Evenementen organiseren

Op 13 oktober 2020 zijn nieuwe maatregelen bekend gemaakt in de bestrijding tegen het coronavirus. 

Vanaf 14 oktober 2020 is het verboden om evenementen te houden. Op dit moment bevindt heel Nederland zich in de coronafase ‘zeer ernstig’. De gemeente roept evenementenorganisaties op om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen die ervoor moeten zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Zolang er geen permanente oplossing voor het virus is en de besmettingsgraad zorgelijk of erger is, zal de gemeente voorlopig geen subsidies toekennen aan evenementenorganisaties een activiteit willen organiseren. Bij evenementen worden namelijk mensen samen gebracht, reisbewegingen bevordert waardoor het risico aanwezig is dat besmettingen blijft oplopen. 

Niemand weet hoelang de maatregelen van kracht blijven en of er binnen afzienbare termijn een permanente oplossing komt voor het virus.  Wel weten we dat de voorbereiding van een evenement enige voorbereidingstijd vergt. Een en ander afhankelijk van de aard van het evenement.  
De gemeente ontvangt een vergunningsaanvraag tenminste 8 weken voorafgaand aan het tijdstip van het evenement. Na ontvangst worden de plannen aan alle geldende wet- en regelgeving getoetst. Voor dit proces zijn werkdocumenten voor gemeenten en organisaties ontwikkeld. De meeste evenementen binnen de gemeente Roermond zijn zogenaamde A-evenementen. Dit zijn evenementen met een laag risico.

Door de veiligheidsregio Limburg-Noord (GHOR) zijn een aantal documenten opgesteld die voor u als organiserende partij van belang zijn en regionaal gelden:

Tot slot vindt u hier het format “Corona Proof Plan” (Pdf, 253 kB) aan die door de aanvrager van een evenement ingevuld moet worden. Dit formulier moet samen met de aanvraag- of meldingsformulier voor een evenement ingestuurd worden. Zonder dit formulier wordt de aanvraag of melding niet vergund of toegestaan.  

Wilt u een evenement organiseren dat voorzienbaar verder weg ligt in tijd? Zoals een braderie, optocht, buurtfeest of een herdenking? Zonder toestemming van de gemeente mag u geen evenement organiseren. Afhankelijk van het soort evenement kunt u volstaan met een melding of heeft u een vergunning nodig.

Melding maken van evenement

 • Het evenement vindt plaats in de open lucht.
 • Als er een organisator is.
 • Het evenement duurt korter dan drie dagen.
 • Het evenement start niet eerder dan 08:00 uur en eindigt voor 24:00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats.
 • Op het trottoir blijft een doorgang van 1,20 meter open.
 • Op een promenade of woonerf blijft een doorgang van minstens 4 meter open.
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het dagelijkse verkeer en hulpdiensten.
 • Maximaal 3 kleine objecten per straat worden geplaatst, met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per object.

Een melding maakt u tenminste twintig werkdagen voordat het evenement plaatsvindt. Indien u binnen tien werkdagen na ontvangst van de melding geen tegenbericht ontvangt, kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden.

Melding maken van evenement

Als het evenement niet met een melding kan worden afgedaan is een vergunning nodig.​​​​

Binnen enkele dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt normaal gesproken afgehandeld binnen acht weken.

 • A-evenement (laag risico) € 31,20
 • B-evenement (gemiddeld risico) € 174,55
 • C-evenement (hoog risico) € 349,05
 • Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken. Dan vult u het aanvraagformulier Drank- en Horecawet (Pdf, 130 kB) in.
 • Organiseert u een evenement met een gemiddeld of hoog risico (b en c-categorie)? Dien dan een veiligheids- en calamiteiten- en een verkeersplan in bij de aanvraag.
 • U kunt via de website van de Veiligheidsregio informatiekaarten bekijken over hoe om te gaan met bijvoorbeeld hitte bij evenementen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie