Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen vanwege een beperking of de afstand van de school? Dan heeft uw kind mogelijk recht op een voorziening leerlingenvervoer. Start de aanvraag via de knop of bekijk de voorwaarden.

Voor wie is het leerlingenvervoer bestemd?

Leerlingenvervoer is mogelijk voor een leerling:

 • Van het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) waarbij de dichtstbijzijnde school verder dan 6 kilometer van het woonadres ligt.
 • Van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) waarbij de dichtstbijzijnde school verder dan 6 kilometer van het woonadres ligt en de leerling niet in staat is vanwege een structurele beperking zelfstandig te reizen.
 • Met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking in het basis of voortgezet onderwijs. Voor deze groep leerlingen vervalt de afstandsgrens van 6 kilometer als een medische verklaring wordt bijgevoegd bij de aanvraag.
 • Waarvan het dichtstbijzijnde basis of voortgezet onderwijs met specifieke keuze voor een schoolrichting verder dan 6 kilometer van het woonadres ligt. 

Leerlingen die een vervolgopleiding volgen na het afronden van voortgezet onderwijs komen niet in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer. 

Wat zijn de voorwaarden van het leerlingenvervoer?

Om aanspraak te maken op leerlingenvervoer: 

 • Woont de leerling in de gemeente Roermond.
 • Moet de leerling meer dan 6 kilometer reizen naar de dichtstbijzijnde school. Voor het bepalen van de afstand tussen het woonadres van de leerling en de school maken wij gebruik van de ANWB routeplanner (www.anwb.nlexterne-link-icoon). Wij meten de kortste afstand. 
 • Kijken wij ook naar de gezinssituatie. De mogelijkheden om zelf bij te dragen aan het vervoer van uw kind worden dan samen onderzocht. Wij kunnen u daarom uitnodigen voor een gesprek.  

Heeft uw kind een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking? Dan vervalt de kilometergrens en zullen wij samen met u een passende voorziening van het leerlingenvervoer inzetten.

Welke voorzieningen van het leerlingenvervoer zijn er?

 • Fiets: de leerling fietst onder begeleiding naar school. Voor het begeleiden van de leerling wordt een vergoeding gegeven van € 0,10 per kilometer gemeten met de ANWB routeplannerexterne-link-icoon. U begeleidt uw kind zelf of zorgt voor de begeleiding.
 • Openbaar vervoer: wanneer de leerling met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. U krijgt een vergoeding voor het goedkoopste jaarabonnement van het openbaar vervoer. U kunt hiermee zelf een OV kaart kopen. U ontvangt deze vergoeding in 10 termijnen.
 • Eigen vervoer: u brengt de leerling zelf met de auto naar school. Het bedrag van de kilometervergoeding auto bedraagt € 0,23 per kilometer. De afstand wordt gemeten de ANWB routeplannerexterne-link-icoon op basis van de kortste route met de auto. Per schooldag wordt de afstand berekend voor 2 keer de heenreis en 2 keer de terugreis. U ontvangt deze vergoeding in 10 termijnen.
 • Aangepast vervoer: Aangepast vervoer is vervoer met de taxi(bus). Dit is een optie als fietsen, reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk is. De gemeente meldt u aan bij de vervoerder. Meer informatie over het vervoer hoort u dan van de vervoerder. 
 • Andere passende voorziening: Het is de bedoeling dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig reizen. Dit vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Bij het beoordelen van de aanvraag zullen we ook kijken of er in de toekomst mogelijkheden er zijn om uw kind zo veel mogelijk zelfstandig te laten reizen. We bespreken dan samen of er andere passende voorzieningen zijn om uw kind zo zelfstandig mogelijk te laten reizen.

Kan mijn kind zelfstandig reizen?

Ons doel is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk naar school kunnen reizen. Wij onderzoeken ieder jaar opnieuw welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij de leerling past. Daarom bekijken we eerst of de leerling kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of de leerling kan reizen met het openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheid om uw kind zelf te vervoeren tegen een vergoeding. Mocht ook dit niet mogelijk zijn dan is aangepast vervoer een optie. 
Bij een nieuwe aanvraag als ook bij een verlenging kan het zijn dat we met u in gesprek willen in het kader van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zodra de aanvraag of verlenging bij ons binnen is, zullen wij een afspraak met u plannen indien we dat noodzakelijk achten. Natuurlijk kunt u ook zelf vragen om een gesprek met ons. 

Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan?

Wanneer u gebruik wil maken van het leerlingenvervoer dient u dit aan te vragen via de site.  Hiervoor heeft u uw DIGID nodig. Wanneer u start met het aanvraag formulier kunt u aangeven of u:

 • een nieuwe aanvraag wil doen (dit is uw eerste aanvraag) 
 • de aanvraag wil verlengen (uw kind maakt al gebruik van een voorziening leerlingenvervoer).
 • een wijziging wilt doorgeven (bijvoorbeeld een andere school of woonplaats)

Heeft u geen DIGID? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nlexterne-link-icoon. Lukt het u niet de aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een email te sturen naar leerlingenvervoer@roermond.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0475.

