Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Roermond kent een aantal gemeentelijke onderscheidingen voor mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor de gemeenschap. Een onderscheiding is een ereteken dat iemand krijgt voor een bijzondere prestatie. De gemeente Roermond kent de volgende onderscheidingen:

Ereburgerschap

Het ereburgerschap van Roermond wordt enkel in zeer bijzondere gevallen gegeven:

  • Voor personen die bijzonder verdienstelijk zijn geweest voor Roermond of de samenleving bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, sport, kunst, cultuur of bestuur.
  • Voor personen die heel belangrijke/aansprekende prestaties hebben geleverd.
  • Voor personen die veel hebben gedaan voor het positieve imago van Roermond.

Erespeld van de stad Roermond

De Erespeld wordt gegeven om waardering uit te spreken aan personen die jarenlang professioneel met een bijzondere betrokkenheid een functie hebben bekleed en waarbij hun inzet of prestatie van bijzondere betekenis is voor het bestuurlijke, economische, culturele, maatschappelijke of sociale functioneren van de stad.

De Christoffel

De Christoffel wordt gegeven aan inwoners of oud-inwoners van Roermond die zich op vrijwillige basis, of in het vrijwilligerswerk, op bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap Roermond.

De Roermondse Kanjer

De Roermondse Kanjer wordt gegeven aan jongeren wonend in Roermond die een bijzondere daad hebben uitgevoerd of een bijzondere bijdrage aan de Roermondse samenleving leveren of hebben geleverd (tot 18 jaar).

Meer informatie

Voor meer informatie of als u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding, neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken (0475 – 359550) of de Kabinetschef (0475 – 359 683) of mail naar kabinet@roermond.nl.