Fraude melden

Zorgfraude en uitkeringsfraude is op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlands gezondsheidszorg of om een hogere uitkering te krijgen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit bij ons.

Zorgfraude is: op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlandse gezondheidszorg, door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld wanneer zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit bij ons. 

​​​​Zorgfraude wil zeggen dat iemand die zorg vraagt, een zorgverlener of een budgethouder onterecht voordeel haalt uit de Nederlandse gezondheidszorg. Dat kan op verschillende manieren, zoals:

  • Zorg die niet geleverd wordt, maar die de aanbieder wél declareert (spookzorg). Of het nu gaat om hulp bij het huishouden, begeleiding thuis, verplaatsmiddelen of andere zorg;
  • Patiënten duperen door onterecht een eigen bijdrage voor bepaalde diensten of een vergoeding voor de verwijzing te vragen;
  • Zorg leveren en declareren waarvoor geen medische noodzaak is (overbehandeling), of het niet leveren van noodzakelijke zorg (onder behandeling);
  • Het Persoonsgebonden Budget (PGB) besteden aan iets anders dan het inkopen van zorg.

Uitkeringsfraude wil zeggen dat iemand expres verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een (hogere) uitkering te krijgen, waar die persoon dus eigenlijk geen recht op heeft. Frauderen kan op verschillende manieren, zoals:

  • Melden dat je apart bent gaan wonen, maar dat niet doen.
  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk.
  • Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen.
  • Melden dat je alleen woont, maar in de praktijk samenwoont.
  • Niet opgeven van spaargeld, waardevol bezit, bankrekeningen (in binnenland en/of buitenland).
  • Verzwijgen van vermogen in het buitenland (woning, grond etc.).

Melden kan anoniem. Je hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten, maar dat mag wel. In dat geval kunnen we je bellen als we nog vragen hebben. Hoe kan je dit doen?

Per post

Stuur een brief naar (postzegel niet nodig):
Gemeente Roermond
Sociale Recherche
Antwoordnummer 1057
6040 VB, Roermond.

Vermeld hierin gegevens van de persoon waarover je melding maakt. Jouw tip kan leiden tot een onderzoek naar deze persoon.

Telefonisch

Wil je ons liever bellen? Dat kan. Bel naar de Sociale Recherche via 14 0475. Dit kan op maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur.

We respecteren iedereens privacy. Dat is de reden waarom we je niet op de hoogte houden van het eventuele onderzoek.