Leegstandvergunning

Een leegstandvergunning maakt het voor eigenaren mogelijk een leegstaand huis of gebouw tijdelijk te verhuren. Hierbij is een groot deel van de wettelijke huurbescherming niet van toepassing.

Vergunning aanvragen

Een leegstandvergunning vraagt u aan met een landelijk formulier via de website van de Rijksoverheid. U kunt op de site van de Rijksoverheid dit formulier downloadenexterne-link-icoon, invullen en vervolgens naar de Gemeente Roermond versturen via mail@roermond.nl of naar Gemeente Roermond, Cluster Vergunning, Toezicht en Handhaving, postbus 900, 6040 AX Roermond.

Welke woonruimte kan ik verhuren met een leegstandvergunning?

Met een leegstandsvergunning kunt u de volgende woonruimte tijdelijk verhuren:

 1. Woonruimte in een gebouw voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een andere bestemming;
 2. Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:
  > Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  > In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest);
  > In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.
 3. Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning;
 4. Woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning

Een leegstandvergunning krijgt u alleen als:

 • De eigenaar of een door de eigenaar gemachtigde (rechts)persoon de vergunning aanvraagt;
 • De aanvraag valt binnen de categorieën woonruimte zoals hierboven vermeld;
 • De woonruimte leeg staat. Dit betekent dat volgens de Basisregistratie Personen (BRP) niemand staat ingeschreven op het adres.

Aanvraag of verlenging van een vergunning

Aanvragen nieuwe leegstandvergunning

Ga naar het landelijke formulier op de site van de Rijksoverheid ; vul het formulier in, print het uit en onderteken het; stuur het op naar e-mailadres mail@roermond.nl of naar Gemeente Roermond, Cluster Vergunning, Toezicht en Handhaving, postbus 900, 6040 AX Roermond.

Verlengen bestaande leegstandvergunning

Stuur een e-mail naar mail@roermond.nl of een brief naar Gemeente Roermond, Cluster Vergunning, Toezicht en Handhaving, postbus 900, 6040 AX Roermond.

Welke gegevens heb ik nodig?

Aanvragen nieuwe leegstandvergunning 

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs;
 • Een schriftelijk bewijs dat uw huis te koop staat en voldoende vindbaar is voor geïnteresseerden.

Verlengen bestaande leegstandvergunning

 • Het zaaknummer/registratienummer van uw eerdere aanvraag;
 • Het verhuurde adres;
 • Uw huidige adres- en contactgegevens;
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs;
 • Uw handtekening.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning worden leges in rekening gebracht. 

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren. Heeft u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.