Geen jongeren meer die buiten de boot vallen in onderwijs

05 juni 2024
Nieuwsbericht

Voor jongeren in het reguliere onderwijs waarvoor het huidige onderwijsaanbod niet passend is, is de Maatwerkalliantie opgericht. De Maatwerkalliantie is een samenwerking van onderwijspartners en gemeenten, ondersteund door zorgpartners.

Vanuit de Maatwerkalliantie is een beweging in gang gezet: succesvolle ervaringen om jongeren terug in onderwijs te brengen worden door de Maatwerkalliantie ingezet nog voordat de jongere uitvalt.

De Maatwerkalliantie is een doorontwikkeling van de Actietafel ‘thuiszitters en kwetsbare jongeren’ Midden-Limburg. Deelnemers aan de Actietafel zijn afkomstig uit het onderwijs, gemeenten en (jeugd)zorg. Het doel van de actietafel is om jongeren die thuiszitten, of dreigen vast te lopen op school, zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden. In verschillende bijeenkomsten van de Actietafel is geconstateerd dat, ondanks alle inzet en maatregelen, er nog steeds jongeren zijn die buiten de boot vallen. Voor hen is het huidige aanbod en reguliere programma in het onderwijs niet passend.

Op initiatief van de gemeente Roermond in samenwerking met deelnemers van de actietafel zijn woensdag 5 juni bestuurders van onderwijspartners en gemeenten bij elkaar gekomen. Zij erkennen de positieve resultaten van de Maatwerkalliantie en werken samen om de leerervaringen in het systeem van hun eigen organisatie toe te passen.