gloeilamp iconFinanciële hulp

Update Energietoeslag 2023

Op 3 juli heeft de regering bekend gemaakt dat er ook in 2023 weer een energietoeslag komt voor inwoners met een laag inkomen. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Over de voorwaarden van de toeslag dient de regering nog een besluit te nemen.

Wat weten we tot nu toe?

 1. Gemeenten kunnen de energietoeslag naar verwachting in november 2023 gaan toekennen;
 2. Huishoudens die een uitkering van de gemeente ontvangen, aanvullende bijstand (AIO) krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of een schuldhulpverleningstraject hebben via de gemeente krijgen de toeslag automatisch op hun rekening betaald;
 3. Andere inwoners moeten een aanvraag indienen bij de gemeente;
 4. De energietoeslag in 2023 bedraagt € 800;
 5. Doelgroep van de energietoeslag zijn in ieder geval huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum. De hoogte van dit inkomen bedraagt:
  • voor een alleenstaande (ouder): € 1.460,- per maand incl. vakantietoeslag;
  • voor gehuwden: € 2.086,- per maand incl. vakantietoeslag;
  • voor alleenstaande pensioengerechtigden € 1.629,- per maand incl. vakantietoeslag; 

  • voor gehuwde pensioengerechtigden € 2.212,- per maand incl. vakantietoeslag.

 6. Studenten komen niét in aanmerking voor de energietoeslag: zij krijgen een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten via de DUO. De hoogte hiervan bedraagt € 400,-.

Meer nieuws?

Zodra er meer nieuws is, brengen wij u hiervan op de hoogte via onze website en sociale mediakanalen.

Extra financiële hulp

Ondanks de bestaande maatregelen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom ondersteunt de gemeente Roermond tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met Individuele Bijzondere Bijstand voor energie (zie hieronder).

Individuele bijzondere bijstand voor energie

Inwoners met gestegen energiekosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

Welke bijstandsnorm voor u geldt ligt aan uw woonsituatie. In het schema hieronder ziet u hoeveel 150% van de bijstandsnorm is voor huishoudens in de leeftijd tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is de meest voorkomende bijstandsnorm.

Neem contact op met het Cluster Sociale Zaken als u wilt weten welke norm op u van toepassing is.

  2022 2023
Alleenstaande €1653,- €1794,-
Gehuwd of samenwonend €2361,- €2563,-

Deze bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. 

Wat zijn de verdere voorwaarden? 

 • U woont in Roermond en heeft een zelfstandige woonruimte;

 • U bent 18 jaar of ouder;

 • U heeft geen beroep kunnen doen op het Noodfondsenergie;

 • Uw inkomsten zijn niet hoger dan 150% van de bijstandsnorm; 

 • U kunt laten zien dat uw energiekosten zijn gestegen door een nieuw energiecontract of een wisselend tarief;

 • Als gevolg van de gestegen energiekosten zijn er financiële problemen;

 • Deze regeling geldt vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023;

 • Wij houden rekening met de maatregelen van het Rijk. 

Wilt u gebruik maken van deze regeling of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via de contactpagina van Sociale Zaken.

Individuele inkomensondersteuning

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen. De kosten moeten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. Kijk voor meer informatie op de pagina 'bijzondere bijstand'

Kwijtschelding BSGW

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? 
Dan hoeft u de gemeentelijke belasting misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. 

U kunt kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen via BsGW.nl.

Energie subsidiecheck

Bekijk welke subsidies- en financieringsmogelijkheden er landelijk, provinciaal en lokaal zijn via www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck