Geluidsontheffing

Bij de organisatie van een festiviteit binnen uw horecabedrijf is het in veel gevallen noodzakelijk om gebruik te maken van een ontheffing van de geluidgrenswaarden. Dit kan een individuele of een collectieve geluidsontheffing zijn.

Het college van B&W stelt jaarlijks de collectieve ontheffingsdagen vast. Dit zijn dagen die gelden tijdens collectieve festiviteiten zoals bijvoorbeeld de kermissen en carnaval. Horecaondernemers kunnen zich kunnen aanmelden voor twaalf dagen waarop zij een ontheffing willen van de geluidsgrenswaarden.

Een horecaondernemer heeft de mogelijk om op jaarbasis acht dagen gebruik te maken van een ontheffing van de geluidsgrenswaarden. Dit zijn dagen waarvan de ondernemers melding moet maken bij de gemeente.

 • Vul het meldingsformulier in en onderteken deze.
 • Stuur het formulier naar: 

Gemeente Roermond
Plannen en Projecten
Postbus 900, 6040 AX Roermond

 • Door het college zijn de volgende collectieve festiviteiten voor 2019 vastgesteld:

  Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2019
  Carnaval vrijdag 1 maart tot en met dinsdag 5 maart 2019
  Koningsdag zaterdag 27 april 2019
  Voorjaarskermis vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019
  Sjommelmert woensdag 24 juli en donderdag 25 juli 2019
  Dweijelavond vrijdag 6 september 2019
  Kermis Swalmen zaterdag 21 september tot en met woensdag 25 september 2019
  Dreijavond vrijdag 18 oktober 2019
  Elfde van de elfde zondag 10 november 2019
  Kweijelavond vrijdag 29 november 2019
  Tweede kerstdag donderdag 26 december 2019
  Oudjaarsdag dinsdag 31 december 2019

Het aanmelden van een festiviteit kan tot 14 dagen vóór aanvang;.

 • Alleen schriftelijke meldingen worden in behandeling genomen;
 • Neem voor vragen contact met ons op.

 

Uw Reactie
Uw Reactie