Afbeelding Munsterplein ter illustratie

Intentieovereenkomst herontwikkeling Centrumkwartier getekend

02 juli 2024
Nieuwsbericht

De gemeente Roermond heeft een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het Centrumkwartier met twee prominente partijen: JPO (VolkerWessels) en Focus on Impact. Het totale plangebied Centrumkwartier omvat de voormalige V&D-locatie, de huidige HEMA-locatie en de Graaf Gerardstraat. De herontwikkeling richt zich voornamelijk op wonen, met aanvullend ruimte voor commerciële en maatschappelijke invullingen.

Het totale programma conform raadsbesluit en de  intentieovereenkomst omvat:

  1. 10.000 - 12.500 m² voor woningen met een mix van middenhuur, vrije sector huur- en koopwoningen;
  2. 1.800– 3.000 m² voor commerciële ruimtes;
  3. 0 – 3.000 m² voor maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld een bibliotheek of andere maatschappelijke voorzieningen;
  4. Een stadspark van minstens 3.000 m² tussen het Munsterplein en het Kloosterwandplein;
  5. Parkeerplaatsen: De parkeerbehoefte en mogelijkheden worden onderzocht.

De gemeente heeft op 1 juli een subsidieaanvraag ingediend voor de RVO Rijkssubsidie Impulsregeling Winkelgebieden, om samen met de betrokken partijen te werken aan de haalbaarheid van de planvorming voor deze ambitieuze herontwikkeling.

Subsidieaanvraag

Het verkrijgen van een aanvullende subsidie vanuit het rijk draagt bij aan de kwaliteitsimpuls voor het kernwinkelgebied als geheel. Op basis van de planvorming wordt er in totaal circa 8.000 m² tot 10.000m² aan structurele leegstand onttrokken aan het kernwinkelgebied. 

Daarnaast zorgt de herontwikkeling van het Centrumkwartier voor een impuls in de woningmarkt. De toevoeging van een nieuw stadspark verhoogt de leefbaarheid en verblijfskwaliteit in het centrum en creëert een groene verbindingszone tussen het Munsterplein en Kloosterwandplein. In het najaar van 2024 wordt bekend of de subsidie wordt toegekend.

Nu de intentieovereenkomst is getekend, wordt het plan nader uitgewerkt in stedenbouwkundige uitgangspunten. Binnen 1 jaar dient er een anterieure overeenkomst te zijn opgesteld waarin de details voor het vervolgtraject worden vastgelegd. Hierin worden onder andere een planning, uitvoeringsdetails en de architectonische invulling beschreven. Voorwaarde voor de verlening van de subsidieregeling is dat de volledige herontwikkeling binnen 7 jaar dient te zijn afgerond.

Wethouder Dirk Franssen: "De intentieovereenkomst met JPO en Focus on Impact markeert een belangrijke stap voorwaarts in onze gezamenlijke ambitie. Na een lange periode leegstand is er nu eindelijk een stip op de horizon gezet. Het totale plangebied Centrumkwartier omvat de voormalige V&D-locatie, de huidige HEMA-locatie en de Graaf Gerardstraat. Door het opnemen van het Kloosterwandplein in de scope wordt direct ook een prioritair plein uit het Gebiedsprofiel Binnenstad toegevoegd aan de totaalaanpak. Samen hebben we een solide basis gelegd om het kernwinkelgebied te versterken dat ook de leefbaarheid in het centrum zal verbeteren. De ingediende subsidieaanvraag onderstreept dan ook onze vastberadenheid om samen met hen deze ambitie te realiseren. We kijken er naar uit om onze stad verder te laten floreren voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers."

Impressieafbeeldingen