 • Voor ieder nieuw schooljaar dient een nieuwe aanvraag gedaan te worden. Ook als u al eerder gebruik heeft gemaakt van leerlingenvervoer. U dient voor aanvang van het nieuwe schooljaar een nieuwe aanvraag te doen. Heeft uw kind afgelopen jaar ook gebruik gemaakt van leerlingenvervoer? Dan kiest u in het aanvraagformulier voor verlenging.
 • U krijgt van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag. Dit besluit nemen wij binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Uw aanvraag moet dan wel volledig zijn, anders kunnen we hem niet in behandeling nemen.

Wat heb ik nodig bij de aanvraag?

Om een aanvraag te kunnen doen heeft u een DIGID nodig. Heeft u geen DIGID? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nlexterne-link-icoon. Lukt het u niet de aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een email te sturen naar leerlingenvervoer@roermond.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0475.

Tijdens het invullen van de aanvraag zullen wij informatie aan u vragen. Deze informatie hebben wij nodig om te beoordelen of de leerling aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op een voorziening van het leerlingenvervoer. 

 • Inschrijfbewijs van school. Heeft de leerling afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer, dan vragen wij dit op bij de school van het vorige schooljaar. Als de leerling van school wijzigt moet u het inschrijfbewijs toevoegen. U kunt deze toevoegen in het aanvraagformulier.
 • Kan de leerling in het SBO of VSO niet zelfstandig of onder begeleiding naar school reizen door een structurele handicap?  Dan moet hiervoor een verklaring ingevuld worden door een medisch deskundige. U kunt deze verklaring toevoegen in het aanvraagformulier. Let op; een bewijs van uw huisarts is niet voldoende.
 • Heeft de leerling begeleiding nodig naar school, maar kunt u die als ouders/verzorgers niet bieden vanwege uw eigen problematiek? Dan moet u hiervoor een verklaring toevoegen van een medisch deskundige of psycholoog. U kunt deze verklaring toevoegen in het aanvraagformulier. Let op; een bewijs van uw huisarts is niet voldoende.
 • Als de leerling deelneemt aan het (speciaal) basisonderwijs, kan gevraagd worden om een eigen bijdrage te betalen. Om te beslissen of u een eigen bijdrage moet betalen, moet u bij uw aanvraag uw inkomensverklaring van 2 jaar geleden meesturen. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de website van de Belastingdienst. Als u geen inkomensverklaring aanlevert, gaan wij ervan uit dat uw inkomen voldoende belastbaar is en wordt een bijdrage in rekening gebracht.

We kunnen uw aanvraag pas afhandelen als we alle benodigde documenten hebben ontvangen. U kunt deze documenten toevoegen tijdens de digitale aanvraag. Het formulier laat zien wanneer u een formulier dient bij te voegen. Voor een verlenging geldt dat veel documenten geldig blijven en niet meer hoeven te worden toegevoegd. Indien nodig zal tijdens de aanvraag voor verlenging naar een van de bovenstaande documenten gevraagd worden, bijvoorbeeld de inkomensverklaring.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Eigen bijdrage leerlingenvervoer

 • Voortgezet (speciaal) onderwijs:
  • U betaalt geen eigen bijdrage.
 • (Speciaal) basisonderwijs:
  • U betaalt een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Voor het schooljaar 2024 - 2025 is dat € 630,- per kind per jaar. In het besluit op uw aanvraag leest u hoeveel u aan de gemeente betaalt. Ontvangt u een vergoeding voor de kosten voor openbaar vervoer of eigen vervoer? Dan wordt de eigen bijdrage van die vergoeding afgehaald.
 • (Speciaal) basisonderwijs & beperking:
  • Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer, omdat hij/zij een blijvende lichamelijke/ verstandelijke/ zintuigelijke beperking heeft? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
 • (Speciaal) basisonderwijs & laag inkomen:
  • Is uw verzamelinkomen over 2022 minder dan € 29.700,- ? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Bij de Belastingdienst kunt u een formulier opvragen waar uw verzamelinkomen over 2022 op staat. De Belastingdienst noemt dit formulier IB60.  Als u een partner heeft, moet uw partner ook een kopie van de jaaropgave inleveren.
 • Draagkrachtafhankelijke bijdrage:

Heeft u vragen?

Lukt het niet om een digitale aanvraag te doen? Of heeft u vragen over het leerlingenvervoer? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een email te sturen naar leerlingenvervoer@roermond.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0475.