Swalmen vanuit de lucht

Gemeente Roermond is voornemend om Sportcentrum Swalmen aan te kopen

29 mei 2024
Nieuwsbericht

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond heeft aangekondigd dat het voornemend is om het private deel van Sportcentrum Swalmen aan te kopen. Dit sportcentrum werd voor de sluiting wekelijks gebruikt door ongeveer 1.000 sporters, wat aangeeft dat het een belangrijke rol speelt in de lokale sportinfrastructuur. Het college beschouwt het behoud van deze overdekte sportfaciliteit als essentieel voor de leefbaarheid van de kern Swalmen.

Eerste recht van koop

Het Sportcentrum Swalmen, gerealiseerd in 1993, bestaat uit een privaat deel dat in eigendom is van Oost Europa Ventures Beheer B.V. en een publiek deel dat al in eigendom is van gemeente Roermond. Het private gedeelte bestaat uit onder andere tennis- en squashbanen, fitnessfaciliteiten en een horecagelegenheid. Het publieke deel betreft de gemeentelijke sporthal met kleedlokalen. De private eigenaar, Oost Europa Ventures Beheer B.V. heeft eind 2022 aan de gemeente laten weten de exploitatie niet voort te willen zetten. Op grond van de geldende overeenkomst tussen gemeente Roermond en de eigenaar geldt in die situatie de verplichting voor de eigenaar om het private deel van het sportcentrum te koop aan te bieden aan de gemeente. De gemeente Roermond maakt in dit geval gebruik van haar eerste recht van koop.

Stip op de horizon

De gemeente ziet het behoud van het huidige Sportcentrum Swalmen als een overbrugging voor een periode waarin toegewerkt wordt naar een toekomstbestendige multifunctionele sportaccommodatie voor Swalmen en omstreken. Nadat deze is gerealiseerd krijgt het huidige sportcentrum, gelegen op bedrijventerrein Reubenberg, een andere bestemming om vervolgens verder te ontwikkelen. De komen de jaren wordt gewerkt aan de uitwerking en realisering van dit ‘stip-op-de-horizon-scenario’.

Wethouder Felix van Ballegooij (Onderwijs, Sport & Wijken): “Het Sportcentrum is voor de Zjwamer verenigingen en gebruikers van grote sportieve en sociale waarde. Om die reden hebben we alles in het werk gesteld om het Sportcentrum voor de korte- en middellange termijn te behouden voor Swalmen. Parallel daaraan gaan we de komende tijd samen met de inwoners van Swalmen plannen maken voor een nieuwe kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige sportaccommodatie, passend bij de behoeftes van de inwoners en verenigingen van Swalmen.”

Wethouder Dirk Franssen (Economie, Stedelijke Ontwikkeling & Financiën): “Met het verwerven van het private deel van het Sportcentrum onderstrepen we ons commitment naar de gemeenschap van Swalmen. We creëren een mooie kans waarmee sport in Swalmen voor de toekomst behouden blijft. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar een nieuwe invulling op de huidige locatie van het Sportcentrum als de stip op de horizon is bepaald. Dat gaan we de komende tijd in samenhang en in lijn met de titel van ons coalitieakkoord -met ambitie, daadkracht en verbinding- verder uitwerken.

Gemeenteraad aan zet

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om voor de aankoop van het private deel van Sportcentrum Swalmen een bedrag van € 1.560.000 beschikbaar te stellen. Naast de aankoopsom wordt hierin rekening gehouden met een eenmalige investering (€ 300.000) voor direct noodzakelijk onderhoud. De wijze waarop de exploitatie van het sportcentrum gaat plaatsvinden wordt momenteel nog onderzocht. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats op 6 juni 2024.