Geluidsontheffing

Bij de organisatie van een festiviteit binnen uw bedrijf is het in veel gevallen noodzakelijk om gebruik te maken van een ontheffing van de geluidgrenswaarden. Dit kan een individuele of een collectieve geluidsontheffing zijn.

Wat zijn de collectieve ontheffingsdagen?

Het college van B&W stelt jaarlijks de collectieve ontheffingsdagen vast. Dit zijn dagen die gelden tijdens collectieve festiviteiten zoals bijvoorbeeld de kermissen en carnaval. Ondernemers kunnen zich kunnen aanmelden voor twaalf dagen waarop zij een ontheffing willen van de geluidsgrenswaarden.

Door het college zijn de volgende collectieve festiviteiten vastgesteld voor het jaar 2024:

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
 • Carnaval: vrijdag 9 februari tot en met dinsdag 13 februari 2024
 • Koningsnacht: vrijdag 26 april 2024
 • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
 • Voorjaarskermis: vrijdag 24 mei tot en met donderdag 30 mei 2024
 • Sjommelmert: woensdag 24 juli en donderdag 25 juli 2024
 • Dweijelavond: vrijdag 6 september 2024
 • Kermis Swalmen: zaterdag 21 september t/m woensdag 25 september 2024
 • Dreijavond: vrijdag 18 oktober 2024
 • Elfde van de elfde: zondag 10 november en maandag 11 november 2024
 • Kweijelavond: vrijdag 29 november 2024
 • Tweede Kerstdag: donderdag 26 december 2024
 • Oudjaarsdag: dinsdag 31 december 2024

Wat zijn de individuele ontheffingsdagen?

Een ondernemer heeft de mogelijk om op jaarbasis acht dagen gebruik te maken van een ontheffing van de geluidsgrenswaarden. Dit zijn dagen waarvan de ondernemers melding moet maken bij de gemeente.​​​

Hoe dien ik mijn melding in?

Overzicht van verleende ontheffingen

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op