Stadhuis Roermond

Kom de Wmo-raad Roermond versterken!

10 juni 2024
Nieuwsbericht

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, die hun kennis en ervaring in willen zetten voor de Roermondse samenleving. Bent u maatschappelijk betrokken en heeft u een verfrissende kijk op onze samenleving? Kom de Wmo-raad Roermond versterken!

De Wmo-raad: 

De Wmo-raad richt zich op het welzijn en de participatie van alle burgers en speciaal van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

 • adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond over de verschillende thema’s en beleidsvelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • denkt actief mee in de beleidsvoorbereiding;
 • signaleert knelpunten in de lokale samenleving op sociaal-maatschappelijk terrein;
 • voert actief overleg met de gemeente over relevante maatschappelijke onderwerpen en ontwikkelingen.

Wij zoeken een maatschappelijk betrokken lid dat: 

 • kennis heeft van één of meer beleidsterreinen waarmee de Wmo-raad zich bezighoudt of bereid is om daar (verder) in te verdiepen.
 • beschikt over een breed maatschappelijk netwerk in Roermond waardoor u signalen krijgt uit de samenleving en weet welke problemen, knelpunten of ideeën er leven;
 • maatschappelijk actief is; 
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • positief kritisch en constructief is;
 • maatschappelijke ontwikkelingen volgt en aan de beleidsontwikkeling hiervan een inhoudelijke en/of ervaringsdeskundige bijdrage kan leveren; 
 • deelneemt aan andere bijeenkomsten die voor het functioneren van de Wmo-raad van belang zijn;
 • het individueel belang kan overstijgen ten behoeve van het algemeen maatschappelijk belang;
 • kan schakelen tussen beleidsniveau en de concrete samenlevingspraktijk;
 • in het team past en aanvullend is aan de kwaliteiten die reeds in de raad vertegenwoordigd zijn;
 • in de gemeente Roermond woont;
 • een integere houding heeft.

Aandachtsveld

 • Inwoners, die kunnen meedenken vanuit wijkperspectief hebben een pré.

Tijdsinvestering

De Wmo-raad vergadert maandelijks (ongeveer 6 maal per jaar) op dinsdagmiddag. U ontvangt een onkostenvergoeding.

Vragen?

Wilt u de Wmo-raad komen versterken of heeft u aanvullende vragen? Stuur dan een kort bericht met uw levensloop en motivatie uiterlijk 28 juni 2024 naar het secretariaat van de Wmo raad: t.n.v. Dhr. Nob Gerards, voorzitter van de Wmo Raad, wmoraad@roermond.nl

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Bart Bouwens, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Roermond, tel. 06-57309935 of bartbouwens@roermond.nl.