Groenadoptie

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van kleine stukjes openbaar groen door bewoners. Voor groenadoptie komen in aanmerking: vakken met sierheesters en/of boomspiegels. Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van een boom. Hieronder kunt u lezen hoe de groenadoptie in zijn werk gaat. Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact (tel. 14 0475) opnemen met onze medewerker groenadoptie.

Spelregels

Het te adopteren groen mag geen deel uitmaken van de gemeentelijke groenstructuur. Ook is het belangrijk dat er op een veilige manier gewerkt kan worden.

Voor de groenadoptie gelden enkele spelregels:

  • U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken voor het onderhoud.
  • U overlegt met de gemeente voor aanpassingen van de beplanting of de inrichting.
  • U mag geen bomen planten of bomen verwijderen.
  • De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen (als deze aanwezig zijn).
  • Het terrein wordt in de huidige toestand aangeboden.
  • U mag het terrein niet verharden, het moet een groen karakter houden.
  • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorzieningen) en medewerkers van de gemeente hebben altijd toegang tot kabels en leidingen, die mogelijk onder de grond liggen.
  • U mag geen bouwwerken, schuttingen, voertuigen, aanhangers, afval of iets dergelijks plaatsen. U mag ook geen goederen opslaan.
  • U mag geen dieren houden op het terrein.

Bij groenadoptie blijft het te onderhouden groen toegankelijk voor iedereen. Ook blijft het groen eigendom van de gemeente.

Hoe werkt de groenadoptie?

De gemeente bespreekt met u of het stuk groen dat u wilt onderhouden, gebruikt kan worden voor groenadoptie. Tijdens een gesprek worden afspraken gemaakt wat van elkaar verwacht mag worden.
Als u het stuk groen kunt adopteren, worden er afspraken gemaakt in een adoptieovereenkomst. Deze adoptieovereenkomst wordt door u en de gemeente ondertekend. De overeenkomst geldt normaal gesproken voor drie jaar.

In de geadopteerde groenstrook wordt een paal met bordje 'groenadoptie' geplaatst.

Kosten

Groenadoptie is gratis. Als u de beplanting wilt veranderen, dan moet u dit vooraf bespreken met de contactambtenaar. U krijgt geen vergoeding voor het veranderen van de beplanting.
De gemeente denkt wel met u mee en adviseert u over het onderhoud, de beplanting en de inrichting.

Adoptie boomspiegel aanvragen

Als u een boomspiegel (een stukje grond rondom de stam van een boom) wilt adopteren, kunt u eenvoudig onderstaand aanvraagformulier downloaden, invullen en versturen naar mail@roermond.nl

  • Het formulier vindt u onderaan deze pagina.

Het formulier uitprinten en opsturen kan ook: 

Cluster Beheer Openbare Ruimte
Antwoordnummer 22
6040 VB Roermond

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op

Aanvraagformulier adoptie boomspiegel