Hart voor Roermond (AED's)

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Zorg en gezondheid » Hart voor Roermond (AED's)

Hart voor Roermond (AED's)

De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Dat betekent dat er in heel Roermond burgerhulpverleners (vrijwilligers) zijn die binnen zes minuten alle handelingen kunnen uitvoeren die nodig zijn bij een hartstilstand en dat zij daarbij kunnen beschikken over de benodigde apparatuur, een AED (automatische externe defibrillator). Om dat te bereiken voert de gemeente Roermond in samenwerking met AmbulanceZorg Limburg Noord over de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2019 het project ‘Hart voor Roermond’ uit.

‘Hart voor Roermond’ is van levensbelang

Elke week worden ruim 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Als zij binnen zes minuten worden geholpen met reanimatie en indien nodig met defibrillatie, dan zijn de kansen op herstel van het hartritme groot. Een ambulance kan niet altijd binnen zes minuten aanwezig zijn. Burgerhulpverleners die in de buurt zijn, kunnen wel binnen zes minuten helpen. Daarom is ‘Hart voor Roermond’ van levensbelang.

Reanimatie Oproep Netwerk (RON)

Met ‘Hart voor Roermond’ gaat de gemeente Roermond samen met Ambulancezorg Limburg Noord de komende 3 jaar een Reanimatie Oproep Netwerk (RON) opzetten. De bedoeling is dat dit netwerk zoveel mogelijk burgerhulpverleners krijgt die eerste hulp kunnen verlenen bij een plotselinge hartstilstand. Daarvoor is het nodig dat ze gebruik kunnen maken van AED’s op particuliere of publieke plekken die  aangemeld zijn bij het landelijke alarmeringssysteem HartslagNu. Op het moment dat via het alarmnummer 112 de Meldkamer  een melding krijgt van een (mogelijke) reanimatie, worden niet alleen  twee ambulances ingezet maar dan worden ook geregistreerde burgerhulpverleners in de buurt opgeroepen om ter plaatse te gaan.

Burgerhulpverlening en AED

Voor de vorming van dit netwerk zijn we op zoek naar vrijwilligers die burgerhulpverlener willen worden en naar eigenaren van AED’s. Een burgerhulpverlener dient een diploma voor reanimatie en voor het bedienen van een AED te hebben. Deze is in staat om basale reanimatie (BLS) toe te passen met, indien aanwezig, gebruik van een AED. Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Voor bediening van een AED bestaan speciale cursussen. Eigenaren van AED’s kunnen hun AED buiten ophangen zodat de AED 24 uur, 7 dagen in de week beschikbaar is voor vrijwilligers.

Meedoen

Individuen, groepen en (vrijwilligers)organisaties kunnen op de volgende manieren meedoen aan ‘Hart van Roermond’:

  • Heeft u nog geen cursus reanimatie gevolgd dan kunt u zich hiervoor aanmelden via hartvoorroermond@roermond.nl. Deelname aan de benodigde opleiding zal mogelijk worden gemaakt, mits u zich na de cursus ook daadwerkelijk registreert als vrijwillige burgerhulpverlener via HartslagNu (www.hartslagnu.nl).
  • Inzetten eigen AED voor inwoners, medewerkers en bezoekers van de gemeente Roermond door middel van registratie via HartslagNu (www.hartslagnu.nl) .
  • Eigen AED buiten ophangen.
  • Binnen de eigen organisatie of vereniging aandacht besteden aan het belang van het project ‘Hart voor Roermond’. Hierbij is het mogelijk dat een deskundige op aanvraag toelichting komt geven. Nadere informatie over de mogelijkheden is op te vragen via hartvoorroermond@roermond.nl

De komende periode zal een inventarisatie gaan plaatsvinden van de al aanwezige burgerhulpverleners en AED’s binnen de gemeente Roermond. De beleidsregel Hart voor Roermond / AED is hier te vinden.

Meer informatie

Op 18 april 2017 heeft de aftrap van dit project plaatsgevonden in Het Trefpunt. Tijdens deze aftrap is algemene informatie over het project  gegeven. Er zullen nog meerdere voorlichtingsbijeenkomsten verspreid in de gemeente gaan plaatsvinden. De data en locaties worden weergegeven op deze site zodra ze bekend zijn. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Welzijn via telefoonnummer 0475-359725 of e-mailadres hartvoorroermond@roermond.nl.

‘Hart voor Roermond’ maakt onderdeel uit van ‘Hart voor Limburg’, een initiatief van de Provincie Limburg uitgevoerd door de AmbulanceZorg Limburg-Noord en Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Zuid-Limburg. Lees meer op www.hartvoorlimburg.com.

Hart voor Limburg heeft een indrukwekkend filmpje gemaakt over het belang van reanimatie-burgerhulpverleners en over de samenwerking van burgerhulpverleners en de professionele hulpdiensten tijdens een reanimatie-situatie. De film geeft een goede indruk van de werkwijze van het HartslagNu-systeem en over de rol van de burgerhulpverlener in een dergelijke situatie. De film is te bekijken via de volgende link: https://youtu.be/dhR77_bE6Ps

 

AED  (automatische externe defibrillator)