Erkennen van een kind

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft het kind automatisch twee ouders. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan bestaat de mogelijkheid om het (ongeboren) kind te erkennen waarmee wettelijk ouderschap wordt vastgelegd. De erkenning kan worden gedaan zowel vóór als na de geboorte van het kind, waarbij toestemming van de moeder noodzakelijk is. Indien beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben, kunt u online een afspraak maken voor de erkenning ongeboren vrucht.
Indien beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben, kunt u online een afspraak maken voor de erkenning ongeboren vrucht.

Maak altijd een telefonische afspraak in de volgende gevallen

Indien sprake is van één van de volgende situaties, maak dan telefonisch een afspraak via 14 0475:
• het gaat om het erkennen van een kind dat al is geboren;
• minimaal één van de ouders heeft niet de Nederlandse nationaliteit;
• minimaal één van de ouders is in het buitenland woonachtig;
• het betreft een duomoederschap.

Wat moet ik weten?

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent:

 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht.
 • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind.
 • De achternaam van het kind kan worden gekozen bij het eerste kind binnen de relatie. Deze keuze is eenmalig, wat betekent dat elk volgend kind binnen de relatie dezelfde achternaam krijgt als het eerste kind.
 • Beide ouders krijgen door de erkenning automatisch gezag over het kind, tenzij anders wordt gekozen of sprake is van een uitzondering. 

Erkennen vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • De moeder is in persoon aanwezig in verband met de toestemming.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder.

Erkennen bij aangifte geboorte

 • U erkent het kind als u de geboorteaangifte komt doen. 
 • Als het gaat om het eerste kind binnen de relatie, dan moet de moeder in persoon aanwezig zijn om toestemming te geven. Heeft u samen al een kind? Dan is het mogelijk om de erkenning te doen door middel van een schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder hoeft dan niet in persoon aanwezig te zijn. Het formulier vindt u onderaan deze pagina.
 • Vanaf de datum van erkenning bent u de wettelijke vader of duomoeder.

Erkennen na aangifte geboorte

Iedereen die geen vader in de geboorteakte heeft staan, kan worden erkend. Dit kan dus ook op een oudere leeftijd plaatsvinden.

De leeftijd van het kind bepaalt wie toestemming geeft voor de erkenning: 

 • is het kind jonger dan 12 jaar oud dan moet de moeder toestemming geven;
 • is het kind 12 tot 16 jaar oud dan moeten de moeder en het kind gezamenlijk toestemming geven;
 • is het kind 16 jaar of ouder dan geeft alleen het kind toestemming.

Wat neem ik mee?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van alle betrokken personen.
 • Indien van toepassing, schriftelijke toestemming van de biologische moeder met handtekening en een kopie van haar legitimatiebewijs.
 • Als u een niet-Nederlandse nationaliteit heeft of in het buitenland woont of heeft gewoond, moet een u een verklaring van ongehuwd zijn kunnen overleggen. Neem altijd eerst contact op via 140475 om te vragen welke documenten noodzakelijk zijn. 
 • Als het kind in het buitenland is geboren, dient een recente geboorteakte met eventuele legalisatie worden getoond. Neem ook in deze situatie eerst contact op via 140475.

Kosten

Het erkennen van een (ongeboren) kind is gratis.