Inzien informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit.

BRP inzien

Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nlexterne-link-icoon of bij de gemeente waar u woont.

De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties. U kunt op de website van Rijksoverheidexterne-link-icoon zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Dit vraagt u aan de gemeente waar u ingeschreven staat. Wilt u informatie in de BRP inzien? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Wat moet ik weten?

  • U vraagt inzage van uw informatie in de BRP aan
  • De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken. 
  • U krijgt het overzicht via aangetekende post thuis.

Gegevens van iemand anders opvragen

U kunt informatie uit de BRP van iemand anders aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De persoon om wie het gaat geeft toestemming.
  • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
  • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
  • U krijgt alleen de standaard gegevens: naam, adres en woonplaats.

Kosten

Het inzien van uw informatie in de BRP is gratis.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen.

Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u dat niet? Vraag ons dan om geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden dan niet aan maatschappelijke instellingen, particulieren en commerciële organisaties gegeven.

U kunt geheimhouding aanvragen voor uw eigen persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een verzoek tot geheimhouding indienen.

Geheimhouding geldt niet voor alle organisaties. In sommige gevallen moet de gemeente uw gegevens toch doorgeven. Dat gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens nodig hebben. Denk hierbij aan de Belastingdienst of Sociale Verzekeringsbank. U gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft dan niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Meer informatie