Inzien informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl of bij de gemeente waar u woont.

De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties. U kunt op de website van Rijksoverheid zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Dit vraagt u aan de gemeente waar u ingeschreven staat. Wilt u informatie in de BRP inzien? Stuur dan een schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond via: 

 • Postbus 900
 • 6040 AX Roermond
 • U vraagt inzage van uw informatie in de BRP aan
 • De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken. 
 • U krijgt het overzicht via aangetekende post thuis.

Gegevens van iemand anders opvragen

U kunt informatie uit de BRP van iemand anders aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De persoon om wie het gaat geeft toestemming.
 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen de standaard gegevens:
  - Naam
  - Adres
  - Woonplaats

Het inzien van uw informatie in de BRP is gratis.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. 

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor het innen van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moeten wij uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie