Inkomenstoeslag

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kun u een inkomenstoeslag aanvragen. 

Uw inkomen is laag als het inkomen van u (en uw partner samen) de laatste 36 maanden lager was dan 110% van de bijstandsnorm. Wij gaan uit van uw inkomen met vakantiegeld.

Bij uw aanvraag hebben wij bewijzen nodig. Wij vragen naar het inkomen en vermogen van uzelf, uw partner en het vermogen van thuiswonende kinderen tot 18 jaar.

 • Maak een afspraak met de klantmanager inkomen voor het aanvraagformulier.
 • De klantmanager vertelt u welke bewijsstukken u moet meesturen.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of u een inkomenstoeslag ontvangt. 

U kunt de individuele inkomenstoeslag ook online aanvragen. Voor meer informatie zie de pagina 'online aanvragen inkomenstoeslag'.

 • U woont in de gemeente Roermond.
 • U krijgt nog geen AOW.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft 3 jaar of langer een laag inkomen of een bijstandsuitkering (inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm).
 • Uw vermogen is lager dan € 6.120,- (voor alleenstaanden) of € 12.240,- (voor alleenstaande ouders of personen die getrouwd zijn of samenwonen).
 • U heeft geen mogelijkheden om uw inkomen te verbeteren (dit onderzoekt de klantmanager werk).

Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen.

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.157,55 (bedrag is met vakantiegeld).
 • Getrouwd/samenwonend: € 1.653,64 per maand (bedrag is met vakantiegeld).

Woont u met meer volwassenen ouder dan 21 jaar in een huis (kostendelers)? Dan gelden andere bijstandsnormen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en kunt u 1 keer per 12 maanden aanvragen. Blijft uw situatie precies hetzelfde? Dan kunt u na 12 maanden weer een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Alleenstaanden: € 401,-
Alleenstaande ouders: € 518,-
Getrouwd/samenwonend: € 572,-

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hulp nodig?

Iedere inwoner van Roermond met geldproblemen kan hulp krijgen met het vinden van een oplossing. U krijgt advies, begeleiding en ondersteuning bij de aanpak of het voorkomen van geldproblemen. Dat kan eenvoudig door hieronder op de knop ‘Hulpvraag Sociale Zaken’ te klikken. U kunt hier aangeven waar uw vraag over gaat en een medewerker van de gemeente Roermond neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. 

Hulpvraag Sociale Zaken