gloeilamp iconFinanciële hulp

Energietoeslag

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Met het extra geld kunnen zij hun energierekening makkelijker betalen. Voor 2022 kunt u geen energietoeslag meer aanvragen. De energietoeslag 2022 kon aangevraagd worden tot en met 31 december 2022.

Energietoeslag 2023

Ook dit jaar komt er een energietoeslag. Wij weten nu nog niet hoe deze regeling eruit gaat zien. Het ministerie werkt momenteel de voorwaarden hiervan uit. Zodra er meer informatie over bekend is informeren wij u.

Extra financiële hulp

Ondanks de bestaande maatregelen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom ondersteunt de gemeente Roermond tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met Individuele Bijzondere Bijstand voor energie (zie hieronder).

Individuele bijzondere bijstand voor energie

Inwoners met gestegen energiekosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

Welke bijstandsnorm voor u geldt ligt aan uw woonsituatie. In het schema hieronder ziet u hoeveel 150% van de bijstandsnorm is voor huishoudens in de leeftijd tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is de meest voorkomende bijstandsnorm.

Neem contact op met het Cluster Sociale Zaken als u wilt weten welke norm op u van toepassing is.

  2022 2023
Alleenstaande €1653,- €1794,-
Gehuwd of samenwonend €2361,- €2563,-

Deze bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. 

Wat zijn de verdere voorwaarden? 

  • U woont in Roermond en heeft een zelfstandige woonruimte;

  • U bent 18 jaar of ouder;

  • U heeft geen beroep kunnen doen op het Noodfondsenergie;

  • Uw inkomsten zijn niet hoger dan 150% van de bijstandsnorm; 

  • U kunt laten zien dat uw energiekosten zijn gestegen door een nieuw energiecontract of een wisselend tarief;

  • Als gevolg van de gestegen energiekosten zijn er financiële problemen;

  • Deze regeling geldt vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023;

  • Wij houden rekening met de maatregelen van het Rijk. 

Wilt u gebruik maken van deze regeling of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via de contactpagina van Sociale Zaken.

Individuele inkomensondersteuning

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen. De kosten moeten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. Kijk voor meer informatie op de pagina 'bijzondere bijstand'

Kwijtschelding BSGW

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? 
Dan hoeft u de gemeentelijke belasting misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. 

U kunt kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen via BsGW.nl.

Energie subsidiecheck

Bekijk welke subsidies- en financieringsmogelijkheden er landelijk, provinciaal en lokaal zijn via www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck