Hart voor Roermond (AED)

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Bij een hartstilstand pompt hart het bloed niet meer rond. De eerste 6 minuten zijn cruciaal bij een hartstilstand. Als binnen deze tijd de reanimatie gestart wordt en een AED gebruikt wordt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Vaak gebeurt een hartstilstand thuis. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Een burgerhulpverlener kan dat wel.

Reanimatie Oproep Netwerk

In de gemeente Roermond is een netwerk van burgerhulpverleners en AED’s actief. Dit netwerk wordt het Reanimatie Oproep Netwerk (RON) genoemd.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die worden opgeroepen om iemand te reanimeren bij een hartstilstand. 

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een makkelijk te bedienen apparaat. De AED geeft een elektrische schok aan iemand met een hartstilstand. Deze schok helpt het hart op gang te brengen.

Het RON in de gemeente Roermond is een dekkend netwerk. Dat betekent dat overal in de gemeente Roermond 6-minutenzones zijn. Een 6-minutenzone is een gebied waarin bij een hartstilstand binnen deze minuten: 112 wordt gebeld, de reanimatie wordt gestart en een AED wordt ingezet.

Wat doe je bij een hartstilstand?

Is iemand bewusteloos? Hij of zij reageert dan niet op aanspreken en schudden. Dan heeft die persoon misschien een hartstilstand.
Bel altijd eerst 112.

Als u 112 belt, dan: 

 • Zegt de meldkamer wat u moet doen.
 • Gaat er een melding naar hartslagnu.nlexterne-link-icoon. Het HartslagNu-systeem zorgt ervoor dat direct een burgerhulpverlener de dichtstbijzijnde AED gaat halen én dat er een burgerhulpverlener naar het slachtoffer toe gaat.
 • Komt er een ambulance.

Waar vindt u AED's?

Op hartslagnu.nlexterne-link-icoon staat een overzicht van alle geregistreerde AED’s in de gemeente Roermond.

Burgerhulpverleners

Een AED is niet genoeg om levens te redden. Ook burgerhulpverleners zijn hard nodig. Deze vrijwilligers kunnen reanimeren en een AED gebruiken. 
Op de website hartslagnu.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over burgerhulpverlening. 

Aanmelden om burgerhulpverlener te worden kan ook bij hartslagnu.nlexterne-link-icoon. Graag zelfs!

Onderhoudscontract via de gemeente

AED-onderhoud via de gemeente is mogelijk voor openbare AED’s in maatschappelijk particulier beheer/bezit, zoals buurtverenigingen, bewonersgroepen en wijkraden en particulieren. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door het bedrijf Ocean BV.

De gemeente toetst of uw openbare AED in aanmerking komt voor het onderhoudscontract via de gemeente. De gemeente heeft bepaalde voorwaarden. 

Aanmelden voor een onderhoudscontract

Een AED redt levens en moet dus altijd in een goede staat zijn. Door de AED regelmatig te (laten) controleren, kan deze duurzaam en veilig gebruikt worden. 
Het onderhoud van een AED brengt kosten met zich mee. De gemeente Roermond neemt deze onderhoudskosten graag over van maatschappelijk particuliere beheerders van een openbare AED, zoals buurtverenigingen, bewonersgroepen en wijkraden en particulieren.

Aanmelden voor een onderhoudscontract via de gemeente gaat in 3 stappen:

 1. Aanmelden: U meldt zich aan via het formulier ‘Aanvraag AED onderhoudscontract via de gemeenteexterne-link-icoon' . De gemeente toetst of uw openbare AED in aanmerking komt voor het onderhoudscontract via de gemeente. 
 2. Contact Ocean BV: Als uw AED in aanmerking komt neemt Ocean BV contact met u op voor het plannen van de nulmeting. U wordt gebeld of ontvangt een e-mail.
 3. Nulmeting: Ocean BV voert de nulmeting  begin april uit.

Aanmelden voor een vergoeding wanneer u een onderhoudscontract heeft

Heeft u op dit moment een onderhoudscontract voor uw AED? Dan vergoeden wij deze kosten. Het aanvragen van deze vergoeding gaat in 4 stappen: 

 1. Aanmelden
  U meldt zich aan via het formulier 'Aanvraag AED onderhoudscontract via de gemeenteexterne-link-icoon'. De gemeente toetst of u in aanmerking komt voor vergoeding van het onderhoudscontract van uw openbare AED.
 2. Opsturen van de factuur van uw onderhoudscontract
  Mail de factuur van het onderhoudscontract van uw AED naar hartvoorroermond@roermond.nl.
 3. Uitbetaling. 
  Als uw AED in aanmerking komt wordt de vergoeding binnen 4 weken (na besluit) overgemaakt op het bankrekeningnummer dat u doorgeeft. 
 4. Stopzetten van het onderhoudscontract dat u nu heeft. 
  De gemeente hanteert een aanvullende voorwaarde voor deze vergoeding. Namelijk dat u overstapt naar het onderhoudscontract via de gemeente. Daarom beëindigt u het onderhoudscontract dat u nu heeft. 
 5. Overgang naar onderhoudscontract. 
  Wanneer het onderhoudscontract dat u nu heeft stopt, gaat u over naar het onderhoudscontract via de gemeente.  

Meer informatie

Stichting Hart voor Limburg ondersteunt de gemeente Roermond bij het in stand houden van een dekkend netwerk aan burgerhulpverleners en inzetbare aed’s. Deze stichting geeft advies en ondersteuning bij vragen over aanschaf van een AED of vragen van een beheerder van een AED. Ook verzorgt de stichting informatiebijeenkomsten over burgerhulpverlening voor geïnteresseerde inwoners.
Voor meer informatie neemt u contact op met Theo Schrijnemaekers via theo@hartvoorlimburg.nl.

Heeft u vragen over het AED-onderhoudscontract via de gemeente of de vergoeding van een AED-onderhoudscontact? 
Neem dan contact op met de gemeente via mail: hartvoorroermond@roermond.nl