Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteuningsteam: de raadsgriffie. In tegenstelling tot de rest van de ambtelijke organisatie valt de griffie rechtstreeks onder de gemeenteraad. Wilt u informatie of hebt u vragen over de gemeenteraad? Dan moet u bij de griffie zijn.

Contact met de griffie

Jos Vervuurt

Arno Vestjens

  • Raadsadviseur, secretaris rekenkamer en commissiegriffier Burgers en Samenleving
  • (0475) 35 94 60
  • 06 12 63 22 40
  • arnovestjens@roermond.nl

Manuela Jenniskens

Gaby Krijgsman