Het V&D-pand in Roermond

Herontwikkeling voormalig V&D pand en omgeving blaast nieuw leven in de binnenstad – het Centrumkwartier is geboren!

04 april 2024
Nieuwsbericht

Een intensieve samenwerking met inwoners, belangstellenden en diverse stakeholders leidde tot een ambitieus plan om de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de binnenstad te verbeteren: Het ‘Gebiedsprofiel binnenstad’.

Een mooi voorbeeld waarin al deze ambities tot uiting komen, is het Centrumkwartier. Het Centrumkwartier staat voor de herontwikkeling van het voormalig V&D pand en haar omgeving. Het pand staat inmiddels al ruim zeven jaar leeg en is een doorn in het oog voor velen. Een herontwikkeling van deze prominente locatie aan het historische Munsterplein, is cruciaal voor de levendigheid en toekomstbestendigheid van de binnenstad. Daarom heeft het college van B&W actief aangestuurd op een herontwikkeling van deze locatie. Gezien de lange leegstand van het pand liep dit traject deels parallel met de ontwikkeling van het gebiedsprofiel binnenstad. Hierdoor kon de opgehaalde input van het gebiedsprofiel ook meteen worden geïmplementeerd in de herontwikkeling van het Centrumkwartier. Dit heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig plan, voortkomend uit de lokale behoeften, om de leefbaarheid en verblijfskwaliteit in de stad te vergroten.

De herontwikkeling van het Centrumkwartier is een unieke gelegenheid die zich wellicht slechts één keer in de 100 jaar voordoet en biedt grote kansen om de huidige grootschalige en langdurige leegstand tegen te gaan. Het plan zorgt voor een kwaliteitsimpuls van het deel in de binnenstad gelegen tussen het Kloosterwandplein en het Munsterplein, met de Munsterkerk in het bijzonder. De herontwikkeling van het Centrumkwartier opent ook de deur naar de lang gewenste impuls voor het kernwinkelgebied in deze omgeving, en voor het kernwinkelgebied als geheel. Door het onttrekken van 8.000 m2 aan de leegstandsvoorraad op deze locatie en de toevoeging van overwegend wonen, wordt de stedelijke dynamiek versterkt en de leefbaarheid vergroot. De herontwikkeling draagt direct bij aan het verlichten van de huidige hoge woningnood door het toepassen van een ‘magic mix’ die past bij deze locatie. Door ruimte te bieden aan wonen, wonen ondersteunende functies en commerciële functies, wordt het leefklimaat en de dynamiek in het stadscentrum versterkt. Daarbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Door een deel van de m2 leegstand die worden onttrokken kwalitatief hoogwaardig in te vullen, krijgt de binnenstad een enorme impuls. Door deze keuzes wordt de binnenstad groener, wordt de klimaatadaptatie bevorderd, de biodiversiteit verbeterd, de verblijfskwaliteit verhoogd en de hittestress verminderd. Dit wordt onder andere bereikt door de aanleg van een nieuw stadspark. Een groene oase creëert zo een aantrekkelijke verbinding tussen het Munsterplein en het Kloosterwandplein, die mogelijk ook kan dienen als verblijfsplek. Met de verkregen inzichten vanuit het gebiedsprofiel binnenstad, wordt ook het Kloosterwandplein in dit geheel betrokken. Dit alles passend bij het historische karakter van de binnenstad.

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad goedkeuring voor een bestemmingsreserve van 10 miljoen euro

In de zeven jaar dat het voormalig V&D-pand al leeg staat, zijn diverse ideeën de revue gepasseerd. In de eerste helft van 2023 kwam er schot in de zaak toen er na een periode van verkennende gesprekken, een intensieve dialoogfase ontstond. Dit leidde tot een plan dat kwaliteit toevoegt aan de binnenstad, de cultuurhistorische waarde behoudt en versterkt, en rekening houdt met het beschermd stadsgezicht van de binnenstad. De invulling van de herontwikkeling is een gezamenlijke inspanning van een publiek-private samenwerking. Er wordt volop ingezet om subsidies vanuit het Rijk en de Provincie Limburg te verkrijgen voor de realisatie van het plan. Momenteel legt het college van B&W een voorstel voor aan de gemeenteraad om via een bestemmingsreserve, een investering van 10 miljoen euro voor het Centrumkwartier vrij te maken. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar de noodzakelijke financiële impuls om een deel van het tekort te kunnen dekken. Daarmee toont de gemeente haar daadkracht aan het Rijk en de Provincie alsmede de ambitie en de noodzaak voor deze impuls.

Dirk Franssen, wethouder voor economie, stedelijke ontwikkeling en financiën: ‘Met deze stap in het Centrumkwartier markeren we een belangrijke mijlpaal. Het symboliseert een zeer majeure stap in de collectieve inspanningen om onze binnenstad te revitaliseren. Het is niet alleen de (her)ontwikkeling van een gebouw, maar dient ook als katalysator voor een bredere stedelijke vernieuwing met de belofte voor een bloeiende toekomst. Op deze manier wordt de noodzakelijke stap gezet om de binnenstad verder te laten floreren. Laten we voortbouwen op deze mijlpaal en de weg vrijmaken voor een toekomst vol mogelijkheden voor onze inwoners, onze ondernemers en de bezoekers van Roermond.’