Groenadoptie

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen door bewoners. Dit openbaar groen kunnen groenstroken, speelplaatsen en perkjes zijn. Soms kunnen ook boomspiegels (een stuk grond rondom de stam van een boom) geadopteerd worden. Het is mogelijk om samen met uw buren, de vereniging of stichting waarvan u lid bent groen te adopteren.

U kunt contact opnemen met onze medewerker groenadoptie.

Contact opnemen

Het te adopteren groen mag geen deel uitmaken van de gemeentelijke groenstructuur. Ook is het belangrijk dat er op een veilige manier gewerkt kan worden.

Voor de groenadoptie gelden enkele spelregels:

  • U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken voor het onderhoud.
  • U overlegt met de gemeente voor aanpassingen van de beplanting of de inrichting.
  • U mag geen bomen planten of bomen verwijderen.
  • De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen (als deze aanwezig zijn).
  • Het terrein wordt in de huidige toestand aangeboden.
  • U mag het terrein niet verharden, het moet een groen karakter houden.
  • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorzieningen) en medewerkers van de gemeente hebben altijd toegang tot kabels en leidingen, die mogelijk onder de grond liggen.
  • U mag geen bouwwerken, schuttingen, voertuigen, aanhangers, afval of iets dergelijks plaatsen. U mag ook geen goederen opslaan.
  • U mag geen dieren houden op het terrein.

Bij groenadoptie blijft het te onderhouden groen toegankelijk voor iedereen. Ook blijft het groen eigendom van de gemeente.

De gemeente bespreekt met u of het stuk groen dat u wilt onderhouden, gebruikt kan worden voor groenadoptie. Tijdens een gesprek worden afspraken gemaakt wat van elkaar verwacht mag worden.
Als u het stuk groen kunt adopteren, worden er afspraken gemaakt in een adoptieovereenkomst. Deze adoptieovereenkomst wordt door u en de gemeente ondertekend. De overeenkomst geldt normaal gesproken voor drie jaar.

In de geadopteerde groenstrook wordt een paal met bordje 'groenadoptie' geplaatst.

Groenadoptie is gratis. Als u de beplanting wilt veranderen, dan moet u dit vooraf bespreken met de contactambtenaar. U krijgt geen vergoeding voor het veranderen van de beplanting.
De gemeente denkt wel met u mee en adviseert u over het onderhoud, de beplanting en de inrichting.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie