Fraude melden

Zorgfraude is op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlandse gezondheidszorg. Bij uitkeringsfraude wordt op een oneerlijke manier een hogere uitkering verkregen. Kent u iemand die fraudeert, of heeft u een vermoeden? Meld dit dan bij ons.

Wat is zorgfraude?

Zorgfraude is: op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlandse gezondheidszorg, door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld wanneer zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt. Kent u iemand die fraudeert, of heeft u een vermoeden? Meld dit bij ons. 

​​​​Zorgfraude wil zeggen dat iemand die zorg vraagt, een zorgverlener of een budgethouder onterecht voordeel haalt uit de Nederlandse gezondheidszorg. Dat kan op verschillende manieren, zoals:

  • Zorg die niet geleverd wordt, maar die de aanbieder wél declareert (spookzorg). Of het nu gaat om hulp bij het huishouden, begeleiding thuis, verplaatsmiddelen of andere zorg;
  • Patiënten duperen door onterecht een eigen bijdrage voor bepaalde diensten of een vergoeding voor de verwijzing te vragen;
  • Zorg leveren en declareren waarvoor geen medische noodzaak is (overbehandeling), of het niet leveren van noodzakelijke zorg (onder behandeling);
  • Het Persoonsgebonden Budget (PGB) besteden aan iets anders dan het inkopen van zorg.

Wat is uitkeringsfraude?

Uitkeringsfraude wil zeggen dat iemand expres verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een (hogere) uitkering te krijgen, waar die persoon dus eigenlijk geen recht op heeft. Frauderen kan op verschillende manieren, zoals:

  • Melden dat je apart bent gaan wonen, maar dat niet doen;
  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk;
  • Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen;
  • Melden dat je alleen woont, maar in de praktijk samenwoont;
  • Niet opgeven van spaargeld, waardevol bezit, bankrekeningen (in binnenland en/of buitenland);
  • Verzwijgen van vermogen in het buitenland (woning, grond etc.).

Hoe meld ik (een vermoeden van) fraude?

Melden kan anoniem. U hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten, maar dat mag wel. In dat geval kunnen we u bellen als we nog vragen hebben. Hoe kunt u dit doen?

Per post

Stuur een brief naar (postzegel niet nodig):
Gemeente Roermond
Sociale Recherche
Antwoordnummer 1057
6040 VB  Roermond

Vermeld hierin gegevens van de persoon waarover u melding maakt. Uw tip kan leiden tot een onderzoek naar deze persoon.

Telefonisch

Wilt u ons liever bellen? Dat kan. Bel naar de Sociale Recherche via 14 0475. Dit kan op maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur.

Privacy

We respecteren ieders privacy. Dat is de reden waarom we u niet op de hoogte houden van het eventuele onderzoek.