default iconFinanciële hulp bij energiekosten

Inwoners met een inkomen tot en met 130% van het sociaal minimum kunnen in 2023 een energietoeslag krijgen. De energietoeslag van € 800,- per huishouden helpt bij het betalen van de energierekening.
Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag via DigiD aan te vragen, dan kunt u telefonisch een aanvraagformulier vragen via het nummer 14 0475.

Waarvoor is de energietoeslag?

De energietoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de energiekosten voor het jaar 2023 en kan aangevraagd worden tot en met 31 augustus 2024.

De meeste inwoners krijgen de energietoeslag automatisch!

 • Kreeg u energietoeslag 2022 dan is de kans groot dat u de energietoeslag van 2023 vanzelf krijgt. 
 • In week 49 (week van 3 december tot en met 9 december 2023) ontvangt iedereen die energietoeslag 2023 automatisch krijgt een beschikking.
 • Als u al een beschikking heeft ontvangen hoeft u géén energietoeslag 2023 aan te vragen. We betalen de energietoeslag zo snel mogelijk aan u.
 • Heeft u nog géén beschikking ontvangen maar kreeg u wel energietoeslag in 2022 dan adviseren we u nog even te wachten met aanvragen.
 • Krijgt u deze week geen beschikking en geen geld dan kunt u vanaf 10 december alsnog de energietoeslag 2023 aanvragen.

Hoe vraagt u energietoeslag aan?

U kunt makkelijk, snel en veilig uw energietoeslag digitaal aanvragen via onderstaande knop:

Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen, dan kunt u telefonisch een aanvraagformulier vragen via het nummer 14 0475.  
 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Roermond als u aan onderstaande regels voldoet:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • In de gemeente Roermond woont;
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • In een zelfstandige woonruimte woont en een energiecontract heeft;
 • Een laag inkomen heeft. Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Deze bedragen zijn:

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.582,-

€ 1.765,-

Samenwonend/getrouwd

€ 2.260,-

€ 2.397,-

Inkomensgrenzen netto per maand inclusief vakantietoeslag, 130% van de bijstandsnorm.

Wanneer is er geen recht?

U heeft géén recht op de energietoeslag 2023 als u op moment van aanvragen:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • Student bent en studiefinanciering ontvangt. Of geen studiefinanciering (meer) ontvangt, maar hier wel recht op heeft.
  Studenten kunnen via DUO een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van energie. Meer informatie hierover vindt u hier op de site van DUO.  
 • In een instelling woont die de energiekosten niet bij u in rekening brengt. Met een instelling bedoelen wij zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen;
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Komt er ook een energietoeslag voor het jaar 2024?

De regering heeft laten weten dat er voor het jaar 2024 geen nieuwe energietoeslag komt. 

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor alle andere vragen zijn we op werkdagen telefonisch bereikbaar op 14 0475.

Individuele bijzondere bijstand voor energie

Inwoners met gestegen energiekosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

Welke bijstandsnorm voor u geldt ligt aan uw woonsituatie. In het schema hieronder ziet u hoeveel 150% van de bijstandsnorm is voor huishoudens in de leeftijd tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is de meest voorkomende bijstandsnorm.

Neem contact op met het Cluster Sociale Zaken als u wilt weten welke norm op u van toepassing is.

  2022 2023
Alleenstaande €1653,- €1794,-
Gehuwd of samenwonend €2361,- €2563,-

Deze bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. 

Wat zijn de verdere voorwaarden? 

 • U woont in Roermond en heeft een zelfstandige woonruimte;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft geen beroep kunnen doen op het Noodfondsenergie;
 • Uw inkomsten zijn niet hoger dan 150% van de bijstandsnorm; 
 • U kunt laten zien dat uw energiekosten zijn gestegen door een nieuw energiecontract of een wisselend tarief;
 • Als gevolg van de gestegen energiekosten zijn er financiële problemen;
 • Deze regeling geldt vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023;
 • Wij houden rekening met de maatregelen van het Rijk. 

Wilt u gebruik maken van deze regeling of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via de contactpagina van Sociale Zaken.

Energie subsidiecheck

Bekijk welke subsidies- en financieringsmogelijkheden er landelijk, provinciaal en lokaal zijn via www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck