Leerplicht

Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten naar school gaan totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor kinderen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht en voor kinderen tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Wat een startkwalificatie, leerplicht en kwalificatieplicht is leest u hieronder.

Wat is een startkwalificatie?

Dat is een diploma waarmee een jongere een grotere kans heeft om een baan te vinden en te houden. Een startkwalificatie is:

  • Een mbo-diploma vanaf niveau 2.
  • Een havo-diploma.
  • Een vwo-diploma.

Wat is de leerplicht?

Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ook kinderen met een andere nationaliteit en kinderen van asielzoekers en vreemdelingen zijn leerplichtig.

De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt. Wordt uw kind op 23 januari 5 jaar? Dan geldt de leerplicht vanaf de eerste schooldag in februari. De leerplicht geldt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Zij zijn nog niet leerplichtig.

Wat is de kwalificatieplicht?

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zonder startkwalificatie hebben een kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren naar school moeten gaan totdat ze minimaal een mbo-diploma op niveau 2, een havo-diploma of vwo-diploma hebben gehaald.

Vrijstelling van leerplicht?

De gemeente kan uw kind vrijstellen van de leerplicht, bijvoorbeeld bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. Uw kind hoeft dan niet naar school. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms hoeven kinderen (tijdelijk) niet naar school. Bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen door geloofsovertuiging of levensovertuiging. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Kunt u door uw beroep of dat van uw partner niet op vakantie tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Wie houdt toezicht?

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de leerplichtwet.

Scholen moeten schoolverzuim en in-/uitschrijvingen van leerlingen melden aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als een kind vaak niet op school is, kan er een probleem zijn. In de meeste gevallen neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar. Dit kan een leerling of de ouders ook zelf doen. De leerplichtambtenaar gaat dan in gesprek met de leerling, de ouders en de school om samen een oplossing te zoeken.

Meer informatie

Voor vragen over leerplicht, kunt u contact opnemen met het team Educatie via telefoonnummer 14 0475. U kunt ook mailen naar verzuimloket@roermond.nl.