Honden uitlaten

Onze gemeente heeft diverse voorzieningen voor honden, zoals uitlaatplaatsen en afvalbakken voor hondenpoep. Als u uw hond uitlaat, gelden een aantal regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden.

Regels voor het uitlaten van een hond

Binnen de bebouwde kom houdt u uw hond aan de lijn.

 • U laat uw hond alleen loslopen op speciale losloopgebieden.
 • U houdt uw hond weg van speeltuinen, speelveldjes en zandbakken (ook als uw hond aangelijnd is).
 • U houdt uw hond weg van begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente.
 • U ruimt de poep van uw hond zelf op.

Welke voorzieningen zijn er voor honden?

Uitlaatplaatsen en uitlaatstroken

 • Uitlaatplaatsen en uitlaatstroken zijn te herkennen aan een blauw bord met de aanduiding “uitlaatplaats” of “uitlaatstrook”.
 • Hier bent u niet verplicht de hondenpoep op te ruimen.
 • Wel ben u verplicht de hond aan de riem te houden.

Losloopgebieden

 • Losloopgebieden herkent u aan het groene bord met de aanduiding “Losloopgebied”.
 • Hier bent u niet verplicht de hondenpoep op te ruimen.
 • Hier mag u de riem van uw hond afdoen.
 • De paden langs en door de loopsloopgebieden horen schoon te blijven.

Toiletten

Hondentoiletten zijn te herkennen aan het bord “hondentoilet”.

Afvalbakken hondenpoep

De hondenpoep kunt u in deze groene afvalbakken stoppen. Aan de voorkant van de afvalbak vindt u zakjes voor het opruimen van de hondenpoep. Deze kunnen vervolgens dichtgeknoopt weer in de afvalbak gestopt worden.

Buiten de bebouwde kom

 • Buiten de bebouwde kom mogen honden los lopen. 
 • Wel is het verplicht op verharde wegen de hondenpoep op te ruimen. 
 • Let erop dat uw hond geen gevaar oplevert voor het verkeer.

Boetes

Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden bij het uitlaten van hun hond, riskeren de volgende boetes:

Boete per overtreding

Overtreding:

Boete:

Niet aanlijnen van de hond€95
Geen opruimmiddel bij zich hebben€95
Hond laten lopen op speelweide/speelplaats€140
Hond doet behoefte op verboden locatie (bijv. trottoir, speelweide of andere plek)€140

Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig meldingen over overlast van hondenpoep en de voorzieningen die de gemeente voor hondenbezitters heeft ingericht. Helaas zien ook wij dat poep niet altijd wordt opgeruimd. Het is een onderwerp dat veel mensen bezig houdt. Ons ook! Uw meldingen en reacties helpen ons bij het bepalen van het hondenbeleid en het verbeteren van de dienstverlening. De antwoorden op vragen die ons het meest gesteld worden vindt u hier.

Hier hoeft uw hond niet aan de lijn:

 • Buiten de bebouwde kom
 • In de aangewezen hondenlosloopgebieden

Honden moeten aangelijnd zijn binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de aangewezen hondenlosloopgebieden.

Om overlast te voorkomen, moet u uw hond weghouden van de volgende plekken:

 • Kinderspeelplaatsen
 • Speelveldjes
 • Zandbakken 
 • Begraafplaatsen
 • Bloemperken van de gemeente

In principe overal, behalve op de plekken die aangeduid zijn met de borden ‘Honden-uitlaatplaats’, ‘Honden-uitlaatstrook’ of ‘Hondentoilet’ en buiten de bebouwde kom. Op deze plaatsen moet u de poep direct opruimen:

 • Binnen de bebouwde kom
 • Op (wandel)paden en verharde wegen. Dit geldt ook in hondenlosloopgebieden.

Er zijn een paar plekken waar de poep niet opgeruimd hoeft te worden:

 • Op uitlaatplaatsen en bij uitlaatstroken 
 • In hondenlosloopgebieden (de paden moeten schoon blijven)
 • Bij de aangewezen hondentoiletten

Als hondenbezitter bent u verplicht om hondenpoepzakjes (of een ander opruimmiddel) bij u te hebben. Heeft u dit niet, dan begaat u een overtreding waar een boete op staat. De gemeente biedt als service hondenpoepzakjes aan op verschillende plaatsen, maar is niet verplicht dit te doen.

Het is mogelijk dat u een eindje moet lopen voor de dichtstbijzijnde afvalbak voor hondenpoep. Tussen de afvalbakken voor hondenpoep en andere hondenvoorzieningen zoals hondentoiletten mag hemelsbreed 400 meter afstand zitten. Vindt u dat er in een bepaald gebied te weinig bakken staan, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Als er veel meldingen over een bepaald gebied binnenkomen of als blijkt dat er volgens deze richtlijn te weinig voorzieningen voor honden zijn, dan bekijken we of er afvalbakken voor hondenpoep bijgeplaatst kunnen worden.

Dat is goed mogelijk. In wijken die nog in aanbouw zijn, worden de voorzieningen voor honden, waaronder de afvalbakken voor hondenpoep, geplaatst als de wijk (bijna) af is. Als de bouw gereed is en straten en groen zijn aangelegd, plannen en plaatsen wij de hondenpoepdispensers. We weten uit uw meldingen dat voorzieningen voor honden op deze plekken vaak gemist worden, en het heeft onze aandacht.

De afvalbakken voor hondenpoep worden wekelijks leeggemaakt en van nieuwe poepzakjes voorzien.

We bieden als service gratis poepzakjes aan, die wekelijks bijgevuld worden. Hondeneigenaren kunnen hiervan gebruik maken, maar het is niet vanzelfsprekend dat de zakjes op ieder moment beschikbaar zijn. Mogelijk worden ze door anderen meegenomen of is de voorraad gewoon snel op. Iedereen die een hond uitlaat is wel verplicht een opruimmiddel (poepzakje of anders) bij zich te hebben, dus neem altijd zelf poepzakjes mee als u uw hond uitlaat.

Hondenuitlaatstroken worden wekelijks gemaaid in de periode dat het gras groeit, dus in het voorjaar en de zomer. De hondentoiletten worden normaal gesproken dagelijks schoongemaakt en het zand van de hondentoiletten wordt ieder jaar vervangen.

We horen van inwoners dat ze niet vaak zien dat er gecontroleerd wordt. Onze handhavers kunnen helaas niet overal tegelijk zijn. En ze kunnen alleen een boete uitschrijven als ze met eigen ogen zien dat hondenpoep niet opgeruimd wordt. Om die kans te vergroten, kijken we ook naar uw meldingen en passen we waar mogelijk het toezicht hierop aan. Daarnaast blijven we onder de aandacht brengen dat opruimen van hondenpoep verplicht is, want daar ontstaat de overlast.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op