Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door onrechtmatig handelen van de gemeente of juist door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Hoe stel ik de gemeente aansprakelijk?

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Bedrijven kunnen op dit moment alleen per e-mail of per post de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u de aansprakelijkstelling per e-mail of per post instuurt, moet op de aansprakelijkstelling een originele handtekening staan.

Wat moet er in de aansprakelijkstelling staan?

 • Wat er is gebeurd.
 • Wanneer dat is gebeurd (datum en tijd).
 • Waar en onder welke omstandigheden dat is gebeurd.
 • De hoogte van de opgelopen schade.
 • Waarom de gemeente volgens u aansprakelijk is.
 • Uw rekeningnummer.
 • Uw telefoonnummer.

Bij de aansprakelijkstelling horen de volgende bijlagen:

 • De rekening van de schade.
 • Verklaring van het voorval.
 • Eventueel een getuigenverklaring (ook telefoonnummers van de getuigen)
 • Foto's van de situatie en foto's van de schade. 
 • Andere informatie die van belang is voor de afhandeling van de aansprakelijkstelling. 
 • Bij autoschade:
  - Procesverbaal van de politie.
  - Origineel getekend Europees schadeformulier.
  - Expertiserapport van erkend autoschadebedrijf.
  - Adresgegevens en polisnummer van uw verzekeringsmaatschappij.

Wat gebeurt er na de aansprakelijkstelling?

 • Als de gemeente de aansprakelijkheid toewijst, handelt de gemeente deze zo snel mogelijk af. 
 • Als de gemeente de aansprakelijkheid afwijst, laat de gemeente u dat in een brief weten.

Meer informatie

 • Juridischloket.nlexterne-link-icoon geeft antwoord op verschillende juridische vragen. 
 • Neem voor meer informatie contact op met het cluster Concernadvies en verzekeringen, via 14 0475.