Gehandicapten parkeerplaats

Heeft u al een gehandicaptenparkeerkaart en wilt u uw auto graag dichtbij uw voordeur parkeren? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats. Deze is gekoppeld aan uw kenteken en dus alleen door u te gebruiken.

Wanneer kom ik in aanmerking?

 • U bent al in het bezit van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart. Deze kunt u aanvragen op de pagina 'gehandicaptenparkeerkaart'.
 • U voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, en dat blijkt uit een medische keuring.
 • U bent in het bezit van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig.
 • U heeft géén eigen parkeergelegenheid bij uw woning of appartementencomplex. Bijvoorbeeld een oprit, carport of garage.

De gemeente beoordeelt of de parkeerdruk zo hoog is dat u uw auto regelmatig niet in de directe omgeving van uw woning kunt parkeren. Ook beoordeelt de gemeente of de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang komen.

Hoe vraag ik deze aan?

 • Vul het 'Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats' volledig in. U vindt dit onderaan deze pagina.
 • Voeg een schets bij van de gewenste plek van de parkeerplaats.
 • Onderteken het formulier en stuur dit naar mail@roermond.nl of per post naar:
  Gemeente Roermond
  Cluster BOR/Parkeren
  Postbus 900
  6040 AX Roermond

Hoeveel moet ik betalen?

 • Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats betaalt u € 266,35 (tarief 2024).
 • Indien u niet in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart komen hier nog de kosten bij voor een medisch onderzoek.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Koopt u een andere auto? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft. Het bord bij uw parkeerplaats moet dan aangepast worden.  

De wijziging kunt u  via mail doorgeven aan mail@roermond.nl of per post aan: 
Gemeente Roermond
Cluster BOR/Parkeren
Postbus 900
6040 AX Roermond

Bijlagen