luidspreker iconGeluidsontheffing

Bij de organisatie van een festiviteit binnen uw bedrijf is het in veel gevallen noodzakelijk om gebruik te maken van een ontheffing van de geluidgrenswaarden. Dit kan een individuele of een collectieve geluidsontheffing zijn.

Wat zijn de collectieve ontheffingsdagen?

Het college van B&W stelt jaarlijks de collectieve ontheffingsdagen vast. Dit zijn dagen die gelden tijdens collectieve festiviteiten zoals bijvoorbeeld de kermissen en carnaval. Ondernemers kunnen zich kunnen aanmelden voor twaalf dagen waarop zij een ontheffing willen van de geluidsgrenswaarden.

Door het college zijn de volgende collectieve festiviteiten vastgesteld:

 • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023
 • Carnaval: vrijdag 17 februari tot en met dinsdag 21 februari 2023
 • Koningsnacht: woensdag 26 april 2023
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • Voorjaarskermis: vrijdag 2 juni tot en met donderdag 8 juni 2023
 • Sjommelmert: woensdag 26 juli en donderdag 27 juli 2023
 • Dweijelavond: vrijdag 1 september 2023
 • Kermis Swalmen: vrijdag 15 september tot en met woensdag 20 september 2023
 • Popronde: zondag 17 september 2023
 • Dreijavond: vrijdag 20 oktober 2023
 • Elfde van de elfde: vrijdag  10 november en zaterdag 11 november 2023
 • Kweijelavond: vrijdag 24 november 2023
 • Tweede Kerstdag: dinsdag 26 december 2023
 • Oudjaarsdag: zondag 31 december 2023

Wat zijn de individuele ontheffingsdagen?

Een ondernemer heeft de mogelijk om op jaarbasis acht dagen gebruik te maken van een ontheffing van de geluidsgrenswaarden. Dit zijn dagen waarvan de ondernemers melding moet maken bij de gemeente.​​​

Hoe dien ik mijn melding in?

Overzicht van verleende ontheffingen

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.