Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Evenementen organiseren

Per 1 juli 2020 mogen er weer vergunning plichtige evenementen georganiseerd worden maar alleen wanneer dit op een zodanige wijze gebeurd dat verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk wordt beperkt. Voor alle gemeenten is er daarom nog steeds een noodverordening van kracht. De bepalingen uit de noodverordening zijn vertaald naar een werkdocument voor gemeenten en organisaties.

De meeste evenementen binnen de gemeente Roermond zijn zogenaamde A-evenementen. Dit zijn evenementen met een laag risico.

Door de veiligheidsregio Limburg-Noord (GHOR) zijn een aantal documenten opgesteld die voor u als organiserende partij van belang zijn en regionaal gelden:

Tot slot vindt u hier het format “Corona Proof Plan” (Pdf, 253 kB) aan die door de aanvrager van een evenement ingevuld moet worden. Dit formulier moet samen met de aanvraag- of meldingsformulier voor een evenement ingestuurd worden. Zonder dit formulier wordt de aanvraag of melding niet vergund of toegestaan.  

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, buurtfeest of een herdenking? Zonder toestemming van de gemeente mag u geen evenement organiseren. Afhankelijk van het soort evenement kunt u volstaan met een melding of heeft u een vergunning nodig.

Melding maken van evenement

 • Het evenement vindt plaats in de open lucht.
 • Als er een organisator is.
 • Het evenement duurt korter dan drie dagen.
 • Het evenement start niet eerder dan 08:00 uur en eindigt voor 24:00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats.
 • Op het trottoir blijft een doorgang van 1,20 meter open.
 • Op een promenade of woonerf blijft een doorgang van minstens 4 meter open.
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het dagelijkse verkeer en hulpdiensten.
 • Maximaal 3 kleine objecten per straat worden geplaatst, met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per object.

Een melding maakt u tenminste twintig werkdagen voordat het evenement plaatsvindt. Indien u binnen tien werkdagen na ontvangst van de melding geen tegenbericht ontvangt, kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden.

Melding maken van evenement

Als het evenement niet met een melding kan worden afgedaan is een vergunning nodig.​​​​

Binnen enkele dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt normaal gesproken afgehandeld binnen acht weken.

 • A-evenement (laag risico) € 30,45
 • B-evenement (gemiddeld risico) € 170,45
 • C-evenement (hoog risico) € 340,85
 • Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken. Dan vult u het aanvraagformulier Drank- en Horecawet (Pdf, 130 kB) in.
 • Organiseert u een evenement met een gemiddeld of hoog risico (b en c-categorie)? Dien dan een veiligheids- en calamiteiten- en een verkeersplan in bij de aanvraag.
 • U kunt via de website van de Veiligheidsregio informatiekaarten bekijken over hoe om te gaan met bijvoorbeeld hitte bij evenementen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie