Geluidsontheffing

Bij de organisatie van een festiviteit binnen uw bedrijf is het in veel gevallen noodzakelijk om gebruik te maken van een ontheffing van de geluidgrenswaarden. Dit kan een individuele of een collectieve geluidsontheffing zijn.

Het college van B&W stelt jaarlijks de collectieve ontheffingsdagen vast. Dit zijn dagen die gelden tijdens collectieve festiviteiten zoals bijvoorbeeld de kermissen en carnaval. Ondernemers kunnen zich kunnen aanmelden voor twaalf dagen waarop zij een ontheffing willen van de geluidsgrenswaarden.

Door het college zijn de volgende collectieve festiviteiten vastgesteld:

Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021
Popronde zondag 31 januari 2021
Carnaval vrijdag 12 februari tot en met dinsdag 16 februari 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Voorjaarskermis vrijdag 28 mei tot en met donderdag 3 juni 2021
Sjommelmert woensdag 28 juli en donderdag 29 juli 2021
Dweijelavond vrijdag 3 september 2021
Kermis Swalmen vrijdag 17 september tot en met woensdag 22 september 2021
Dreijavond vrijdag 15 oktober 2021
Elfde van de elfde woensdag 10 november 2021
Kweijelavond vrijdag 26 november 2021
Tweede kerstdag zondag 26 december 2021
Oudjaarsdag vrijdag 31 december 2021

Een ondernemer heeft de mogelijk om op jaarbasis acht dagen gebruik te maken van een ontheffing van de geluidsgrenswaarden. Dit zijn dagen waarvan de ondernemers melding moet maken bij de gemeente.​​​

 

Uw Reactie
Uw Reactie