook kinderen op het gevaar. Raadzaam is om uit de buurt te blijven van eikenbomen met processierupsen en nesten. 

Als u toch in contact bent gekomen met de rupsen en u krijgt klachten, spoel dan direct de huid of de ogen met veel water. Ga vooral niet krabben of wrijven, want dan verspreiden de brandharen zich verder over het lichaam. Bij ernstige klachten neemt u contact op met de huisarts. In de meeste gevallen verdwijnen de verschijnselen echter vanzelf. 

Ondanks de preventieve bestrijding kunnen er nesten met rupsen in sommige bomen ontstaan.

Ziet u gemeentelijke bomen waar zich nesten in bevinden dan kunt u deze melden bij het klantcontactcentrum van de gemeente Roermond via het telefoonnummer 14 0475.

Urgente klachten over de uitvoering kunnen rechtstreeks worden gemeld aan de aannemer via het e-mail adres: processierups@hermanvaessen.nl.

Heeft u verder nog vragen?

Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0475.

Wilt u meer weten over de eikenprocessierups? Kijk dan eens op op de website van GGD Limburg-Noordexterne-link-icoon