La Tour

Op de opvanglocatie La Tour worden circa 200 Oekraïense Ontheemden opgevangen, inclusief kinderen. De bewoners verblijven in kamers met gedeelde keukens en woonkamers of ze delen een appartement. Ze ontvangen woonbegeleiding vanuit de gemeente Roermond. De opvanglocatie is open tot in ieder geval 1 januari 2027.

Bewonersbijeenkomst 10 juni 2024

Op 10 juni 2024 vond de bewonersavond plaats over de opvang van Oekraïense ontheemden bij La Tour aan de Wilhelminasingel 5 te Roermond. De bewonersavond diende om samen terug te blikken op de afgelopen periode en te kijken naar de toekomst voor La Tour als opvanglocatie. De avond diende tevens als omgevingsdialoog en is daarmee onderdeel van de aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor de opvang van Oekraïense ontheemden. 
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de opvang van Oekraïense ontheemden tot en met 31 december 2026.

Tijdens de avond zijn verschillende vragen behandeld. De beantwoording hiervan vindt u hier terug.

Veelgestelde vragen op de bewonersavond

De kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig, net als de Nederlandse kinderen. Voor de basisschool gaan ze naar de Zonnewijzer, de Vincent van Gogh school en OBS de Brink (taalschool Baexem). Voor de middelbare school gaan ze naar het Mundium College. Voor ze naar de basisschool gaan, kunnen ze naar de voorschoolse- en vroegschoolse educatie.

Met de omgevingsvergunning wordt tijdelijk toestemming verleend om een gebruik anders te gebruiken dan waar deze normaal voor bestemd is.

Is er ook een omgevingsvergunning aangevraagd/verstrekt bij aanvang opvang in 2022?
Bij de inrichting van de opvang in 2022 is ook een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. 

Is hierover gecommuniceerd met de omgeving? Zo ja; hoe?
Omdat er toen een crisissituatie was en de omgevingsdialoog nog niet verplicht was, is er geen bewonersavond georganiseerd. In plaats daarvan is er een brief naar de bewoners gestuurd.

De effecten van geluidsoverlast door het gebruik van het speelveld zijn bekend bij de gemeente, vooral het weerkaatsen van geluid tussen de gebouwen. De gemeente zal verschillende opties onderzoeken om het speelveldje naar een andere locatie te verplaatsen, samen met de fietsenstalling. Voor de zomervakantie zal de gemeente hierover meer informatie verstrekken. 

Aanvulling: Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeente er voor gekozen om het speelveldje weg te halen. De reden hiervoor is dat dit de enige manier is om de geluidsoverlast volledig weg te halen. De parkeerplaats wordt weer in gebruik genomen als parkeerplaats door de LLTB. Op deze manier vermindert de parkeerdruk voor de LLTB op het binnenterrein. Voor gebruik van de parkeerplaats door de LLTB, moet de doorgang vrijgemaakt worden en de fietsenstalling worden verplaatst. Verplaatsing naar de voorkant van La Tour levert een onveilige en onoverzichtelijke situatie op. Daarom is er voor gekozen om óók de fietsenstalling te verplaatsen naar het voormalige speelveldje, waardoor deze locatie dus wordt ingericht als parkeerplaats en als fietsenstallingslocatie.

Deze situatie wordt meegenomen in de vergunningaanvraag voor het gebruik van La Tour als opvang locatie voor Oekraïense ontheemden.

De gemeente kijkt ook naar waar de fietsenstalling komt als ze de plannen voor het speelveldje uitwerken. Voor de zomervakantie probeert de gemeente hier duidelijkheid over te geven (zie ook antwoord nr. 3).

De gemeente wil een veilige plek maken voor de kinderen van de opvanglocatie, waarbij we het belangrijk vinden om rekening te houden met de belangen van de omwonenden. De gemeente probeert hierover voor de zomervakantie duidelijkheid te geven (zie ook antwoord nr 3.)

Er wordt een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor de periode tot en met 31 december 2026.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Werkende Oekraïners gaan per 1 juli 2024 een eigen bijdrage betalen van €105.